Archive for augusts, 2017

Autobusi ar 4.septembri

 

 

 

 

 

 

 

Uz skolu

Kākciems – Zaķumuiža -Silakrogs – Ropaži Ropaži – Tumšupe – Augšciems – Ropaži
Ropaži – 7.05 Ropaži – 7.00
Kangari – 7.10 Podkāji – 7.05
Vāverkrogs – 7.15 Vilkači – 7.10
Jaunā muiža – 7.25 Plānupe – 7.20
Kākciems – 7.30 Tumšupe – 7.30
Asari – 7.35 Ropaži – 7.40
Bajāru dārziņi – 7.40 Liepkalni – 7.50
Bajāru DUS – 7.45 Augšciems – 8.00
Zaķumuiža – 7.50 Jasmīni – 8.10
Silakrogs – 8.00 Ropaži (pie kapiem) – 8.15
Lielā priede – 8.10  
Aizalkšņi – 8.15  
Ropaži – 8.20  
Jānukalns – 8.25  

Uz mājām

16.45

Ropaži – Aizalkšņi – Purmalas – Lielā priede – Kangari –

Vāveres – Jaunāmuiža – Kākciems – Asari – Bajāru dārziņi –

Bajāru DUS – Zaķumuiža – Silakrogs – Ropaži

16.45 

Tumšupe – Plānupe – Vilkači – Sidrabsalas – Ropaži

17.10

Ropaži – Jasmīni – Augšciems – Liepkalni – Viessturi – Ropaži

19.10

Tumšupe – Augšciems – Kākciems

Tiek uzsāktas veselību veicinošas aktivitātes Ropažu novada izglītības iestādēs

 Vienlaikus ar  jauno mācību gadu tiek uzsāktas veselību veicinošas aktivitātes Ropažu novadā. Projekta atklāšanu uzsāk orientēšanās pasākums “Veselīgs piedzīvojums Ropažos”, kurš notiks 2. septembrī. Šajā dienā gaidām ģimenes ar bērniem, jauniešus, vecāsmammas un vecostēvus, lai kopā aizraujoši pavadītu dienu.

Visa 1. mācību pusgada laikā skolēniem tiks piedāvātas izglītojošas nodarbības un nodarbību cikli, kas veicina veselīgu paradumu veidošanu bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Nodarbības un to cikli tiek piedāvāti 5 tēmu blokos – uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā veselība, seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības.

Sākot ar 5. septembri notiks nodarbību cikls par veselīgu uzturu bērniem vecuma grupās no 7 līdz 11 gadiem un no 12 līdz 16 gadiem. Bērniem būs iespēja iepazīt uztura pamatus, piedalīties radošās meistarklasēs, pētīt preču etiķetes u. tml.

Septembrī noritēs arī lekciju cikls par datorspēļu un viedierīču ietekmi uz garīgo veselību. Šajā mēnesī tiks uzsākti arī brīvo sarunu cikli par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Pasaules sirds dienā 29. septembrī noritēs Sirds veselības diena jauniešiem Zaķumuižas pamatskolā un Ropažu vidusskolā. Pasākuma vadmotīvs ir par to, kā uzturs pārvēršas enerģijā un kā enerģija tiek sadedzināta caur fiziskām aktivitātēm.

Bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem tiek piedāvātas vingrošanas nodarbības vispārējās veselības veicināšanai, kas noritēs ārpus stundu laikā. Lūgums vecākiem iepriekš pieteikt bērnus pa tālruni 67918666 vai rakstot e-pastā ropazi@ropazi.lv. Pirmās vingrošanas nodarbības Zaķumuižas pamatskolā  un Ropažu vidusskolā sāksies jau 19. septembrī.

Oktobra mēnesī Zaķumuižas pirmskolas izglītības iestādē bērniem tiks piedāvātas rotaļnodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem. Decembrī Zaķumuižas pamatskolas bērniem būs nodarbības par uzturvērtību, būtisku uzsvaru liekot uz cukuru un saldinātajiem dzērieniem. Novembra mēnesī  jauniešiem notiks lekcijas par atkarībām.

Visas minētās nodarbības (izņemot vingrošanu bērniem) sadarbībā ar Ropažu novada izglītības iestāžu atbalstu tiks iekļautas mācību procesā.

Visas minētās aktivitātes ir pieejamas BEZ MAKSAS.

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065)

Zinību diena

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus…

Lai izdodas atklāt un izmantot tos!

Lai domu spārni, smalki kā zīds,

Nes vienmēr uz varavīksni.

 

 

 

 

 

Zinību dienas svinīgā līnija un renovētās skolas atklāšana

1.septembrī plkst. 10.00.

Pulcēšanās skolas priekšā (nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā Ropažu KIC Lielajā zālē).

 

Pēc līnijas skolēni dodas uz  audzinātāja stundu līdz plkst. 11.30.

Vecāki tiekas ar skolas administrāciju KIC zālē.

 

 

Autobusi 1. septembrī:

Uz skolu

Kākciems – Zaķumuiža -Silakrogs – Ropaži Ropaži – Tumšupe – Augšciems – Ropaži
Ropaži – 8.05 Ropaži – 8.00
Kangari – 8.10 Podkāji – 8.05
Vāverkrogs – 8.15 Vilkači – 8.10
Jaunā muiža – 8.25 Plānupe – 8.20
Kākciems – 8.30 Tumšupe – 8,30
Asari – 8.35 Ropaži – 8.40
Bajāru dārziņi – 8.40 Liepkalni – 8.50
Bajāru DUS – 8.45 Augšciems – 9.00
Zaķumuiža – 8.50 Jasmīni – 9.10
Silakrogs – 9.00 Ropaži (pie kapiem) – 9.15
Lielā priede – 9.10  
Aizalkšņi – 9.15  
Ropaži – 9.20  
Jāņu kalns – 9.25  

Uz mājām

Tumšupe – 13.00

Kākciems – 13.00

Augšciems – 13.30

1. klašu skolēnu saraksts pa klašu grupām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A klase                  

Klases audzinātāja –  Ina Baiža

 1. Emīls Čipens;
 2. Valters Bleija;
 3. Ralfs Dzenis;
 4. Adriāns Jakušovs;
 5. Krista Kaimiņa;
 6. Dana Ondzule;
 7. Nikola Kravčenoka;
 8. Elionaora Zaķe;
 9. Elizabete Zaķe;
 10. Haralds Kiršis;
 11. Elizabete Dreismane;
 12. Normens Krilkovs;
 13. Madara Muceniece;
 14. Agnese Skarstiņa;
 15. Deniss Narogs.

1.B klase 

Klases audzinātāja –  Indra Ķeķe

 1. Emīls Domeniks Vitkovskis;
 2. Laura Mulere;
 3. Alise Štolcermane;
 4. Dārta Motte;
 5. Hugo Motte;
 6. Elvis Macešs;
 7. Arta Jansone;
 8. Linards Garais;
 9. Marko Matuzs;
 10. Rūdolfs Sirsniņš;
 11. Anete Utināne;
 12. Sandijs Zamndbergs;
 13. Beatrise Bērziņa;
 14. Agnese Laurina;
 15. Kārlis Gulbis.

Skola aicina absolventus piedalīties skolas apkārtnes apzaļumošanā

Tikko noslēgušies Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas darbi. Skola ieguvusi jaunu, modernu un skaistu vizuālo izskatu.

Gatavojoties Zinību dienai un Ropažu vidusskolas jubilejas salidojumam rudenī, tās apkārtnē vēl turpinās labiekārtošanas darbi. Līdz skolas dzimšanas dienai tās apkārtnē paredzēts ierīkot jaunas, krāšņi ziedošu augu dobes, kuru izveidošanā ļoti nepieciešams esošo skolas audzēkņu un skolas absolventu atbalsts, kas būtu skaista dāvana savai skolai lielajā jubilejā.

Ropažu vidusskola aicina skolas absolventus iegādāties un uzdāvināt skolai nepieciešamos augus dobes ierīkošanai. Pašas dobes izveidi, sarūpējot nepieciešamo melnzemi, mulču un citas lietas ,nodrošinās Ropažu novada pašvaldība.

Lai konkretizētu, tieši kādi augi skolai nepieciešami un kur tos vislabāk iegādāties, lūdzam sazināties ar Ropažu vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatori Silviju Kantāni, zvanot pa tālruni 26494691 vai dārznieci Ievu Dambergu, zvanot pa tālruni 26592857.

Nepieciešamo materiālu saraksts – Skola aicina absolventus piedalīties skolas apkārtnes apzaļumošanā

Mācību līdzekļi

2017./2018. mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Skola nodrošina visus skolēnus ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām un citiem mācību līdzekļiem.

Vecāki nodrošina savu bērnu ar individuālajiem mācību piederumiem. 

Saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā (1.pants 2.4 punkts), individuālie mācību piederumi ir izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu:

 • kancelejas piederumi. Piemēram, klades, burtnīcas, nošu burtnīca, rakstāmpiederumi, krāsas, otas, u.c.
 • apģērbs un apavi,
 • atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi,
 • materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.) vai rokdarbus (dzija, diegi, adāmadatas u.c.).

Ropažu skola ceļā uz radošu skolēnu attīstību šogad iegūst labus rezultātus Latvijas skolu reitingā

2017. gada Latvijas skolu reitingā mazo skolu topā Ropažu vidusskola ieņem augsto 33.–35. vietu starp 120 citām skolām. Skolu reitingā pozīcijas nosaka pēc skolēnu sasniegumiem attiecīgā mācību gada mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos. Šogad Ropažu vidusskola mērķtiecīgi skolēnus gatavoja labākiem mācību sasniegumiem olimpiādēs, zinātniski pētnieciskos darbos, konferencēs un konkursos, kas veiksmīgi vainagojušies ar ļoti labu rezultātu Latvijas skolu reitingā. Ropažu skolēni šogad saņēma diplomus gan par pirmajām vietām, gan arī atzinības rakstus Pierīgas novadu apvienības rīkotajās olimpiādēs, kā arī atzinīgi tika novērtēti ZPD konferencēs. Jā- piemin, ka tieši šogad vidusskolas 10. un 11. klasē vērtējumi ir tikai auguši, savukārt sākumskolas un pamatskolas klasēs ir samazinājies to skolēnu skaits, kam tiek noteikti papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām. Latvijas skolu reitingu veido Ata Kronvalda fonds, kas ir sabiedriska organizācija, kuras misija ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Kaščejevs par skolu reitingu darbā ar talantī- giem skolēniem pauž: “Pūču reitings” ir intelektuālās izcilības karte Latvijas skolu sistēmā. Talantīgo skolēnu īpašo vajadzību apmierināšanai ir nepieciešama daudzpusīga sadarbība un ilgtermiņa plānošana.” Ropažu vidusskola akcentē, ka tā dod iespēju ikvienam sasniegt sev vēlamos, iespējami labākos rezultātus, kas šajā gadā ar smagu un neatlaidīgu darbu ir vainagojušies ar panākumiem. Jāpiemin, ka šogad 21. jūlijā Ropažu vidusskolas jaunā ēka tika nodota ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas darbiem un jau 1. septembrī Ropažu vidusskolas bērni skolu ieraudzīs pavisam citā gaismā – ar progresīvu un modernu mācību aprīkojumu, kā arī skolēniem tiks nodrošinātas daudz radošākas un gaišākas mācību telpas un vide.

Autore: Agnete Ālere

Raksts pārpublicēts:  https://ropazi.lv/file/get/?f=/uploads/RV_gala%20usgusts.pdf