Archive for jūnijs, 2017

Mācību gada noslēgumā 6.klase dodas uz Lietuvu

Vienu no pēdējām mācību gada dienām 6. klases skolēni un daļa piektklasnieku izmantoja, lai dotos uz Lietuvu apskatīt Baltijā vienīgo astronomisko observatoriju un uzzināt kaut ko par etnokosmoloģiju – kad debesis un etnoloģija atrod kopīgus saskares punktus – lietuviešu tautas saikni ar debesīm, Sauli, Mēnesi, zvaigznēm.

Etnokosmoloģijas muzejs atrodas Molētos. Ēkas  arhitektūrā atspoguļojas kosmosa un Pasaules koka simbols. Šā koka saknēs – pazemes galerijā, kas atrodas uz pakalna, izveidota ekspozīcija, kurā līdzās pamateksponātiem, apskatāmi arī etnogrāfiskie eksponāti (senie darbarīki, tērpi, audeklos ieaustie un kokā izgrebtie ornamenti u.c.), kas attēlo tautas saikni ar Debesu pasauli, bet kalnā pa koka stumbru uz torni jāuzkāpj debesīs, kur augstu virsotnē atrodas teleskops.

http://www.etnokosmomuziejus.lt/lv/vesture

Skolotāja Elita Strazdiņa

 

Vēstures stunda Ķoderu pilskalnā 6.klasei

Ropažu vidusskolas skolotāji ik gadus, bet īpaši šajā gadā aktīvi izmanto dažādas alternatīvas darba formas mācību procesā. Viena no tām – mācīšanās dabā. Vajadzīgās prasmes, zināšanas un to pielietojumu var apgūt ne vien skolas solā, bet dodoties arī ārpus skolas.

Vēstures stunda 6.klasei saulainā maija mēneša dienā sākās ar pārgājienu uz Ķoderu pilskalnu, tā saucamo “Milža gultu”. Skolotājs Uģis Urtāns bija parūpējies par to, lai  milzīgo koku ieskautajā teritorijā  skolēni piedzīvotu ne tikai aizraujošu vēstures stundu  ar gada atzīmju izlikšanu pie ugunskura, bet īstu vēstures dienu –  ar erudīcijas konkursu grupās, šķēpu mešanu un šaušanu mērķī ar loku.  Ieguvuši jaunas zināšanas un jaunas prasmes, 6. klases zēni un  meitenes nu jau iesoļojuši vasarā un 7.klasē.

Paldies skolotājam Uģim par lielisko mācību dienu arī no vecāku komandas, kas aktīvi iesaistījās šajā pasākumā!

Klases audzinātāja Elita Strazdiņa

Skolēni ar labām un teicamām sekmēm

 Par labām un teicamām sekmēm ikdienas mācību darbā, atbilstoši mācību vielas sarežģītībai un skolēnu vecuma posmam, pavisam tika godināti turpat 80 skolēni.

1.klasē, kur  vēl nav vērtējumu ballēs,  skolas atzinības rakstus saņēma  9 skolēni. Sākumskolas 2.-3.klasē, kur vērtējumi ballēs  ir tikai latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē arī angļu valodā,  skolas I un II pakāpes diplomus saņēma 30 skolēni. Pamatskolas otrajā posmā  4.- 6. klasē  godināti tika 24 skolēni,  7.-9.klasē, kur parasti ir lielākās problēmas, jo mācību priekšmetu skaits strauji aug un līdzās tam arī to sarežģītība, 9 skolēni. Vidusskolas posmā diplomus un atzinības saņēma 5 skolēni un  septiņi no 19  nākamā mācību gada 11.,12. klases skolēniem  saņems pašvaldības stipendijas.  

I pakāpes diplomus saņēma:                                                                        

2.klasē: Ance Eglīte, Viktorija Keiša, Beatrise Mužika, Jēkabs Zuters, Valts Porietis, Margita Sirsniņa, Adelīna Suveizda., Enija Vjakse;

3.klasē: Līvija Mētra Mekša, Uldis Jakseboga;

4.klasē: Sindija Uzuleņa, Francis Vimba, Lizete Apse;

5.klasē: Nikija Brice;

6.klasē: Kitija Jeršova;

7.klasē: Nikola Klišāne;

11.klasē: Miks Bleija, Zanda Zelma Lece

Kopumā vērtējumi skolā noslēdzot mācību gadu  ir optimālā līmenī (6,9 balles).  Iepriecinošā ziņa, ka vērtjumi ar augošu tendenci ir vidusskolas 10.un 11.klasē, savukārt sākumskolas un pamatskolas klasēs ir samazinājies skolēnu skaits, kuriem tiek noteikti papildus mācību pasākumi pēc mācību gada beigām. (šogad 7 skolēni divas nedēļas turpina darbu, iepriekšējā gadā 14). Skolā visa gada laikā ir sniegts atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt valsts izglītības standarta prasības. 

Mācību gads noslēdzies ar labiem rezultātiem

31.maijā Ropažu vidusskolā tradicionālajā mācību gada noslēguma līnijā godinājām skolēnus, kuri ikdienas mācību darbā  uzrādījuši augstākus rezultātus un tos skolēnus, kuri piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguvuši godalgotas vietas.

Šajā mācību gadā tika pievērsta īpaša uzmanība iespējai talantīgākajiem skolēniem piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs ārpus skolas. Skolēni piedalījās latviešu valodas un literatūras (4.,8.,11.klase), angļu valodas (4.,8.,11.klase), krievu valodas (7.,8.,11.klase), ģeogrāfijas (7.,8.,9.,10.,11.klase), mājturības (6., 7. klase), vizuālās mākslas (2.,4.,5., 9.klase), bioloģijas (7.-8.klase), fizikas (11.klase)  olimpiādēs, erudīcijas  konkursos „Atjautības diena’’ (4.,5.klase) un ‘’Prāta banka’’ (2.klase), kā arī skatuves runas konkursā un zinātniski pētniecisko darbu konferencē (11.klase) – kopā 45 skolēni

Goda rakstus par iegūtajām 1.vietām un Atzinības  Pierīgas novadu apvienības rīkotajās olimpiādēs saņēma skolēni: Ance Eglīte,  Jēkabs Zuters, Valts Porietis, Margita Sirsniņa, Adelīna Suveizda, Agnese Bleidele, Miks Bleija (divkārt), Zanda Zelma Lece, Lizete Apse. II.pakāpi  skatuves runas konkursā ieguva Linda Bardina un III.pakāpi ZPD konferencē Zanda Zelma Lece.

Pateicības no Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta  pārvaldes par veiksmīgiem skolēnu startiem olimpiādēs saņēma skolotājas: Ārija Bukeviča, Lidija, Markeviča, Zaiga Armane, Elena Suveizda,  Ramona Poga, Elita Strazdiņa.

Ropažu vidusskola uzņem skolēnus vidusskolas 10., 11., 12.klasē!

Piedāvājam:

 • vidējo vispārējo izglītības programmu ar sabalansētu mācību priekšmetu spektru;
 • bezmaksas interešu izglītības programmas;
 • iespēju saņemt stipendiju;
 • apmaksātus autovadītāja apliecības ieguves kursus;
 • mācības jaunās un renovētās telpās!

Dokumentus iesniegt skolas kancelejā (1.stāvā ) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Informācija pa tālruni 27796571 (līdz 19.jūnijam) vai 25880000.

Skolas administrācija

Skolēni apmeklē Izziņas un eksperimentu centru “Lielvārds”

Īstenojot ESF projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Ropažu vidusskolas 1., 4. un 5. klašu skolēni maijā apmeklēja Izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi”. Nodarbību vadītāju pavadībā skolēni:

 • iepazinās ar dažādām profesijām, kurās nepieciešamas fizikas zināšanas;
 • apguva teorētiskās zināšanas fizikas nozares konkrētā jomā un pēc tam tās nostiprināja praksē ar dažādiem eksperimentiem praktiskajās darbnīcās:
  • veicot eksperimentus ar gaismu, skolēni noskaidroja, kādi pasaulē ir gaismas avoti, kādas krāsas vislabāk ir redzamas tumšā laikā, kādi materiāli vislabāk atstaro gaismu, kā notiek Saules kustība debesīs un kā rodas Saules un Mēness aptumsumi, un visbeidzot uzzināja, kurās profesijās ir jāzina viss par gaismu un tās īpašībām,
  • veicot eksperimentus ar elektrību, skolēni uzzināja, kas ir elektrība un kā tā rodas, iemācījās saslēgt dažādus slēgumus un drošības noteikumus, kas jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm, noskaidroja, kuru profesiju pārstāvjiem īpaši ir vajadzīgas zināšanas par elektrību un īpaši jāievēro dažādi drošības pasākumi;
 • pārbaudīja iegūtās zināšanas, balsojot ar interaktīvajām balsošanas pultīm.

Gan skolēni, gan skolotāji atzinīgi novērtēja iespēju apmeklēt Izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi” un, praktiski darbojoties, iepazīt profesijas, kurās ir nepieciešamas gan teorētiskās zināšanas, gan prasmes fizikas nozarē. Tāpat  skolēniem patika darboties ar modernajām tehnoloģijām mācību procesā.

Nodarbības finansētas no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finanšu līdzekļiem.

Sporta diena Ropažu vidusskolā

     Sporta diena ir īpašs veids kā uzsvērt veselības un drošības nozīmi ikdienā. Šogad sporta dienā skolēniem un skolotājiem bija iespēja sacensties karogu spēlē, pārbaudīt izveicību, pārvarot šķēršļu joslu, pārbaudīt savu stāju, veicot antropometriskos mērījumus, kā arī piedalīties energoefektivitātes nodarbībās. Sporta diena notika starptautiskās veselības nedēļas ietvaros un, cerams, stimulēja visus arvien vairāk nodarboties ar sportu un pievērst uzmanību savai veselībai un drošībai arī ikdienā. Īpašs paldies mūsu ēdinātājam, kas nodrošināja pusdienas visiem sportotājiem brīvā dabā, kur viss garšo daudz labāk. Lai sportiskais gars mūs visus vieno!