Archive for maijs, 2017

Projekta „Sporto visa klase” labais darbs

2016./2017. mācību gadā abas mūsu skolas trešās klases piedalās projektā „Sporto visa klase”. Bērni ir priecīgi, jo sporta stunda notiek katru dienu. Sports – tas nav tikai fiziskā izturība, sacensības gars vai uzvaras un zaudējumi. Sports – tas ir draudzība, disciplīna, drosme un arī prieks. Mūsu labais darbs bija – viktorīna „Zini vai mini” par sportu 1.a un 1.b klasei.

Pasākumu vadīja 3.a un 3.b klases bērni. Pēc spraiga darba- uzdevumu skaidrošanas, vērtēšanas un rezultātu apkopošanas, sekoja apbalvošana. Katra klase un sporta skolotāja Dace saņēma pašu bērnu darinātus diplomus un saldumiņu. Labais darbs izdevās! Sports- tas ir prieks!

Indra Ķeķe

Iepazinām novadu!

Valodu nedēļas ietvaros Ropažu vidusskolas 3.a un 3.b klase devās nelielā izbraucienā pa mūsu novadu. Aplūkojām Bajārkrogu, Vāverkrogu, Lielkangaru ezeru un uzkāpām Ķoderu pilskalnā. Novada vēstures pētnieku  Andreja  un Uģa stāstījums ieinteresēja bērnus un  ar prieku un aizrautību tika izspēlēta noslēguma viktorīna. 3.a klases skolēni bija klausījušies uzmanīgāk un uz jautājumiem atbildēja precīzāk. Paldies Andrejam un Uģim par balvām, bet organizatoriem par lielisko iespēju!

Skolēni un skolotājas- Ina un Indra

 

 

Izglītojamo vecāku apmierinātības aptauja

Cienījamie vecāki!

2016./2017. mācību gads tuvojas noslēgumam, un skolas komanda sāk apkopot informāciju par skolas darbu šajā mācību gadā. Lūdzam līdz 26. maijam elektroniski vai papīra formātā aizpildīt šo anketu.
Aizpildīt vienu anketu par katru no saviem bērniem. Jūsu ērtībai, šajā mācību gadā piedāvājam aptauju veikt arī anonīmi, norādot tikai bērna klasi, tomēr augsti novērtēsim atklātību. Informācija tiks apkopota, neizmantojot bērnu vārdus un uzvārdus.

Paldies!

Aptaujas saite: http://ej.uz/Skola_aptauja

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

 Īstenojot Ropažu vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un apgūstot ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, 19. aprīlī Ropažu vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kā arī uz P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā J. Šteinbergs iepazīstināja mūs ar biomedicīnas jomas pētnieka profesiju un karjeras iespējām zinātnē saistībā ar biomedicīnu. Noskaidrojām, kā tiek veikti DNS testi, kā var noskaidrot bērna paternitāti vai maternitāti. Savukārt L. Ņikitina-Zaķe iepazīstināja ar ģenētiku, tās nozīmi mūsu ikdienā, kā arī ar profesijām, kurās ir svarīgi pētījumi ģenētikā. Pēc tam skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas laboratorijas un arī pašiem iejusties pētnieku profesijā un veikt laboratoriskus pētījumus un novērojumus.
Medicīnas vēstures muzejā iepazinām ārsta profesiju no aizvēstures līdz mūsdienām – kā mainījusies ārsta loma sabiedrībā, ārsta aprīkojums, zāles un slimību profilakse. Ekskursijā un nodarbībā skolēni varēja labāk iepazīt savu ķermeni, īpaši, galvu, kā arī pārbaudīt savas maņas.

21. aprīlī Ropažos notika Ropažu un Garkalnes novadu uzņēmēju diena Ga_Ro_ZA. Dienas pirmā daļa bija veltīta Zaķumuižas pamatskolas un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 8.-9. klašu un Ropažu vidusskolas 8.-12. klašu skolēniem. Vispirms skolēni apmeklēja dažādus uzņēmumus, lai iepazītos ar to darbības virzieniem, mārketingu, personālvadību, uzņēmuma tēlu, jauniešu nodarbinātību u. c. jautājumiem. Pēc ekskursijas uzņēmumos jaunieši jauktās komandās sadarbojās, izstrādāja priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un tos prezentēja, analizēja uzņēmumus un profesijas. Katra grupa veidoja arī video par vienu dienu uzņēmēja dzīvē un to prezentēja. No plkst. 14.00 daudzi skolēni apmeklēja uzņēmumu izstādi un uzklausīja pazīstamu cilvēku veiksmes stāstus Ropažu KIC. 
Paldies Aldim par jauniešu darbošanās koordinēšanu un visiem pārējiem uzņēmēju dienas organizētājiem! 
Jauniešu aktivitāšu nodrošināšana finansēta arī no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Valodu nedēļas 2017 Latviešu valodas dienā Ropažu vidusskolā viesojās Sandis Laime, Dr. philol., un iepazīstināja 8.-12. klašu skolēnus ar folklorista profesiju, izskaidroja, kas ir mūsdienu folklora un kā tā rodas, bet galvenais – kas ir raganas, kādas tās ir, kā tās radušās un ko darījušas, kas kopīgs latviešu un citu Eiropas un pasaules tautu raganām. Tikšanās tika nodrošināta ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

Fēlikss Svirskis

Foto_ Attēlu GALERIJĀ

Ropažu vidusskolas vakances

Ropažu vidusskola aicina darbā

 • Remontstrādnieku uz pilnu darba slodzi (esošā darbinieka slimība laikā).
 • Skolas bibliotekāru uz pilnu darba slodzi (no1.07.2017.) Prasības:
  • atbilstoša izglītība;
  • labas zināšanas informācijas meklēšanā;
  • pieredze darbā ar BIS Alise, vai ļoti laba šīs sistēmas pārzināšana
  • labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, augsta atbildības sajūta;
  • vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

   

 •   Uzsākot 2017./2018.mācību gadu,
  • angļu valodas skolotāju;
  • sporta skolotāju.

Nepieciešama atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, labas komunikācijas un sadarbības prasmes darbā ar bērniem un vecākiem, prasme strādāt komandā.

Sīkāka informācija pa tālr.: 26163265; e-pasts: ropazuvsk@ropazuvsk.lv

Ropažu vidusskolas vecāku kopsapulce

Aicinām visus Ropažu vidusskolas skolēnu vecākus uz kopsapulci š. g. 22. maijā plkst. 18.30 Ropažu KIC Lielajā zālē.

 1. “Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanas procesā kopš sākumskolas?” (Personības un audzināšanas proporcijas; cik labi vecāki pazīst savus bērnus; vecāki kā bērnu paraugs un piemērs; 
  darbaudzināšana; vecāku spēja ieklausīties, sadzirdēt savus bērnus; 
  izvēles iespējas; skola – bērns – ģimene (katra loma, mijiedarbība); 
  praktiski izmantojami padomi bērna karjeras veidošanās procesā; 
  nākotnes pieprasītākās spējas, prasmes darba tirgū.) Lektore Jolanta Priede.
 2. Ropažu vidusskolas Atbalsta centra darbība.
 3. Ieskats Ropažu vidusskolas darbā 2017./2018. mācību gadā
 4. Dažādi jautājumi.