Archive for februāris, 2017

8. februārī Pasaules Dabas Fonda lekcija “Zemes stunda”

Pasaules Dabas Fonds arī šogad rīko akciju “Zemes stunda”, kas ir pasaulē lielākā vides akcija, lai vērstu uzmanību uz klimata izmaiņām un vides procesiem kopumā, kā arī to, kā šos procesus ietekmē cilvēks.

Mūsu skolas 7.-12. kl. skolēniem šī lekcija notiks 8.februārī 1. un 2. stundas  laikā.

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis stāstīs par:

  • Vides problēmām pasaulē un Latvijā.
  • Pasaules Dabas Fonds darbības virzieniem.

Savukārt Tetra Pak Baltijas projektu vadītāja vides jautājumos Marija Slaidiņa par:

  • Iepakojuma nozīme mūsu ikdienā, no kādiem materiāliem tas ražots, kādu ietekmi atstāj uz vidi, cik svarīgs ir pārtikas atkritumu jautājums.
  • Pārtikas patēriņa tendencēm Eiropā.
  • Kā arī ir iespēja parādīt mikseri ar kura palīdzību var demonstrēt tetrapaku pārstrādes procesu un pārrunāt šī procesa nozīmīgumu


 

 

NO ROPAŽIEM – UZ OLIMPISKO SKONTO HALLI

           Mērķis izpildīts – 8.aprīlī Ropažu vidusskolas jauniešu volejbola komanda dosies uz lielo Vislatvijas ,, Lāses kausa,, finālu Rīgā.

           Lai tiktu uz finālu, vispirms katrā novadā starp skolām izspēlē atlases turnīru, kurā tiek noskaidrota labākā volejbola komanda. Un tiek tikai viena. Un tie bija mūsējie!

        Jāteic gan, ka viegli nebija atlasē, jo bija jācīnās atkal ar lielajām skolām – Siguldas VĢ, Babītes vidusskolu, Salaspils un Zvejniekciema vidusskolām. Satraukums bija milzīgs, kā būs….Jo īsi pirms sacensībām savas korekcijas komandas sastāvā ieviesa Roberts Plūme un Mārtiņš Bots. Viņiem tajā laikā iekrita kamaniņu sacensības Vācijā. Tur puiši arī izcīnīja labas vietas, par ko prieks. Bet lielajā finālā viņi būs un darīs ko varēs.

            Par labāko spēlētāju šajā turnīrā tika atzīts Atvars Ozoliņš.

            Būsim priecīgi par atbalstu 8.aprīlī no skolas vadības puses, no Volejbola kluba ,,Ropaži” un Ropažu Sporta centra vadības puses. Gaidīsim!

 

Paldies puiši, labs darbiņš padarīts!!!

IMG-20170214-WA0001 (Medium)

5.b klases skolēni ēno dažādu profesiju pārstāvjus

             15.februārī  Ropažu vidusskolas skolēni piedalījās Ēnu dienās. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, lai palīdzētu skolēniem savlaicīgi izvēlēties atbilstošu profesiju.

           Tādēļ arī 5. b klases skolēni piedalījās šajā pasākumā. Jāsaka gan, ka šīs klases skolēniem tā bija pirmā pieredze, kura izrādījās ļoti interesanta, jo skolēni devās ēnot peldēšanas treneri, skolotāju, traktoristu, projektu vadītāju, pirmsskolas izglītības skolotāju, pārdevēju, zirgu treneri. Bērni centās iejusties profesijās un mēģināja saprast kāda ir katras profesijas ikdiena, kas jāprot, lai strādātu konkrētajā profesijā.

Palūkosimies uz šo dienu ar skolēnu acīm.

Enija un Evelīna.

„Mums ļoti patika šī diena. Mēs daudz jauna uzzinājām par zirgu dzīvi, par pārtiku, ko lieto zirgu ēdināšanā. Mums patika vest zirgus pastaigās . Šajā profesijā ir būtiski mācīties bioloģiju, ķīmiju, dzīvnieku  psiholoģiju.”

Ģertrūde.

„Diena bija interesanta. Es vadīju „sauso treniņu” jaunākajiem komandas bērniem. Tas bija  grūti, jo bērni bija ļoti aktīvi un man bija sarežģīti pievērst viņu uzmanību”.

Ronalds un Intars.

„Bija jauki un interesanti. Uzzinājām daudz jauna par pašvaldības attīstības plāniem. Izdevās pasēdēt domes vadītāja krēslā. Tagad mums ir izpratne par to, kā tiek izlietota novada iedzīvotāju nodokļos maksātā nauda.”

            Pārrunājot Ēnu dienā piedzīvoto, skolēni secināja, ka ir svarīgi  kādu ēnot, balstoties uz savu interešu pamata, tad šī diena paies ar īpašu aizrautību un veidosies patika pret darāmo darbu.

            5.b klases skolēni saka paldies ikvienam darba darītājam, kurš uzņēma viņu savā darba vietā un centās iepazīstināt ar savas profesijas interesantāko pusi!

IMG-20170217-WA0004 IMG-20170217-WA0005 IMG-20170217-WA0016

Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais 4. Ziemas forums

Ziemas forums pirmo reizi notiks Rīgā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, un tajā piedalīsies 300 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. Līdz šim Ekoskolu Ziemas forumi norisinājušies Daugmales pamatskolā, Ulbrokas vidusskolā un Ropažu vidusskolā.

Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedz iespēju jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un popularizēšanai. To nodrošina daudzveidīga un piesātināta foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens Mangaļsalā un jau par tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles.

No  Ropažu vidusskolas forumā piedalīsies  10. klases skolniece Anna Rūna Umbraško, 8.klases skolniece Linda Krote un 7.klases skolnieks Jurģis Cīrulis, skolotājas Aija Dzene un Silvija Kantāne.

Forums aicinās dalībniekus iedziļināties nozīmīgos vides jautājumos – nodarbības palīdzēs labāk izprast bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimata pārmaiņās un izvērtēt savu ikdienas paradumu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu un atkritumu daudzumu pasaulē. Savukārt praktiskajās darbnīcās skolēni un pedagogi apgūs lietderīgas prasmes – piemēram, kā ekoloģiski gatavot ēst vai radīt modernu apģērbu, kā rīkot pasākumus, pēc iespējas mazinot to ietekmi uz vidi, un kā bez atkritumu radīšanas pagatavot pašiem savas higiēnas preces.
 
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas.
 
Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu. Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Ekoskolu Ziemas forums notiek ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja – Lelde Vaivode, lelde.vaivode @zemesdraugi .lv

Februāris – olimpiāžu laiks

Aktīvi atbalstam Pierīgas novadu apvienības organizētās mācību priekšmetu olimpiādes.  Mūsu skolēni ir piedalījušies un vēl plāno piedalīties fizikas, latviešu valodas un literatūras, ģeogrāfijas,  alternatīvajā angļu valodas,  bioloģijas, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas,  sākumskolas olimpiādēs,  konkursos skatuves runā un ‘’Skolēni eksperimentē’’, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē.

Apsveicam Miku Bleiju ar iegūto 1.vietu Pierīgas novadu apvienības vidusskolas angļu valodas olimpiādē,

 Zandu Zelmu Leci ar iegūto atzinību Pierīgas novadu apvienības vidusskolas latviešu valodas un literatūras olimpiādē,

 Lindu Bardinu ar 2.pakāpes diplomu skatuves runas konkursā un Ivonnu Dzeni ar atzinību konkursā ‘’Skolēni eksperimentē’’!

Paldies skolotājām Baibai Lukaševicai, Lidijai Markevičai, Gundegai Ganiņai!

 

Vienlaikus skolā notiek arī valsts diagnostikas darbi 3., 6., 8.,9. klasei latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās.

Ropažu vidusskolas „Eko pēdas” nospiedums

         Mācību gada sākumā mūsu skolēni, skolotāji un vecāki tika aicināti aizpildīt anketas par saviem pārtikas patēriņa paradumiem, transporta lietošanu ikdienā, kā arī mājokļiem. Aptaujas mērķis bija aptuveni noteikt, kādu „nospiedumu” dabā atstāj mūsu kopīgie ikdienas ieradumi. Atsaucība nebija ļoti liela un saņēmām tikai 148 atbildes. Turklāt jāpiebilst, ka  veiktie aprēķini ir samērā aptuveni, jo netika ņemts vērā fakts, ka daži respondenti, iespējams, pārstāv vienu mājsaimniecību (brāļi, māsas, vecāki, utmldz.), kā arī dažu jautājumu un atbilžu iespējamā nezināšana vai neizpratne, jo pamatanketa un līdz ar to arī aprēķini, tika veidoti pieaugušajiem.

           Tomēr secinājumi ir interesanti.

Kopīgi tērējam resursus, kuru ieguvei nepieciešami aptuveni 357 ha zemes, kas tā uzskatāmāk atbilst apmēram 500 lielajiem futbola laukumiem. Apjomīgākie resursi tiek tērēti tieši pārtikai (~ 70%) un šajā jomā mums katram droši vien būtu jāpārdomā savi ikdienas paradumi. „Viszaļākie” esam transporta jomā (7%) un arī mājokļi mums ir diezgan „dabai saudzīgi”, patērējot tikai 23% resursu.

Savu ekoloģisko pēdu noteiksim arī nākamajā gadā- rudenī, lai varētu salīdzināt.

Ja vēlaties uzzināt savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, tad izmantojiet saiti www.pdf.lv/epeda/epeda.htm

Būsim zaļāki, domājošāki, atsaucīgāki un tad jau arī – gan veselāki, gan laimīgāki!

Brīvdienas 1.klases skolēniem

NK noteikumi Nr. 729 – “Noteikumi par 2016./2017. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” nosaka, ka Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī (9.p.).

Ropažu vidusskola ir noteiksi papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem no 6.02.2017.- 10.02.2017.

2. un 3. februārī izmaiņas skolēnu autobusu kustības grafikā

Sakarā ar to, ka lielie skolēnu autobusi atrodas remontā, ir nelielas izmaiņas autobusu kustības grafikā.

No rīta kavēsies Augšciema autobuss. Augšciemā autobuss būs apmēram 8.20.

No skolas mājās autobusi dosies Tumšupe 16.00, Kākciems 16.20, Augšciems 16.30. 

Šāds autobusu kustības grafiks saglabāsies arī ceturtdien, 2. februārī  un piektdien, 3. februārī

12. aprīlī skolā plāno eksāmenu velotiesību iegūšanā

Līdz aprīlim lūgums interesentiem apmeklēt CSDD mājas lapu: http://csnt.csdd.lv pieejams tests, kuru izpildot, var pārbaudīt savas zināšanas un gatavību eksāmena kārtošanai (sadaļā „Jauns eksāmens”, izvēloties „Velosipēdi”). Testa kārtošanas reižu skaitam nav ierobežojumu un tas ir bezmaksas

·         mājas lapā www.berniem.csdd.lv (ja saite neatveras no šejienes, lūgums to nokopēt un iekopēt interneta pārlūkprogrammā) vai CSDD mājas lapā, kur atrodami dažādi ar velo saistīti uzdevumi un informācija: http://ej.uz/9dit

·         izdevniecība „Zvaigzne ABC” sadarbībā ar CSDD izdevusi grāmatu „Ceļā ar velosipēdu”

·         Ceļu satiksmes noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/274865

Maksa par eksāmenu:

·         bezmaksas – kārtojot pirmo reizi

·         euro 1,08 – atkārtota eksāmena gadījumā

Eksāmenu vērtēšanas kārtība:

lai iegūtu vadītāja apliecību, veiksmīgi jānokārto datorizēts teorijas eksāmens,

   eksāmenā ir 10 jautājumi un tie jāatbild 10 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi atbildēsiet vismaz uz 8 jautājumiem

Par konkrētu datumu velotiesību iegūšanai informēšu atsevišķi.

Līdz martam lūgums atnest fotogrāfiju VELOTIESĪBĀM.

Marta beigās soc. pedagogs vadīs nodarbības interesentiem par ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdistiem.

Ēnu diena 2017.gadā norisināsies 15.februārī

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Sīkāka informācija par Ēnu dienas norisi  un vakancēm atrodama vietnē www.enudiena.lv

Ēnotājam ir iespēja pieteikties vienlaicīgi tikai uz 1 vakanci. Ja to noraida vai Ēnu devējs neapstiprina konkrētā periodā, skolēnam atveras jauna iespēja pieteikties vakancēm. Katru reizi var pieteikties tikai uz 1 vakanci, līdz ar to izvēle jāveic rūpīgi. Pirms tam iesakām iepazīties ar plašo vakanču piedāvājumu un atzīmēt pie favorītiem tās vakances, kas interesē visvairāk un tad izvēlēties 1 vakanci, kurai pieteikties un sniegt pārdomātu motivāciju.