Archive for septembris, 2016

Ropažu skolu vēsture – 21.gs.

 Noslēguma raksts.

Ar 1999.gadu, kad Ropažu vidusskolā par direktori atsāka strādāt Māra Priede, turpinājās iepriekš iesāktās pārmaiņas. Tika uzsākta izglītības programmu realizācija. Vidusskolā izveidoja humanitāro un eksakto virzienu.

2002.gadā pabeidza Ropažu sporta halli, skolas iepriekšējo sporta zāli pārveidoja par aktu zāli.

 2005.gadā, kad Latvija jau bija pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts, tika pabeigta Ropažu vidusskolas ēkas renovācijas 1.kārta.

No 2006 līdz 2009.gadam vidusskolnieku skaits bija aptuveni 70. Pastāvēja divas vidusskolas paralēlklases.

2006.gadā skola izstrādāja jaunu logo, kurš simboliski tika iekļauts arī jaunajā skolas karogā: simboliski attēlota Lielā Jugla un Ropažu novada ģērboņa trīs cīruļi.

2006.gadā Ropažu vidusskola svinēja 70. jubileju. Gatavojot skolas vēstures stendus, skolotājas Renāte Urtāne un Veronika Stiglica izveidoja skolas muzeju.

2006.gadā mācījās 374 skolēni, no tiem 76 vidusskolnieki.

2007.gadā skolas kabinetus aprīkoja ar jaunākajām tehnoloģijām: 4 interaktīvajām tāfelēm un projektoriem.

2008.gadā tika pabeigta renovācijas 2.kārta un nodots ekspluatācijā kultūras un izglītības centrs. Visas ēkas tika savienotas ar vidusskolas ēku. Savienojuma otrajā stāvā iekārtoja bibliotēku un datorlasītavu.

Ropažu vidusskolā 2008. gadā mācījās 326 skolēni: 167 zēni un 159 meitenes.

2008.gadā Ropažu vidusskola ieguva ekoskolas nosaukumu un 2010.gadā karogu. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā stimulē bērnus un jauniešus uz aktīvu līdzdalību valsts vides aizsardzības programmās.

2013.gadā par skolas direktoru sāka strādāt Pēteris Salenieks.

2016.gadā tika uzsākti vidusskolas pārbūves darbi: skolas vecā korpusa renovācija, pilnīgi no jauna uzbūvēta darbmācības ēka, kapitāli pārbūvēts jaunais korpuss.

2016.gadā mācās 309 skolēni, bet Ropažu vidusskolas vēsturē vislielākais skaits bija 1996.gadā, kad mācījās 463 skolēni.

Sakarā ar skolas renovāciju skolas 80. gadadienas svinības tiek pārceltas uz 2017.gada rudeni. Laipni gaidīti jaunās skolas svinībās!

 

Zaķumuižas pamatskolā.

2008.gada 1.septembrī atklāja sporta halli un jaunas telpas skolā: mazo zāli, plašu foajē ar saulītes rotājumu, plašas ģērbtuves, ķīmijas un mājturības kabinetus, jaunu ēdamzāli.

2011.gadā pirmsskolas iestāde “Auseklītis” tika apvienota ar pamatskolu. Par apvienotās skolas un pirmsskolas direktoru kļuva Igors Grigorjevs.

Pieaugot bērnu skaitam, pieauga pieprasījums pēc vietām pirmsskolā.

2013. gadā sāka pirmsskolas ēkas renovāciju, papildus uzbūvējot otro stāvu.

2015.gadā, kad skola bija ieguvusi jaunu veidolu, notika direktoru maiņa – vadību uzņēmās Inta Ozola.

 

Novadpētnieks Andrejs Planders

Foto apraksti:

Foto 1. Ropažu vidusskolas karogs 2006.gadā. Fonā bijušais Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ropažu vidusskolas karogs.

Foto 2. Zakumuizas pirmskola pec renovacijas 2015.gada.

Foto 2. Zaķumuižas pirmsskola 2015.gadā.

Dzeja dzīvo dzejnieku sirdīs

Jau vairāk nekā 50 gadus septembra mēnesī  Latvija atzīmē Dzejas dienas. Tie ir svētki  ne vien dzejnieku saimei, bet mums visiem – lieliem un maziem.

6.septembris – saules pieliets rīts Ropažu Kultūras centra pagalmā.

 Abu ceturto klašu skolēniem – Dzejas stunda.

 Zaļajā zālē skolēni veido Dzejas apli no pašu dārzos audzētajiem rudens ziediem, bet apļa vidū sabirst sārti  āboli. Darinājums izskatās skaisti un svinīgi, un stundas turpinājumā ikviens dzejas runātājs ieņem goda vietu krāsainajā Dzejas aplī.  Pirmā publiskā uzstāšanās šajā mācību gadā katram ceturtklasniekam ir īpaša, nozīmīga, mazliet satraucoša un interesanta.  Latviešu autoru dzejoļi bērnu izpildījumā skan dažādi –  jautri, šķelmīgi, nopietni, steidzīgi, mierīgi, skaļi un klusāk.  Nav joka lieta runāt gandrīz 30 klausītāju auditorijai! Arī skolotājas uzmundrina un klausās.  Stunda paskrien nemanot, un klāt arī patīkamais apbalvošanas mirklis –  Atzinību  pelnījuši visi. 

        Pēc Dzejas stundas aktuāls paliek jautājums – kur tad īsti dzīvo dzeja? Vai patiešm tikai dzejnieku sirdīs? Vai tad tā nedzīvo arī mūsu, klausītāju un lasītāju, sirdīs?

„ Dzeja dzīvo grāmatā un žurnālos”, domā Luīze.

„ Dzeja dzīvo pie jūrām, upēm, mežos un mūsu fantāzijās”, piebilst Amanda.

Eleonorai šķiet, ka dzeja dzīvo domās, putnos un prātos. Bet Artūrs ir pārliecināts – tā dzīvo cilvēka  galvā.

Sindija teic, ka dzeja sastopama gan pilsētās, gan Ropažu vidusskolā.  Bet Kristers saka: „ Dzeja ir visur.”

 Un kā domājat jūs?

 

Ar 4. a un 4.b klases skolēniem kopā  Dzejas stundā bija skolotājas Elita Strazdiņa un Silvija Kantāne

23.septembris, Starptautiskā olimpiskā diena

9.30 – pulcēšanās laukumā pie KIC

9.45 – pasākuma atklāšana, olimpiskā karoga pacelšana, olimpiskā himna

10.00 – olimpiskais vingrošanas komplekss

Olimpisko apļu veidošana, fotografēšanās

            Krāsas:

 • dzeltena: bērnudārzs, 1.ab klase
 • zaļa: 2.ab, 3.ab klase
 • sarkana: 4.ab, 5.ab klase
 • zila: 6., 7.ab klase
 • melna: 8.ab, 9., vsk.

11.00 – 1.-3. klase iet pusdienās

          – 4.-6. klase KIC zālē tiekas ar sporta žurnālistu Reini Ošenieku (lūgums sagatavot iepriekš jautājumus par sportu, par šāgada olimpiskajām spēlēm Rio, par sporta žurnālistiku)  

11.40 – 5.-12. klase iet pusdienās

          – 1.-3. klase fotoorientēšanās, starts laukumā pie KIC

12.20 – 4.-12. klase fotoorientēšanās, starts laukumā pie KIC

13.00 – pulcējamies Olimpiskās dienas GRANDVOLEJBOLAM starp Ropažu novada izglītības iestādēm + iepriekšējā gada uzvarētāji – pašvaldības adminitrācija

14.00 – izloze

14.30 – sākas pirmais sets

Piedalās:

 

 1. Pašvaldība
 2. Zaķumuižas pamatskola -darbinieki
 3. Ropažu vidusskola – darbinieki
 4. Ropažu vidusskola – skolēni
 5. PII Annele darbinieki

Pagarinātās grupas skolotāji un skolēni, kā arī citi skolēni un skolotāji, kas paši nespēlē komandā, ir aicināti atbalstīt savējos kā līdzjutēji.

Latvijas mazpulki Ropažos

Mazpulki ir starptautiska bērnu un jaunatnes izglītības organizācija, kuras ideja ir mācoties darīt un darot mācīties.

Latvijas mazpulku galvenās vērtības ir:

 • labi padarīts darbs – sākot ar ideju un plānošanu un beidzot ar darba izvērtējumu;
 • izpratne par demokrātiju – mazpulka dalībnieki mācās uzklausīt cits citu, pieņemt lēmumus, vadīt, organizēt un meklēt dažādus problēmu risinājumus;
 • latviskums un valstiska pašapziņa – Latvijas mazpulku bagāto vēsturi mēs iepazīstam gan lasot grāmatas, gan klausoties mazpulku vecbiedru stāstījumus;
 • sakopti Latvijas lauki – mazpulki realizē vides projektus, piedalās Lielajā talkā, sakopj aizmirstas, aizlaistas vietas.

Latvijas mazpulki ikgadu pavada laiku bērnu un jauniešu nometnēs, sporta spēlēs, savu darbu aizstāvēšanās forumos, konferencēs un dažādos izglītojošos pasākumos.

Ar 2016. gada septembri plānots atsākt mazpulku darbību Ropažos. Ja arī Tu esi skolēns un vēlies darboties līdzi Latvijas mazpulkiem, pavadīt laiku radoši un iegūt daudz jaunu draugu, tad nāc un piedalies!

Nodarbības notiks Ropažu vidusskolā, tās vadīs Guntis Laurins (Elektronikas inženieris uzņēmumā „Mikrotīkls” un brīvajā laikā biškopis, patīk nodarboties ar zirgiem).

 1. gada Ropažu mazpulka programmā:
 • dabas eksperimentu veidošana (https://youtu.be/Tiyay6MPDGw);
 • iešana dabā meklēt attiecīgajam gadalaikam raksturīgos vēstnešus un reģistrēsim novēroto portālā dabasdati.lv;
 • audzēt vai gatavot lietas, kuras bērni varēs realizēt mazpulku tirdziņos;
 • apmeklēt uzņēmumus lauku reģionos;
 • piedalīties Latvijas mazpulku organizētajos pasākumos.

Taču paši mazpulcēni ar savām idejām un aktivitātēm varēs papildināt nodarbību programmu.

Dalība Ropažu mazpulkā ir bezmaksas, bet, ja ir velēšanās piedalīties Latvijas mazpulku organizētajās nometnēs, sporta spēlēs un konferencēs, tad jāsamaksā Latvijas mazpulka biedra nauda 1 EUR gadā.

Liels paldies Ropažu novada pašvaldībai un Ropažu vidusskolai par atbalstu Ropažu mazpulka veidošanā. Uz tikšanos septembrī Ropažu vidusskolā!
Vairāk par Latvijas mazpulkiem: www.mazpulki.lv

Aptauja, vai vēlaties piedalīties Ropažu mazpulkā:

 https://goo.gl/forms/y1hUX1K4Wynv1F0d2

Plānotais skolas salidojums tiek pārcelts

Sakarā ar skolas rekonstrukciju plānotais  80. gadadienas salidojums tiek pārcelts uz 2017.gada rudeni.

Skolas administrācija

Ropažu skolu vēsture 20. gs. – 80. – 90. gadi

 1. turpinājums.

Pārmaiņas Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas laikā Ropažu vidusskolā iesākas ar 1985.gadu, kad skolā darbu uzsāka jauns direktors Romāns Alhimionoks.

Skolas virtuvē, darbiniekiem neaizstaisot ūdens padeves krānu, uzsprāga 400 l ietilpes siltā ūdens boilers, izsitot logus, durvis un appludinot daļu pirmā stāva.

1989.g. mācību pārzine Māra Priede noslēdza darba līgumu uz 1 gadu par darbu Agejeva Pedagoģisko problēmu zinātniski pētnieciskajā centrā.

Komplektējot 1.klasi 1989.gadā, iestājoties bērni veica testa uzdevumus profesionāla psihologa vadībā.  Psiholoģe Inta Tiltiņa iepazīstināja kursos skolotājus ar jaunākajām metodēm, pēc kurām strādāja Rietumu skolās. Skolēnus sadalīja klasēs pēc uztveres spējām. 90.gadu sākumā skolotāji tika iepazīstināti ar psihoterapeitu skatījumu uz pusaudžu problēmu risinājumu Viestura Rudzīša nodarbību ciklā.

1.-4. klašu skolniekiem ritmikas stundas pasniedza un vidusskolas klasi audzināja Latvijā pazīstamā Aina Poiša. Mācību programmā ieviesa tā saucamās Baltās stundas, latviešu tautas garīgo tradīciju apzināšanu.

Līdz pat 90. gadu beigām darbmācības stundas meitenēm un zēniem notika Pilskalnos.

1989.gadā skolā ierīkoja informātikas kabinetu ar jauniem datoriem, sāka mācīt jaunu mācību priekšmetu – informātiku. Skolēni pirmo reizi mūsu valstī iepazinās ar datorspēlēm.

Gorbačova pārmaiņu laikā arī Ropažu skolotāji aktivizējās politiskai darbībai – atbrīvošanās kustībai no krievu okupācijas varas. Viens no aktīvākajiem bija Andrejs Jaunzems. Pie skolas tika uzvilkts Latvijas brīvvalsts sarkanbaltsarkanais karogs.

1990.gadā skolā no 5. – 12. klasei ieviesa ieskaišu sistēmu, vērtējot zināšanas 10 ballu skalā, tādējādi bija iespējams izvērtēt skolēnu zināšanas pēc līmeņiem.

Ropažu vidusskolas telpās atvēra mūzikas skolu.

Skolniekiem atcēla obligāto skolas formas tērpu nēsāšanu.

Direktors Romāns Alhimionoks atteicās no sava amata gada vidū. Pret to protestējot, vidusskolēni izveidoja atbalsta grupu un piketēja krekliņos ar direktora portretu uz krūtīm.

1991./92.m.g.  tika veikts skolas kapitālais remonts par 560 000 rubļiem. Pēc kolhozu likvidācijas pieauga skolēnu pusdienu cenas. Algas skolotājiem nodrošināja valsts. Skolēnu skaits šai laikā bija 460.

90.gados skolā turpināja Agejeva metodi, dalot skolēnus klasēs pēc uztveres spējām, ko sabiedrība neizprata un nepieņēma.

Pirmā akreditācija skolā tika veikta 1996.gadā.

Skolas vecajā korpusā tika noņemti ģipša plāksnes griesti.

1999.gadā informātikas klase tika apgādāta ar jaunākās paaudzes datoriem.

1998./99.m.g. mācījās 443 skolēni.

 Zaķumuižā 80.gados palielinājās iezīvotāju skaits, radās nepieciešamība pēc bērnudārza. Ar šķirnes putnu audzētavas “Savienība” ģenerāldirektora V. Lediņa gādību 1984. gadā tika likti pamati bērnudārza būvniecībai, kas vēlāk pārauga pamatskolā.

Skolā mācības uzsāka 1986.gada 1. septembrī gan vēl pielāgotās kluba telpās, bet līdztekus notika skolas celtniecība. 4. Novembrī – ēkas atklāšana. Skola darbu uzsāka kā augoša sākumskola, bet no 1989. gada – kā augoša pamatskola. No pašiem pirmsākumiem līdz pat 2011.gadam skolas direktore bija Albīne Prizeva. 1994. gadā tika svinēts pirmais izlaidums.

 

Turpinājums sekos.

Novadpētnieks Andrejs Planders

 

Foto apraksti.

1.attēls . 1.septembris Ropažu vidusskolā 1988.gadā. Skolniekiem aiz muguras, no kreisās pirmais, stāv skolas direktors Romāns Alhimionoks. Foto labajā malā gaišā uzvalkā stāv skolotājs Andrejs Jaunzems.

Foto 2 Zakuskol 1998

2.attēls. Zaķumuižas pamatskola 1998.gadā.