Archive for augusts, 2016

1.septembris – Zinību diena

Ir atkal septembris.

Tāds rudenīgi saulains

Ar lapu krāsainību,

Miglainajiem rītiem.

Mēs atkal veram savas

Skolas durvis

Un ejam pretī daudz kam nezināmam.

 

Zinību dienas svinīgā līnija

1.septembrī plkst. 10.00

Ropažu Kultūras un Izglītības centra zālē.

 

Pēc līnijas skolēni dodas uz  audzinātāja stundu.

Vecāki tiekas ar skolas administrāciju KIC zālē.

 

 

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Portāls Uzdevumi.lv

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī – vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

 

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Skolēnu autobusu kustības grafiks

Skolēnu autobusi kursēs pēc šāda grafika:

1.septembrī

Uz skola

Kākciems – Zaķumuiža – Silakrogs – Ropaži

8.05 Ropaži

8.10 Kangari

8.15 Vāveres

8.25 Jaunā muiža

8.30 Kākciems

8.35 Asari

8.40 Bajāru dārziņi

8.45 Bajāru DUS

8.50 Zaķumuiža

9.00 Lielā priede

9.05 Aizalkšņi

9.10 Ropaži

9.15 Jānukalns

Tumšupe – Ropaži – Augšciems- Ropaži

8.00 Ropaži

8.05 Sidrabsalas –Podkājas

8.10 Vilkači

8.20 Plānupe

8.30 Tumšupe

8.40 Ropaži

8.50 Augšciems –Liepkalni

9.00 Augšciems

9.10 Jasmīni

9.15 Ropaži(pie kapiem)

Uz mājām Tumšupe 13.00

Uz mājām Kākciems 13.00

Uz mājām Augšciems 13.30

Autobusi 2.septembrī un 5.septembrī

Autobusi ar 6.septembri

Gatavojamies uzsākt jauno mācību gadu!

16.augustā plkst. 19.00 Kultūras centra telpās tiek organizēta 1. klašu skolēnu vecāku sanāksme.

1.septembrī plkst. 10.00 aicinām visus skolēnus un viņu vecākus Kultūras centra Lielajā zālē uz Zinību dienas svinīgo līniju. Pēc līnijas plkst. 11.00 notiks vecāku tikšanās ar skolas administrāciju par aktualitātēm 2016. / 2017. mācību gadā.

2. septembrī – skolēnu adaptācijas diena klašu audzinātāju vadībā.

5.septembrī – projektu diena.

6. septembrī sākas mācību stundas, darbs pagarinātās dienas grupā un tiek uzsākta interešu izglītības nodarbību organizēšana.

 

 

Ropažu skolu vēsture 20. gs.

Turpinājums.

1905.gada novembra revolūcijas laikā Ropažu draudzes skolas skolnieki protestēja pret Krievijas Impērijas varu, pārnesot cara bildi no klases goda vietas uz bērzu skolas pagalmā.   

Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā (1918. – 1940.g.) Ropažos darbojās 4 skolas: Ropažu pagasta II pakāpes pamatskola, Augšciema I pakāpes pamatskola, Kākciema pamatskola, Endzeliņu pamatskola.

Ropažu pagasta II pakāpes pamatskolā mācījās 1. – 6.klases skolnieki. Skolā izveidoja internātu, kur skolniekiem palikt pa nakti. Sākumā skolnekiem gultas veda no pašu mājām. Vēlāk skolai piešķīra naudu internāta gultiņu iegādei. Internāts bija iekārtots trijās telpās – lielajā istabā zēni, divās mazākajās meitenes. Kaut gan skolā bija kopēdināšana, pie virtuves izbūvēja kambarīti skolniekiem, kurā glabāja līdzpaņemto pārtiku. Sākot ar 19.gs. beigām Ropažu draudzes skolas pārziņi un skolotāji bija Augusts Gusmanis (līdz 1926.gadam), Alberts Plaudis un Aleksandrs Bergs (līdz 1935.gadam). Ropažu pagasta II pakāpes pamatskolas skolnieks, vēlākais rakstnieks Jānis Kalniņš, savas skolas gaitas atspoguļojis grāmatā “Sudraba Karote”.  

Augšciema I pakāpes pamatskolā mācījās 1. un 2.klases skolnieki. Viena no pēdējām skolotājām bija Anna Pētersone.

Kākciema pamatskolā mācījās bērni no 1.- 4.klasei. Skolā noritēja arī aktīva kultūras dzīve. Skolas pārziņi bija Otomārs Oškalns (1927.-1934.g.), vēlāk – Andrejs Eģītis (1934. -1954.g) un Amanda Valaina (1956.-1972.g.).

Palielinoties iedzīvotāju skaitam Ropažu pagastā, 1932.gadā tiek projektēta jauna skolas ēka 150 skolniekiem. Tās celtniecība izmaksāja 63 000 Ls. Daļu naudas, ko ieguldīja skolas celtniecībā, ieguva no pašdarbības sarīkojumiem. 12 000 Ls katru gadu Ropažu pagastam par mežu iemaksāja Rīgas pilsēta.

1934.gada 3.jūnijā ielika pamatakmeni. Pirmo stāvu uzbūvēja par esošo naudu. Līdzekļu trūkumu dēļ Zemnieku kredītbanka aizdeva Ropažu pagastam 20 000 Ls uz 10 gadiem.

Skolas celtniecībā iesaistījās arī pagasta iedzīvotāji. 1935.gada 1.oktobrī skolā uzsāka mācības, kaut daži darbi vēl nebija pabeigti.

Jauno Ropažu pagasta 6-klasīgo pamatskolu iesvētīja un atklāja 1936.gada 27. septembrī. Skolas  pārzinis bija Aleksandrs Bergs, 146 skolniekus mācīja 5 skolotāji. Skolā ierīkojas internātu un iestādīja augļu dārzu. Bez šīs skolas pagastā turpināja darboties Kākciema un Endzeliņa pamatskolas (līdz 1940.gadam).

1940.gadā, padomju okupācijas režīma ideoloģiskā gaisotnē, tika organizēta pionieru kustība, kura turpināja darbību pēc kara.

Otrā Pasaules kara laikā 1943./44. m.g. skola iegūst septiņklasīgas pamatskolas statusu. 1944.gadā skolā ierīkoja vācu un vēlāk krievu armijas lazareti. 1944.gada rudenī skolas ēku apšaudīja krievu armija. Pēc apšaudes skolā veica remontdarbus, 1944.gada rudenī mācības notika tagadējās ambulances telpās.

Pēc kara Ropažu skolā mācījās rakstnieks ropažnieks Alberts Bels, īstajā vārdā Jānis Cīrulis. 1956.g

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas laikā (1944.-1991.g) Ropažu skola kļuva par vidusskolu. Šajā laikā turpināja darboties Kākciema skola un no jauna izveidotās Zaķumuižas un Augšciema skolas (“Stīpniekos” blakus Augšciema stacijai no 20.gs. 50 – 60.gadiem).

No 1958. – 1959.gadam Ropažu vidusskolā tika izbūvēts sporta laukums.

1971.gadā par 99 550 rubļiem Ropažu vidusskolai piebūvēja internātu ar ēdamzāli, virtuvi, sporta zāli un inventāra noliktavu, ģērbtuvi un dušas telpu. Par 78 748 rubļiem skolas vecajā korpusā pārbūvēja telpas, izveidojot kabinetus, un ierīkoja centrālapkuri.

1972.gadā Izglītības Ministrija likvidēja Kākciema un Zaķumuižas pamatskolas. Mācības skolniekiem organizēja tikai Ropažu vidusskolā.

Turpinājums sekos.

     Novadpētnieks Andrejs Planders

 

Foto:

1. Ropažu pagasta 6-klasīgo pamatskola 1935.gadā (1.attēls).

 • 2. Balta zale1

  2. Ropažu pagasta 6-klasīgo pamatskolas iesvētības 1936.gadā 27.septembrī. 

  3. Balta zale2

  3. Ropažu skolas klase 20.g. 50.gadi. Otrajā solā ar brillēm Alberts Bels.

  4. Kakciems

  4. Kākciema skolas pārzine Amanda Valaina ar skolniekiem mācību klasē 20.gs. 50 – 60. gadi.

  5. Augsciema skola - Stipnieki

  5. Augšciema skolas skolnieku (“Stīpnieki”) 1.septembris 1959.gadā. Bildē no kreisās Stīpnieku mājas lielās zāles logs, otrais logs – skolotāja istaba, aiz tās pionieru istaba un klase. Mājas otrā pusē dzīvoja kolhoznieki. Skolu likvidēja 20.gs. 60.gados.

   

   

   

  6. Ropazu skol Internats1

  6. Ropažu vidusskolas internāts 20.gs 80.gadi.