Archive for maijs, 2016

Informācija vecākiem

Ropažu vidusskola informē, ka sakarā ar uzsāktajiem skolas renovācijas darbiem līdz šī mācību gada beigām klašu telpās nebūs pieejams interneta savienojums.

E-klases žurnāla ieraksti tiks veikti ar kavēšanos. Saziņai ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, lūdzam izmantot tālruņus.

Mācību priekšmetu stundas notiks skolas jaunajā korpusā, KC un MMS telpās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

Paldies par sapratni,

skolas administrācija

Ropažu vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē

Piedāvajam:

  • apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
  • bezmaksas skolas autobusu;
  • bezmaksas interešu izglītības pulciņus;
  • iespēju darboties skolēnu līdzpārvaldē;
  • iespēju saņemt stipendiju 30-50 EUR apjomā;
  • iespēju darboties starptautiskos projektos.

Plašāka informācija par skolu:

www.ropazuvsk.lv

https://www.facebook.com/RVSL-920191564736429/

E-pasts: ropazuvsk@ropazuvsk.lv

Tālrunis: 67918208

Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

Projektā “Sporto visa klase” 2016./2017. mācību gadā piedalīsies arī Ropažu vidusskolas 3. a un 3.b klase!

Latvijas Olimpiskā komiteja ir apstiprinājusi 77 jaunu izglītības iestāžu 3.klašu pieteikumus līdzdalībai projektā “Sporto visa klase” 2016./2017. gadam. Nākamajā mācību gadā projektā piedalīsies un piecas reizes nedēļā sportos 2861 dalībnieks, pārstāvot 103 izglītības iestādes, 124 klases no 56 Latvijas novadiem un pilsētām. Dalībnieku vidū – arī Ropažu vidusskolas 3.a un 3.b  klase.

Projekta mērķis ir četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) pilnveidojot metodisko programmu 3. – 6.klašu grupai.

Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu.

Projekts “Sporto visa klase” paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:

  • stājas uzlabošana un vispārējā fiziskā sagatavotība;
  • futbola iemaņu apguve;
  • peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā.

“Uzskatu, ka projekts ir ieguvis plašu atbalstu, jo tas ir interesants, radošs un pozitīvs pasākums tā dalībniekiem, jo nostiprina bērnu veselību, uzlabo stāju, dod iemaņas strādāt komandā un motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm”, izsakās Olimpiskais vicečempions un projekta idejas autors Žoržs Tikmers. “Esmu gandarīts, ka projekts “Sporto visa klase” ir izraisījis lielu pašvaldību interesi un vienlaikus aktualizējis diskusiju par ikdienas fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu veselības un stājas nostiprināšanā pamatskolā.”

3.maijā Latvijas Olimpiskās komitejas telpās norisinājās oficiālā projekta “Sporto visa klase” ekipējuma un inventāra izloze. Tajā tika noskaidrotas tās 3.klases, kuras saņems ekipējuma un inventāra komplektus.

Ekipējuma un inventāra izlozes rezultātā Ropažu vidusskolas 3.a klase saņems minimālo ekipējuma komplektu, bet 3.b klase – futbola bumbu komplektu.

 

Pie draugiem Rumānijā

No 16.līdz 23. aprīlim starpskolu stratēģiskā projekta “Only One World, Don,t Waste It” Ropažu vidusskolas komanda sešu cilvēku sastāvā, skolotāji Baiba Lukaševiča ( projekta koordinatore), Kristīne Maskale, Aija Kukule; skolēni Demija Vucena, Ralfs Kalniņš, Lukass Polis, piedalījās vizītē Rumānijā, Brailā, Silistea apgabalā.

Projekts  tiek īstenots ar Eiropas savienības līdzfinansējumu.

Atšķirīgais no iepriekšējiem projektiem bija tas, ka vienlaicīgi tika īstenotas divas dažādas programmas- skolotājiem un skolēniem.

Iepazinām  divas skolas. Vienā mācās 100 skolēni, otrā-50. Ļoti, ļoti sajutām vietējās pašvaldības rūpes par to, lai lauku vide tiktu saglabāta, zeme sakopta un izglītība turpinātos ikvienā lauku skoliņā. Dzīves līmenis un vēstures notikumi rumāņiem līdzīgi kā mums- tiek runāts par komunisma režīmu un okupācijas laiku. Tas bija spilgts sajūtu pieredzes apmaiņas brauciens un darbs projekta ietvaros.( Aija Kukule)

Skolniece Demija raksta:

“Šajā apmaiņas braucienā ieguvu lielu pieredzi. Iepazinu citu kultūru, tradīcijas un pat ēdienu gaumi. Redzēju, kā dzīvo citi bērni. Visinteresantākie bija ūdens attīrīšanas objekti, kas nodrošina, lai Donavā ieplūstu tīri ūdeņi. Sadraudzējos ar jauniešiem no citām valstīm. Vislabāk iepazinu audzēkņus no Spānijas. Es ieguvu ļoti atsaucīgu un labu rumāņu viesģimeni. Zinu, ka savstarpējie kontakti turpināsies.”

eu_flag_erasmus_vect_pos Esam pie draugiem