Archive for marts, 2016

Skolēn, Tev ir iespēja strādāt algotu darbu Ropažu novadā

Skolēn, Tev ir iespēja vasarā strādāt algotu darbu Ropažu novadā. Piesakies līdz 5. aprīlim!

Ropažu novada pašvaldība aicina Ropažu novada skolēnus (vecumā 15-20 gadi), kas iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs – izmantot iespēju vienu mēnesi vasarā strādāt algotu darbu Ropažu Kultūras un izglītības centrā, Pirmskolas izglītības iestādē „Annele”, Ropažu novada bibliotēkā, Ropažu vidusskolā, Zaķumuižas pamatskolā vai Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

 Ropažu novada dome ir apstiprinājusi līdzfinansējumu dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Marta beigās Ropažu novada pašvaldība iesniegs savu pieteikumu NVA pasākumam. Ja pieteikums tiks apstiprināts, tad to varēs papildināt ar konkrētiem skolēniem konkrētajām vakancēm. Tamdēļ ir nepieciešams noskaidrot Ropažu novada skolēnu (vecumā 15-20 gadi) vēlmi strādāt Ropažu novada pašvaldības piedāvātajās struktūrvienībās (skatīt tabulu).

VIENS jaunietis vasarā algotu darbu NVA un Ropažu novada pašvaldības atbalstītajā pasākumā var strādāt VIENU mēnesi.

Nr. Pašvaldība / pašvaldības struktūrvienība Profesija Darbavietu skaits Kopā
1-30.06. 1.-31.07. 1-31.08.
1. Ropažu KIC Kultūras pasākumu organizators (Palīgs pasākumu organizēšana) 1 1 1 3
2. PII Annele Apkopējs (grupas) 3 3 2 8
3. Ropažu novada bibliotēka Bibliotekārs (Palīgs bibliotēkā) 1 1 2
4. Ropažu vidusskola Palīgstrādnieks 3 3
5. Zaķumuižas pamatskola Palīgstrādnieks 2 1 3
6. Skolotāja palīgs (Bērnudārza audzinātāja palīgs) 2 1 2 5
7. RNP Sociālais dienests Aprūpētājs (Aprūpētāja palīgs mājās) 1 1 1 3
    Kopā 10 7 10 27

 Īsumā par NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:

 1. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.
 2. Kas var piedalīties pasākumā?

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 1. Kad pasākums tiks organizēts?

No 2016. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 1. Kas skolēnam tiek nodrošināts?
 • darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • darba vadītājs – viens darba vadītājs vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).
 1. Kāds ir skolēna darba laiks?
 • skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā atbilstoši nedēļas darba grafikam (darba likuma 132.pants);
 • skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā (darba likuma 131.pants).

 Skolēn, esi ieinteresēts šovasar strādāt algotu darbu Ropažu novadā?

Tad informē Ropažu novada pašvaldības Tūrisma un jaunatnes lietu speciālistu uz e-pastu: sandris.krumins@ropazi.lv (ar norādi – “Vasaras nodarbinātība Ropažu novadā 2016”), atsūtot sekojošo informāciju:

 1. Vārds, uzvārds;
 2. Vecums un dzīves vieta;
 3. Klase un mācību iestāde, kurā pašlaik mācies;
 4. Kontakti (telefons un e-pasts);
 5. Kurā mēnesī, kur un ko tieši vēlies strādāt (no piedāvātajām vakancēm);
 6. Motivācijas vēstule (brīvā formā, līdz vienai A4 lapai).

 Termiņš – 5. aprīlis!

 P.s. Pieteikšanās darbu vasarā vēl 100% negarantēs, jo gadījumā, ja skolēnu pieteikumi būs vairāk nekā pieejamās darba vietas – notiks atlase, balstoties uz iesūtītās informācijas kvalitāti un motivācijas vēstuli. Papildus tiks ņemts vērā pieteikuma iesniegšanas laiks! Tādēļ neatliec pieteikšanos uz pēdējo dienu. Atceramies tautas sakāmvārdu: “Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ.”

 

 Sandris Krūmiņš

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas

Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists

T: +371 20 38 39 48

E: sandris.krumins@ropazi.lv

W: http://ropazi.lv/lv/sabiedriba/jauniesiem/aktualitātes/

 

Sākusies skolēnu uzņemšana 1. klasē

Ropažu vidusskola aicina vecākus pieteikt bērnus uzņemšanai 1.klasē.

            Iesnieguma veidlapas var saņemt skolas lietvedībā vai to var nosūtīt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesnieguma veidlapa

            Līdz 20. augustam skolas lietvedībā jāiesniedz arī:

 • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • pirmsskolas izglītības iestādes izdotā izziņa, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
 • bērna medicīniskā karte 026/u (ar ģimenes ārsta slēdzienu, ka var apmeklēt 1. klasi);
 • profilaktiskās potēšanas karte 063/u.

            Informācija pa tālr. 

Skolas lietvedības  e-pasts: lietvediba@ropazuvsk.lv.

 

2016.gada 11.maijā plkst.19.00 Ropažu KIC mazajā zālē notiks topošo pirmklasnieku vecāku sanāksme.

Sanāksmes mērķis – sniegt vecākiem atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ropažu vidusskolas administrācija

 

Starpnovadu sākumskolas olimpiāde latviešu valodā un matemātikā

Piektdien, 11.martā, kad vairākums Ropažu vidusskolas skolēnu domās jau bija brīvlaikā, sākumskolas skolēni piedalījās starpnovadu olimpiādē. Jau tradicionāli savā starpā sacentās Zaķumuižas pamatskolas, Ulbrokas vidusskolas un Ropažu vidusskolas 1.-4.klašu audzēkņi. Skolēni sacentās klašu grupās, kurās startēja pa vienam skolēnam no katras paralēlklases. Kopējais dalībnieku skaits olimpiādē – 58 skolēni. Visi dalībnieki varēja pārbaudīt savas prasmes un zināšanas.

Skolēnu darbi tika izlaboti jau brīvlaikā un ir zināmi rezultāti. Esam gandarīti un lepojamies ar savas skolas audzēkņu rezultātiem.

Rezultāti matemātikas olimpiādē.

1.klašu grupa.

2.vieta – Markuss Liepiņš (1.b), skolotāja Inga Lāce.

2.klašu grupa.

1.vieta – Uldis Jakseboga (2.b), skolotāja Indra Ķeķe.

3.klašu grupa.

3.vieta – Linards Štraups (3.b), skolotāja Solvita Liepiņa.

4.klašu grupa.

3.vieta – Intars Tālbergs (4.b), skolotāja Kristīne Maskale.

Rezultāti latviešu valodas olimpiādē.

1.klašu grupa.

1.vieta – Margita Sirsniņa (1.b), skolotāja Inga Lāce.

2.vieta – Enija Vjakse (1.a), skolotāja Baiba Maskoļūna.

3.vieta – Beatrise Mužika (1.c), skolotāja Ramona Poga.

4.klašu grupa.

1.vieta – Kristiāna Zukule (4.a), skolotāja Elita Strazdiņa.

Malači! Paldies visiem skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Informāciju sagatavoja sākumskolas MK vadītāja V. Šķerberga.

 

Esam kopā!

   Ropažu vidusskolas 7.a klases meitenes Linda Krote, Kristiāna Pinkovska, Kitija Krūmiņa un Justīne Maskale turpina tradīciju, kas aizsākusies Ziemassvētkos. Viņas apciemoja Ropažu ciemata ilggadējo iedzīvotāju, prasmīgu rokdarbnieci, sirsnīgu un labestīgu cilvēku Frīdas kundzi, kas šogad februārī svinēja savu 91.dzimšanas dienu. Kā joko pati gaviļniece – man šogad 19, nu, tik sāksies īstā dzīve!

   Frīdas kundze labprāt stāstīja mums par savu dzīvi un bērnību. Viņa dzīvoja Skrīveros un gāja rudeņos pēc āboliem pie sava kaimiņa Andreja Upīša. Sirmā kundze dalījās atmiņu stāstā par laiku, kad Latvijā ienāca padomju vara un laiku, kad daudzas lietas bija deficīts. Lielākais Frīdas kundzes lepnums ir viņas rokdarbi par kuriem sajūsminājās arī meitenes.

   Paldies Lindai, Kristiānai, Kitijai  un Justīnei par atsaucību, sirsnību un vēlēšanos palīdzēt!

   Dzīvē pienāk tāds vecums, kad nav nekā nozīmīgāka par kopā būšanu, par sajūtu, ka neesi viens, ka esi kādam svarīgs un vajadzīgs!

 

 

23.martā atvērto durvju diena

     23.martā Ropažu vidusskola no plkst. 17.00 -19.00  organizē atvērto durvju pēcpusdienu, dodot iespēju 6.-12.klašu skolēnu vecākiem individuāli tikties ar  klases audzinātāju, priekšmeta skolotājiem un skolas vadību.
     Savukārt plkst. 19.00  visu klašu vecāki tie aicināti piedalīties lekcijā “Skolēnu vecāku līdzatbildība skolas izglītības procesā”.
Lektore Bērnu Tiesību Aizsardzības Inspekcijas direktores vietniece Inga Krastiņa.

Ar un par velosipēdista tiesībām skolēniem Ropažu vidusskolā

Jau trešo gadu Ropažu vidusskolā pavasarī tiek organizēts veloeksāmens skolēniem, kas vēlas iegūt velosipēdista tiesības.

Eksāmenu pieņem Rīgas Motormuzeja pedagoģe Laimdota Lase, kas pirms eksāmena izskaidro skolēniem visus neskaidros jautājumus par ceļu satiksmes noteikumiem.

Velosipēdista tiesības var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu).

Eksāmenu pieņemšanas un vērtēšanas kārtība ir šāda –

 • lai iegūtu vadītāja apliecību, veiksmīgi jānokārto datorizēts teorijas eksāmens.
 • eksāmenā ir 10 jautājumi un tie jāatbild 10 minūšu laikā.
 • eksāmens ir nokārtots, ja pareizi atbildēts vismaz uz 8 jautājumiem.

Triju gadu laikā veloeksāmenam Ropažu vidusskolā ir pieteikušies, kārtojuši un ieguvuši velotiesības daudzi skolēni.

Mācību gads Pieteicās Kārtoja Nokartoja
2013./2014.m.g. 76 64 48
2014./2015.m.g. 39 35 20
2015/2016.m.g. 16 16 12
Kopā 131 115 80

 

Ja, kāds vēlas kārtot velosipēdista tiesības atkārtoti vai pirmo reizi varat pieteikties –

Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, S.Eizenšteina ielā 4, Rīgā, tālrunis informācijai: 67025888, e-pasts: info@motormuzejs.lv

Lai veiksmīgi sagatavotos velosipēda vadītāja eksāmenam izmantojiet šīs norādes:

 • CSDD mājas lapā: http://csnt.csdd.lv pieejams tests, kuru izpildot, var pārbaudīt savas zināšanas un gatavību eksāmena kārtošanai (sadaļā „Jauns eksāmens”, izvēloties „Velosipēdi”). Testa kārtošanas reižu skaitam nav ierobežojumu un tas ir bezmaksas
 • mājas lapā berniem.csdd.lv (ja saite neatveras no šejienes, lūgums to nokopēt un iekopēt interneta pārlūkprogrammā) vai CSDD mājas lapā, kur atrodami dažādi ar velo saistīti uzdevumi un informācija: http://ej.uz/9dit
 • izdevniecība „Zvaigzne ABC” sadarbībā ar CSDD izdevusi grāmatu „Ceļā ar velosipēdu”
 • Ceļu satiksmes noteikumi: http://likumi.lv/ta/id/274865

Sociālā pedagoģe Līga Strode-Miķelsone

Vecāku kopsapulces

Ropažu vidusskolā notiks vecāku kopsapulces.

 • 10.martā:  1. -5. klašu skolēnu vecākiem;
 • 23.martā:   6. – 12. klašu skolēnu vecākiem.

No plkst. 17.00 – 19.00 vecāku individuālās tikšanās ar priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu.

Plkst. 19.00 – vecāku kopsapulce.

                                        10. marta kopsapulces darba kārtība:

1. No plkst.19.00 – 20.00  – lekcija “Pozitīvā disciplīna” (lektore –  psiholoģe Inita Kriškovska).

2.  No plkst. 20.00 – 20.30 – Skolas Padomes aktualitātes (skolas direktors Pēteris Salenieks, skolas padomes priekšsēdētāja Katrīna Duka Gulbe).

 

Uz tikšanos!