Archive for februāris, 2016

Latvijas Valsts prezidenta apsveikums trešā Latvijas EKOskolu foruma atklāšanas pasākumā

Godātie EKOskolu ziemas foruma dalībnieki, skolēni, pedagogi un EKOskolu programmas atbalstītāji!

     Sirsnīgi sveicu Jūs foruma atklāšanā! Priecājos un izsaku atzinību, ka pirms 14 gadiem Latvijā iedibinātā EKOskola ir veiksmīgi attīstījies vides izglītības modelis, kas šodien kļuvis par būtisku mūsu valsts vides izglītības elementu.

     Mums katram ir pienākums gādāt par vidi, kurā dzīvojam. Dalība šajā projektā ikvienam tā dalībniekiem ir lieliska iespēja parādīt, kā Jums rūp apkārtējā vide un dabas resursu sargāšana. Arī šī foruma uzmanības centrā esošie temati par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atbildīgu pārtikas patēriņu ir labs veids, kā savu pārliecību apliecināt reālā darbībā.

     Bērnu un jauniešu izglītošana vides jautājumos ir izšķirīga mūsu sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Nostiprinot atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi pašā jaunākajā paaudzē, mēs ieliekam pamatus veselīgas sabiedrības veidošanā un attīstām kopējo vides saglabāšanas apziņu.

     Novēlu Jums šodien gūt jaunas zināšanas, prasmes un motivāciju jauniem darbiem un sasniegumiem, lai Latviju pasaulē pazītu un zinātu kā zaļu, modernu un mūsdienīgu valsti, kuras iedzīvotāju pamatvērtības ir ilgtspēja un resursus saaudzējošs dzīvesveids!

Patiesā cieņā,

Raimonds Vējonis

Rīgā 2016.gada 26.februārī

Latvijas Valsts prezidenta vēstule<<

Atrodiet draugus no Eiropas vasaras nometnē Vācijā!

5 jauniešiem (12 – 17 g.) no Ropažu novada mācību iestādēm šinī vasarā ir iespēja piedzīvot īpašas vasaras brīvdienas Vācijā – mācību un atpūtas nometnē!

Nometne atrodas netālu no Reinas, Vācijas lielākās upes.

Nometne notiks no 19. jūlija līdz 1. augustam.

Tajā satiksies jaunieši no Vācijas, Latvijas, Slovākijas vai Polijas un Baltkrievijas, lai iepazītos, sadraudzētos, kopā mācītos, sportotu, dotos pārgājienos un ekskursijās.

Cena par nometni 155 eiro – šī summa jāsamaksā pašam.

Ceļa un apdrošināšanas izdevumus sedz Ropažu novada pašvaldība.

Pretendentiem jāizlasa klāt pievienotais nolikums un jāiesniedz pieprasījums finansiālajam atbalstam savas skolas vadībai līdz 2. martam!

 Sīkāka informācija – Sk. Ināra –telef. 26471519

 

Nolikums nometnei

26. februārī mācību priekšmetu stundas nenotiek

 

Ropažu vidusskolas direktora  P. Salenieka rīkojums 3-1/Nr. 34-A.

Pamatojoties uz 2014.gada 12.augusta   MK noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 24.pielikuma 13.3 punktu, noteikt 26.februāri par projektu darbu izstrādāšanas dienu. Mācību priekšmetu stundas šajā dienā nenotiek. Skolēni veic individuālos projektus ārpus skolas pēc skolotāju norādījumiem.

No 26. – 28.februārim skolā norisinās Eko skolu Ziemas forums.

 Rīkojums 3-1/ Nr. 34-A

 

Zināšanas, prasmes un piedzīvojumi – Ekoskolu Ziemas forumā

No 26. līdz 28. februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ropažu vidusskolu, Ropažu novada pirmsskolu “Annele” un Ropažu novada domes atbalstu, īstenos nu jau trešo Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēs 200 dalībniekus – skolotājus un skolēnus, no vairāk kā 70 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā.

Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums Ekoskolu pārstāvjiem, kura ietvaros notiek apmācības un praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu, veidot izpratni par Ekoskolu programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. Ekoskolu forums ir iespēja iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savās skolās, gan ikdienā.

Galvenās foruma tēmas būs bioloģiskā daudzveidība un atbildīgs pārtikas patēriņš, sasaistot foruma aktivitātes ar šī gada lielākajiem projektiem, kuros piedalās kopumā vairāk kā 60 Ekoskolas Latvijā – starptautisku bioloģiskās daudzveidības projektu, kas aicinās iepazīt dabas daudzveidību pirmsskolu un sākumskolu audzēkņiem, un projektu “Ēdam atbildīgi!”, kurā caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī.

Foruma pirmajā dienā dalībniekiem būs iespēja piedalīties izglītojošās darbnīcās kopā ar Vides SOS aplikācijas veidotājiem un Energoefektivitātes centra ekspertiem, un doties piedzīvojumos iesvētību trasē Ropažu apkārtnes mežos un purvos, kamēr pedagogi dalīsies pieredzē vides izglītības īstenošanas praksēs.

Sestdien paredzētas dažādas izglītojošas nodarbības – Pasaules dabas fonda pārstāvji stāstīs par lauksaimniecības ietekmi uz vidi, biedrības homo ecos: aktīvisti – par pārtikas patēriņa saistību ar klimata pārmaiņām un Dita Lase – veģetārās uztura skolas Vegus.lv vadītāja un forumos jau iemīļota lektore – par dabai draudzīgu gatavošanu. Citās nodarbībās tiks runāts par tādām tēmām kā biodaudzveidības veicināšana, ekoloģiskā lauksaimniecība, upju piesārņojuma cēloņi un dabas vērošanas nozīme.

Nodarbībām sekos iespēja pārbaudīt jauniegūtās zināšanas sacensībās un diskusijās, pēc tam – radoši izpausties prasmju darbnīcās, gūstot vērtīgu pieredzi veselīgā ēst gatavošanā, argumentācijas, mākslas, komunikācijas, tehnoloģiju, dārzniecības, dabas izziņas un daudzās citās darbnīcās. Par jautrību un zaļiem jokiem sestdienas vakarā parūpēsies improvizācijas teātris Impro Zoo. Forums noslēgsies svētdien ar izzinošu ekspedīciju Ropažu apkārtnes mežos un aktivitātēm svaigā gaisā – iedvesmojot jauniegūtās zināšanas un prasmes likt lietā ikdienā un dzīvot videi draudzīgi.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 46 000 skolu.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds – www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas – www.draugiem.lv/ekoskolas

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna

Foruma programma

Līdzi ņemamās lietas

Karte -autobuss uz forumu

Ekoskolu forums_karte_autobuss

 

Arī mūsējie piedalās…

5. februārī PII „Annele” jaukajā zālē norisinājās Pierīgas Izglītības, Kultūras un Sporta pārvaldes organizētais skatuves runas un mazo formu konkurss.

Mūsu skolu konkursā šogad pārstāvēja skolas teātra pulciņš un Līvija Mētra Mekša (2.a kl.). Teātra pulciņš piedāvāja literāro uzvedumu „Kad mākoņi saulīti noķer”. Par priekšnesumu pulciņa dalībnieki saņēma 30 punktus un diplomu.

Līvija izturēja pietiekami lielu konkurenci un iekļuva 2. kārtā. Rezultāti bija labi- iegūta pieredze un diploms par dalību. Mums ir labs potenciāls! Jāmācās, jāpilnveido prasmes un jāstartē nākamgad!

Indra Ķeķe, teātra pulciņa vadītāja

Ropaži ir vieta, kur ražo mākoņus!

Tā skolēniem apgalvoja Dita no “Zilajiem brīnumiem”, kura 2.februāra rītā bija ieradusies Ropažu vidusskolā, lai dabas zinību nedēļā, ar radošiem un zinātniskiem eksperimentiem ievestu skolēnus interesantajā dabaszinātņu pasaulē. Skolēni uzzināja, ka brīnumi ir mums visapkārt, tikai jāprot tos kopīgi atklāt un ieraudzīt. Katrs sākumskolas skolēns saprata, ja esi zinātkārs, tad zinātkāre noved pie dažādām zināšanām un tās, savukārt, izskaidro brīnumus. Un brīnumu šajā dienā bija gana, tas bija izlasāms skolēnu mirdzošajās acīs un sadzirdams caur skanīgajiem smiekliem.

Raugoties skolēnu ieinteresētajās sejās, vēlreiz guvām apliecinājumu, ka bērnus jau no mazotnes varam ieinteresēt zinātniskajiem atklājumiem un eksperimentiem, saistoši skaidrojot ikdienišķas lietas, kā rodas mākoņi un elektrība, kas grimst un kas negrimst ūdenī, kādas dabas bagātības slēpj mūsu zeme dzīles.

Liela nozīme zinātkāres veicināšanā ir cilvēkiem, kuri interesantā veidā uzrunā vai mācās uzrunāt bērnus. Tāpēc dabaszinību nedēļas turpinājumā, ne vienu vien kopīgu aizraujošu brīdi, sākumskolas skolēni pavadīja kopā arī ar Ropažu vidusskolas lielākajiem skolēniem. Paldies jāsaka skolotājai Elvīrai Vaivodei un Zaigai Armanei, kuras palīdzēja skolēniem sagatavot interesantus eksperimentus, kas iepriecināja un ieinteresēja mūsu skolas mazākos skolēnu. Paldies arī visiem skolēniem, kuri ar entuziasmu piedalījās kopīgajā dabaszinību nedēļas projektā!

Lai mums visiem kopā vairāk šādu jautru, izzinošu un atraktīvu pasākumu!

Fotogrāfijas no dabaszinību nedēļas pasākuma var apskatīt sadaļā GALERIJA

Lielo Augu Medību sezona Ropažu vidusskolā ir atklāta

4.februārī Ropažu vidusskolas pirmo klašu skolēni pulcējas uz Lielo Augu medību atklāšanas pasākumu. Skolēniem vajadzēja atrādīt savu sagatavoto mājas darbu – zīmējumus, kuri izskaidro, kas viņuprāt ir augi un izkrāsotus, izgrieztus burtus, no kuriem kopīgi tika izveidots projekta nosaukums. Pasākuma laikā skolēni šķiroja dažādus ikdienā un sadzīvē izmantojamus priekšmetus, dabas veltes un pārtikas produktus, lai konstatētu, cik daudz un dažādas lietas tiek izgatavotas no augiem. Bērni atbildēja uz jautājumiem par Čarlzu Darvinu un Kjū Botānisko dārzu, kā arī saņēma savu pirmo medību uzdevumu (atklājumu).

Iepriekšējā dienā notika gatavošanās „medību sezonas” atklāšanai – iepazīšanās ar visu laiku vienu no slavenākajiem dabas pētniekiem – Čārlzu Darvinu un pašu lielāko publisko Botānisko dārzu pasaulē – Kjū Karalisko botānisko dārzu, kurā ir apskatāms vislielākais augu sugu skaits.

Lielās Augu Medības ir vērienīgs Ekoskolu programmas ilgtermiņa projekts par bioloģiskās daudzveidības iepazīšanu, un tas tiek īstenots sadarbībā ar Toyota. Projekts paredzēts 5 – 12 gadus veciem skolēniem un piedāvā dalībniekiem izmantot izglītojošus materiālus un nodarbību programmu, kas veidoti pēc Bioloģiskās Daudzveidības Aizsardzības konvencijas vadlīnijām, lai iepazīstinātu skolēnus ar apkārtnes augu un dzīvnieku daudzveidību. Vairāki desmiti Latvijas izglītības iestādes, kuras darbojas Ekoskolu projektā, ir iesaistījušās šajā starptautiskajā projektā.

Dalība projektā nozīmē iespējas 5 gadu garumā:

  • piedalīties apmācībās par āra izglītības metodēm;
  • saņemt jaunus atbalsta materiālus, lai iepazīstinātu bērnus ar skolas apkārtnē sastopamajām augu un dzīvnieku sugām;
  • izmantojot atbalsta materiālus, izveidot skolas apkārtnes biotopu karti, ko izmantot kā pamatu turpmākām āra apmācībām;
  • piedalīties ar projektu saistītās kopīgās aktivitātēs.

Šajā semestrī Ropažu vidusskolas 1.klašu skolēniem būs jāveic pētījumi, kas saistīti ar augu novērojumiem skolā un tās apkārtnē. To laikā skolēni iepazīs dažādu augu uzbūvi un novēros attīstības procesus.

 Lai veiksmīgas Lielās Augu Medības!

DSC_0126 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0150 DSC_0175 DSC_0177 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0189

Erasmus+ projekta aktivitātes decembrī un janvārī

Projekta “Only One World, Don’t Waste It” darbība tuvojas noslēgumam. Decembra un janvāra uzdevumus centāmies saistīt ar mācību plānu svešvalodās, galvenokārt angļu valodā.

6.klašu angļu valodas intensīvās apguves grupai bija uzdevums izveidot prezentāciju par tēmu “Responsible Shopping”. Moto: “Apdomā pirms pērc vai izmet laukā”. Šo uzdevumu saistījām arī ar projekta tēmu janvārim “ Bag in My Pocket”, kā arī ar mācību programmas tēmu par dabas aizsardzību. Rezultātā priecājāmies par saturīgiem plakātiem, par savdabīgo pieeju, parādot šo tēmu PowerPoint prezentācijā, kā arī novērtējām video veidotāju un aktieru prasmi trijos video. Ar tiem var iepazīties https://www.youtube.com/watch?v=KARIj1Rzc0M . Paldies skolēniem par izdomu un radošu pieeju uzdevuma izpildei!

Janvāra uzdevums dažām klasēm – atnest roku darinātu somu-iepirkumu maisiņu paraugus, vēlams no otrreizēji izlietotiem materiāliem. Gandrīz visās uzdevumā iesaistītajās klasēs mācību plāna tēma bija saistīta ar attieksmi pret dabu, ar mūsu ēšanas un iepirkšanās paradumiem. Pēc tam stundās skolēnu uzdevums bija pastāstīt vai uzrakstīt, kā soma tapusi, vai tas bija grūti, kādi materiāli izlietoti. Un tā janvāra beigās skolas vestibilā varējām iepazīties ar šo somu paraugiem un īsiem citātiem no skolēnu darbiem. Galvenais ieguvums – atziņa, ka pašu darinātais ir tuvāks sirdij; sadarbošanās ar vecākiem; netradicionāls uzdevums valodu stundām (Un kāpēc ne?). Paldies 7.a, 7.b, 8., 10., 12. klasēm par uzdevuma sekmīgu veikšanu.

Paldies skolotājai Vairai par sadarbību izstādītes veidošanā! Ar somu paraugiem iepazīsies arī Vislatvijas Eko skolu foruma dalībnieki.

 

Baiba Lukaševiča

Projekta koordinatore Ropažu vidusskolā

Uzņēmuma MikroTik dāvana Ropažu vidusskolai

     Latvijas un pasaules vadošais uzņēmums datortīklu maršrutēšanas aparatūras un programmatūras izstrādē – MikroTik izglītības iestādēm piedāvā iespēju izveidot bezvadu datortīklu savā mācību iestādē, dodot pašu ražoto aparatūru bez maksas. Ropažu vidusskola atsaucās uz šo piedāvājumu un 2015. gada decembrī saņēma bezvada tīkla iekārtu komplektu 867€ vērtībā. Dāvinātās iekārtas nodrošinās plašāku bezvadu tīkla pārklājumu skolas iekštelpās, atsevišķus virtuālus bezvadu tīklus gan skolas skolēniem, gan viesiem, gan skolas darbinieku vajadzībām.

     Starptautiskam uzņēmumam Mikrotīkls, kas arī pazīstams kā MikroTik, ir 20 gadu stāžs, tas nodarbojas ar datortīklu aprīkojuma ražošanu. 1997. gadā uzņēmuma darbinieki izstrādāja pirmo uz Linux operētājsistēmas bāzētu RouterOS programmatūras sistēmu, kas paredzēta kompānijas ražotajām tīkla iekārtām, kā arī standarta x86 tipa datoriem. 2002. gadā MikroTik sāka izgatavot arī tīkla aparatūru, tapa RouterBOARD zīmols. Šobrīd MikroTik zīmols ir pazīstams visā pasaulē. 2015. gada decembrī Mikrotīkls veica 1 miljonu eiro lielu ziedojumu Bērnu slimnīcas fondam. Tas ir līdz šim lielākais veiktais ziedojums Bērnu slimnīcas attīstībai.

      Ropažu vidusskola pateicas uzņēmumam MikroTik par dāsno dāvinājumu.

 

Pierīgas čempionu kauss tiek Ropažu vidusskolas volejbolistiem

Mārupes vidusskolā aizvadīts Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu turnīrs volejbolā B vecuma grupas (2000. g.dz. un jaunāki) puišu komandām. Nezaudējot nevienā setā, pēc viena gada pārtraukuma pirmo vietu izcīnīja Ropažu vidusskolas komanda, kas finālā pārspēja Siguldas Valsts ģimnāziju.

Volejbola turnīrā piedalījās sešu Pierīgas mācību iestāžu komandas. Priekšsacīkstēs divās apakšgrupās katra komanda aizvadīja pa divām spēlēm, noskaidrojot četrus pusfinālistus, bet trešo vietu ieguvēji savā starpā vēlāk izspēlēja piekto vietu kopvērtējumā. Spēles ritēja līdz diviem uzvarētiem setiem (trešais sets līdz 15 punktiem).

Kā vēlāk izrādījās, divas labākās komandas bija iekļuvušas vienā apakšgrupā – Ropažu vidusskolas komanda ar 2:0 (25:16, 25:6) pārspēja Siguldas Valsts ģimnāzijas volejbolistus, un abas šīs vienības sagādāja zaudējumu divos setos Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņiem.

No otrās grupas pusfinālam kvalificējās pagājušā gada B vecuma grupas čempioni Zvejniekciema vidusskolas skolnieki un Krimuldas vidusskolas komanda, kuru savstarpējā cīņā uzvarētāju noskaidrošanai bija nepieciešami trīs seti (krimuldieši zaudēja). Pēdējā vietā apakšgrupā ar diviem zaudējumiem palika Mārupes vidusskolas audzēkņi.

Spēlē par vietu finālā Ropažu vidusskola pārliecinoši ar 2:0 pieveica Krimuldas vidusskolu, bet otrā mačā daudz sīvākā cīņā Siguldas Valsts ģimnāzija ar 2:0 pārspēja Zvejniekciema vidusskolu. Finālā ropažnieki siguldiešiem vēlreiz neatstāja daudz cerību – 2:0 (25:10, 25:12) un pirmā vieta turnīrā.

Spēlē par trešo vietu Zvejniekciema vidusskolas skolnieki ar 2:0 uzvarēja Krimuldas vidusskolas komandu, bet piekto vietu ieguva mājinieki mārupieši, kuri ar 2:1  pārspēja Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolu.

Raksta pārpublicēts: http://www.aprinkis.lv/sports/item/29263-pierigas-cempionu-kauss-tiek-ropazu-vidusskolas-volejbolistiem