Archive for decembris, 2015

Vējainā decembra “Vai bija vērts” pasākums

Tradicionāli stirpo vēju pavadībā 4.decembrī notika kārtējais pasākums “Vai bija vērts?” Atkal varam atbildēt – bija vērts. Bija vērts noorganizēt četras komandas no mūsu skolas, uzaicināt ciemiņus no Aizupes un Zaķumuižas pamatskolām, no Rīgas 1. un 3. ģimnāziju 10.klasēm (pateicoties mūsu skolas bijušajiem audzēkņiem Klāvam Šķerbergam un Unai Gundarei). Devītā komanda – skolotāju izlase, kura piedalījās konkursā uz līdzvērtīgiem noteikumiem ar pārējām komandām.

Skolotājas Laimas Baltiņas matemātiski skrupulozi izstrādātā pasākuma programma bija aizraujoša gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Jautājumu atrisināšana lika pielietot gan zināšanas, gan erudīciju, gan loģiku. Vislabāk tas izdevās Ropažu vidusskolas 9.klases komandai un ciemiņiem no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 10.klases.

Pasākuma vērienību pierāda arī fakts, ka žūrijā redzējām V.Ņikitinu – uzdevumi.lv aizsācēju un izplatītāju pasaulē, uzdevumi.lv vadību A.Usānu, E.Tukišu (mūsu skolas absolventus), E.Škutānu (uzdevumi.lv direktoru), RAIT LATVIJA projektu vadītāju, sociālo zinātņu doktoranti S.Daumi, I.Grigorjevu – mūsu pašreizējo ekonomikas skolotāju, un M.Drustu – mūsu bijušo ekonomikas skolotāju, kā arī S.Kantāni un B.Lukaševiču.

Balvas sarūpēja uzdevumi.lv pārstāvji; pasākuma organizācijai finansiālu atbalstu sniedza skolas Erasmus+ projekta komanda (šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu), jo šoreiz pasākuma tēma “Enerģija” daļēji tika saskaņota ar starpskolu stratēģiskā projekta programmu, kā arī Eko skolai šī ir ļoti nozīmīga tēma.

Kaut arī “galvas” darbi mazliet ievilkās, neizpalika ballīte mūsu skolas grupiņas un viesu mūziķu pavadībā.

Lai šādi pasākumi izdotos un lai to būtu arī turpmāk, ļoti vēlams atbalsts no skolas vadības puses un nepieciešams drauga plecs no kolēģu puses. Liels paldies Laimai par kārtējo teicami veidoto un vadīto pasākumu! Paldies skolēniem, kas palīdzēja pasākuma gaitā! Paldies kolēģiem, kas rūpējās par ciemiņu uzņemšanu, par zāles iekārtojumu, par darbu skolotāju komandā, par līdzi jušanu konkursa dalībniekiem!

 

Žūrijas locekle skolotāja B.Lukaševiča

IMG_0049 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0214

Mācību olimpiādes sākušās

      Tradicionāli mācību olimpiādes notiek pavasara pusē. Angļu valodā tas ir izņēmums. Jau otro gadu decembra sākumā notiek Pierīgas novadu alternatīvā olimpiāde angļu valodā 8.klasēm. Tā kā mūsu skolā ir tikai viena 8.klase, mums bija tiesības piedalīties pieteikt vienu dalībnieku. Šoreiz tas bija Lūkass Polis.

Apsveicu viņu ar izcīnīto atzinību!

Paldies skolotājām, kas iepriekšējos gados mācīja Lūkasu – Ivetai Lapiņai un Ilzei Lindbergai!

Baiba Lukaševiča

Angļu valodas skolotāja

Akcija “Zvaigzne austrumos”

PALDIES ikvienam, kuri piedalījās un pielika savu labo sirdi, domas un rocību labdarības akcijā ”Zvaigzne austrumos”.

No Ropažu vidusskolas šogad tika sagatavotas 13 dāvaniņas. 

 

Skolotājs Ilvars

Novada Devītie mācās kopā

        8.decembris bija diena, kad uzņēmām savā skolā Zaķumuižas pamatskolas 9.klasi, lai dotu iespēju potenciālajiem vidusskolēniem iepazīties ar Ropažu vidusskolu, mūsu skolotājiem un skolēniem. Mācību stundas pamatā bija vērstas uz sadarbības un izziņas veicināšanu – skolēni angļu valodas un fizikas stundās darbojās jauktās grupās; ķīmijā pa divi (viens no Ropažiem, viens no Zaķumuižas) demonstrēja eksperimentus, vēsturē iepazina Ropažu kultūrvēsturiskās vietas, klases stundā izvērtēja savas dienas izjūtas un ieguvumus, nobeigumā sadarbību stiprināja sporta spēlēs.

       Lai arī sākumā atmosfēra bija visai saspringta un kādam šķita garlaicīgi, tomēr uz dienas beigām skolēni bija jau nedaudz iepazinuši cits citu un, kā atzina vairākums, jutās patīkami noguruši un saliedēti. „Šodien saņēmu pilnu devu jaunu, patīkamu emociju, šī diena bija ļoti aizraujoša, un man prieks par satiktajiem cilvēkiem”, – šādi kopā pavadīto mācību dienu komentē kāda no Zaķumuižas skolniecēm.

        Domājams, daļai skolēnu šī bija nākamā mācību gada Ropažu vidusskolas 10.klases pirmā kopīgā mācību diena.

IMG_2569 (Large) IMG_2570 (Large) IMG_2581 (Large) IMG_2593 (Large) IMG_2611 (Large) IMG_2612 (Large) IMG_2637 (Large) IMG_2646 (Large)

Piesakies programmai “Jaunie vides reportieri”

Jaunie vides reportieri

2015./2016. gada sezona:

  • Regulāri apmācību semināri arī Latvijas reģionos
  • Papildus materiāli skolotājiem
  • Nacionālais JVR konkurss pavasarī
  • Ekoskolu žurnāls “Kartupelis”

 Pieteikšanās: ej.uz/JVR2015

 

Literatūras, mākslas un rotaļu pasākums novada skolēniem „Satikšanās pasakā”

     26.novembrī Ropažu KIC Lielajā zālē valdīja patiesa svētku noskaņa. Novada izglītības iestāžu sadarbības plāna ietvaros notika Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas 4.-5. klašu skolēnu „Satikšanās pasakā”.

     Pasākuma organizēšanu un vadību veica Ropažu vidusskolas skolotāja Elita Strazdiņa. Vairāk nekā 100 pasākuma dalībnieku jauktās grupās demonstrēja savas literatūras zināšanas viktorīnā, katra klase izrādīja savu mājas darbu – pasakas uzvedumu, kurus ar interesi vēroja klātesošie. Skolotājas Vairas Leces vadībā mākslas darbnīcā skolēni veidoja pasaku tēlu ilustrācijas, skolotājas Aijas Kukules aicināti aktīvi iesaistījās rotaļās un intelektuālās spēlēs. Notikumu papildināja Ropažu bibliotēkas pasaku grāmatu stends un skolēnu zīmējumu izstāde.

     Atbalstu pasākuma sagatavošanās darbā sniedza arī Ropažu vidusskolas mājturības skolotāji, veidojot pasākuma noformējumu un statīvus pasaku tēlu zīmējumiem, kā arī Zaķumuižas pamatskolas un Ropažu vidusskolas 4.-5. klašu audzinātāji un literatūras skolotāji, sagatavojot pasaku fragmentu ietudējumus. Ieguldījumu sagatavošanā veica Ropažu vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni, apzinīgi veicot sev uzticētos pienākumus, kā arī skolnieki Lūkass, Ralfs un Jurģis, nodrošinot pasākuma tehnisko norisi.

     Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma skaistas pasaku grāmatas un konfekšu tūtas. Paldies par pārdomāto un spraigo pasākuma norisi Ropažu vidusskolas skolotājām Elitai Strazdiņai, Aijai Kukulei un Vairai Lecei!

Ropažu vidusskolas direktora vietniece

Velga Rotberga- Bleija

Pasākuma fotoattēlus var skatīt sadaļā GALERIJA

“Erasmus+” vizīte Grieķijā

No 9. – 13. novembrim starpskolu stratēģiskā projekta „Only One World,Don’t Waste It” mūsu skolas komanda sešu cilvēku sastāvā piedalījās vizītē Eleftheroupoli, Grieķijā.

Tās bija piecas darba un iespaidu pilnas dienas. Piedalījāmies dažādās darbnīcās- veidojām plakātus no pašu savākta dabas materiāla, kopīgi sportojām, veidojām video par darbu vizītes laikā, prezentējām savu veikumu, caur spēlēm un uzdevumiem iepazinām Grieķijas dabu un vēsturi.

Reģionā ir izveidots Vides izglītības centrs, ko atbalsta Izglītības ministrija. Centrs izstrādājis dažādas programmas skolēniem, studentiem. Programmas, kur iepazīst Grieķijas dabu, vēsturi. Arī mēs darbojāmies centra speciālistu vadībā divu dienu garumā – iepazīstot teikas, vēsturi, kopīgi spēlējot spēles, veicot uzdevumus. Pēc kāda uzdevuma veikšanas, arī Filippi reģiona senā amfiteātra apkārtnē kāda no priedēm nes Māras vārdu. Interesanti bija darboties kastaņu audzē- izbaudījām to, kā ir uzticēties komandas dalībniekiem, darbojoties aizsietām acīm.

Vizītes laikā iepazinām grieķu vēsturi. Tā sniedzas 4000-5000 gadu atpakaļ. Iepazinām gan Eleftheroupoli, gan netālu esošo Kavalu, Filippi seno amfiteātri. Apmeklējām vietu, kur pirmo reizi Eiropā tika veikta kristīšana, tā ir Svētās Lidijas baznīca.

Grieķijā darbojas divas biodegvielas ražotnes. Paralimnio ražotnē mums izstāstīja un parādīja biodegvielas ražošanas procesu. Biodegvielas ieguvē tiek izmantotas saulespuķu, sojas un rapša sēklas, ko piegādā vietējie zemnieki.

Nozīmīgs dabas objekts atrodas Serres prefektūrā, 65 km attālumā no Kavalas. Tās ir Alistrati alas. Tās atklātas vien 1978.gadā. Šīs alas ir vienas no garākajām Grieķijā, iespējams pat Eiropā. Alas mūs pārsteidza ar savu plašumu un krāšņumu. Vietām stalaktītu un stalagmītu veidojumi sasniedz pat 8 m.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu

PB090020 (Large)

PB100068 (Large)