Archive for novembris, 2015

Gudrās pusdienas ar Māri Resni – 8. decembrī, Ropažu KIC!

Vēlies gardi paēst, kā arī satikt un aprunāties ar

– Pieredzējušu ceļotāju,

– Piedzīvojumu organizācijas Lūzumpunkts instruktoru un programmu vadītāju,

– Personības attīstības un komandas veidošanas treneri?

 Nāc uz Gudrajām pusdienām ar Māri Resni!

 

Kad: 8. decembrī, 11:50 – 12:30 (garajā starpbrīdī).

Kur: Ropažu KIC mazajā zālē.

Kam: 6. – 12. klasēm.

 

Uz tikšanos Gudrajās pusdienās ar Māri Resni!

Labdarības koncerts “Ziemassvētku gaidās”

Aicinām apmeklēt Ropažu vidusskolas skolēnu labdarības koncertu “Ziemassvētku gaidās” š. g. 2.decembrī plkst. 18.00 Ropažu baznīcā.

Ziedojumi tiks izmantoti Ropažu baznīcas atjaunošanai.

Pedagogu brīdinājuma streiks

Piektdien, 27.novembrī Ropažu vidusskolas pedagogi piedalīsies LIZDA rīkotajā vienas dienas brīdinājuma streikā. Pedagogi neveiks savus darba pienākumus, mācību priekšmetu stundas nenotiks. Aicinām bērnu pieskatīšanai šajā dienā rast citas iespējas.

Ropažu vidusskolas administrācija un pedagogi

Ilgu mūžu Latvijai!

Gandrīz pirms gadu simta, 1918.gada 18.novembra vakarā, kad Rīgā valdīja vācu karaspēka vara, Nacionālajā teātrī dzima sapnis par brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti.

Valsts proklamēšanas sapulces dalībnieku savstarpējās uzticības pavedieni bija savijušies tik stipri un šajā vakarā dotie solījumi tika turēti tik svēti, ka cilvēki, kuri tur bija sadevušies rokās, varētu atrast viens otru pat pilnīgā tumsā.

Sākumā jaunā valsts bija ļoti trausla, bet tai bija jākļūst par stipru varas vienību,lai varētu turēties pretī tiem svešajiem un naidīgajiem spēkiem, kuri centās to iznīcināt.

Pie Nacionālā teātra tai vakarā nestāvēja goda sardzē tautas lepnums un cerība –

latvju strēlnieki. Puse no viņiem bija krituši kaujās, pārējie, kā krievu armijas daļas,

bija aizgājuši uz Krieviju.Liktenis viņus bija nostādījis sarežģītā situācijā, tai brīdī viņiem nebija ceļa atpakaļ.Tauta bija pazaudējusi savu pirmo leģendām apvīto armiju.

Bet Latvijas zeme deva jaunus spēka dzietus. Virsnieki, kuri bija atgriezušies no gūsta, un studenti sarkanos puskažociņos radīja jaunas armijas kodolu.

Jaunās Latvijas valsts pirmais aizsardzības ministrs Zālītis Liepājā, izvadīdams studentu rotu uz kaujas pozīcijām, teica:”Pa priekšu mēs iesim pretī rītiem un sakausim lieliniekus,pēc tam iesim uz vakariem un padzīsim vāciešus”.

Viņa vārdi piepildījās. Jaunā Latvija izturēja spēka pārbaudījumu un radīja jaunu nacionālu armiju un,kad cīņas bija galā, noslēdza mieru ar divām lielvalstīm.

Tautas varenība rodas augstāko vērtību apzināšanā. Šīs vērtības nav ne dzelzs, ne akmens, bet gan tautas gara dārgumi. To saprast un vairot ir katra latvieša pienākums.

Svētīta ir tā tauta, kur šie pienākumi tiek turēti godā un kur tos pilda jauneklis, dzīvē ienākdams, un sirmgalvis- sava mūža norietā. Svētīti ir patiesi savai valtij uzticīgie un tie, kas līdz galam par to stāv.

Tikai tēvu zeme cilvēku stipru dara, tikai tā ļauj saglabāt senču garu un asinis no paaudzes paaudzē.

Valsts esam mēs,tā ir mūsu asinīs, mūsu domās, ticībā, mūsu gribā.

Tik ilgi būsim, cik ticēsim!

Tik ilgi paliksim, cik spēsim par sevi pastāvēt cīnoties kaujas laukā!

Dzimtenes mīlestība un patriotisms sākas ģimenē un skolā. Arī Ropažu vidusskolas skolēniem ik dienu tiek mācītas tikumiskās un patriotiskās vērtības. Mūsu skolēni ir izteikti savas valsts patrioti, kuri ikdienā un svētkos spēj cildināt savu valsti un no sirds mīlēt savu zemi.

Ilgu mūžu Latvijai!

 

Ropažu vidusskolas direktors

Pēteris Salenieks.

 

Prieks par labo darbu!

     12.novembrī Ropažu vidusskolas skolēni ar nelielu koncertiņu viesojās Bērnu Klīniskajā slimnīcā. Koncertā piedalījās tautas deju kolektīvs „Pūpolītis” ( vadītāja R. Poga), 2.-4.klašu ansamblis (vadītāja Z. Ozoliņa) un skolas teātra pulciņš (vadītāja I. Ķeķe).

    Nokļūt slimnīca nav patīkami, tādēļ ir labi, ja kāds ikdienu padara krāsaināku. Ļoti ceram, ka mūsu nelielais koncertiņš, radīja prieku bērniem, vecākiem un slimnīcas personālam. Lai veselība bērniem un izturība vecākiem!

IMG_4367 (Large)

Paldies Samariešu apvienībai

          Sazinoties ar Samariešu apvienību, atsaucās projekta „Paēduši Latvijai” vadītāja Agita Kraukle, un Ropažu vidusskolai tika dāvātas 100 atstarojošās vestes pieaugušajiem.

          Skolas kolektīvs ir pateicīgs par šo dāvanu, jo to varēs izmantot visi skolotāji un vecāko klašu skolēni, dodoties pārgājienos vai velo turēs, kā arī braucot ekskursijās.

          Tagad mēs esam droši un pamanāmi arī diennakts tumšajā laikā!

IMG_1930 (Large) IMG_1936 (Large) IMG_1937 (Large)

IMG_1940 (Large)

Mārtiņu gadatirgus Ropažu vidusskolā

Pašā rudens nogalē, kad dabā iestājas rimums, un zeme gatavojas garajai ziemai, Ropažu vidusskolas skolēni sarosās, jo atkal ir klāt Mārtiņi.

Skolā šī diena ir īpaša. Jau pāris gadus skolēni to gaida ar nepacietību, jo atkal varēs piedalīties Mārtiņu gadatirgū. Tirgus dienai gatavojas skolēni un viņu ģimenes. Ir daudz jāpaveic, lai nekā nepietrūktu! Jāsagatavo našķi, sulas un dažādi roku darinājumi!

Visi šie darbi ir svarīgi, jo jau otro gadu pasākuma mērķis ir iesaistīt skolēnus un viņu vecākus labdarības akcijā – “Ziedo Mārtiņa fondam”.

Pagājušajā gadā labdarības akcija guva lielu atsaucību. Mārtiņa fonds ir pateicīgs visiem, kuri ziedo, lai palīdzētu atveseļoties bērniem, kas rehabilitējas pēc smagām onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām.

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt Mārtiņu gadatirgu, tādējādi iepriecinot mazos skolas tirgotājus un slimos bērnus, kuri saņems atbalstu no Mārtiņa fonda.

Tirdziņš notiks 10. novembrī, plkst.12.00, Ropažu Izglītības un Kultūras centrā.

 

Globālā Rīcības diena Ropažu vidusskolā

Globālā Rīcības diena ir Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) Ekoskolu programmas iniciatīva, kas aicina jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā. Šogad Globālā Rīcības diena notiks 7.novembrī, tās ietvaros jaunieši no visas pasaules parādīs, ka ir iespējams ar pavisam vienkāršām metodēm padarīt savu ikdienu videi draudzīgāku.

Viens no būtiskiem mērķiem ir panākt darbošanos komandā, tādējādi kopīgām aktivitātēm pulcinot kopā pēc iespējas vairāk cilvēkus. Rīcības dienas nedēļa uzsāksies 4.novembrī un turpināsies līdz 10.novembrim. Šīs nedēļas laikā katra dalībskola īstenos videi draudzīgu rīcību, kā arī ziņos par to pārējiem, izmantojot gan starptautisko mājaslapu, gan vietējos medijus ,Vides izglītības fonda mājaslapu un sociālos tīklus.

Ropažu vidusskolas Rīcības dienu plāns

RICIBAS DIENAS