Archive for septembris, 2015

Skolas darba grafiks 2. oktobrī

Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2015.gada 29.septembra lēmumu

nr.2-6/117, Ropažu vidusskola piektdien, 2.oktobrī strādā līdz plkst. 14.00

Skolēnu autobusi uz mājām kursēs pēc šāda grafika:

13.20 Kākciems;     13.20 Tumšupe;   14.00 Augšciems

Lūgums vecākiem nodrošināt savlaicīgu sākumskolas bērnu nogādāšanu mājās.

30.09.2015.

Ropažu vidusskolas administrācija

Aktivitāte “Dienas jautājums”

No 1. oktobra Ropažu vidusskolā skolēniem tiks piedāvāta izglītojoša aktivitāte „Dienas jautājums”. Katru dienu skolēniem izliks jautājumu, kas saistīts ar EKO tematiku. Piemēram: Kāpēc cilvēce neizmanto kodolsintēzes reaktorus, ja ir zināms, ka kodolsintēzes enerģijas ieguves blakusprodukti nav kaitīgi apkārtējai videi?

Savas atbildes skolēni varēs iesniegt rakstiski, iemetot tās aizslēdzamā kastītē. Jautājumu maiņa notiks nākošā dienā pēc pirmās stundas.

Katru dienu skolēni varēs iepazīties arī ar iepriekšējās dienas jautājuma pareizo atbildi.

Atbildēt var jebkura vecuma skolēni. Lai atbildi ieskaitītu, uz atbilžu lapas ir jānorāda savs vārds, uzvārds, klase, uz jautājumu jāatbild ar pilnu teikumu. Atbilde tiek vērtēta tikai tad, ja tā ir iemesta kastītē pirms jautājumu maiņas un ja ir ievērota rakstu kultūra – nav lietoti cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi vai zīmējumi. Katrs skolēns atbildi iesniedz tikai vienu reizi.

Katra mēneša sākumā skolas kopīgajā rītā trīs skolēni, kuri būs pareizi atbildējuši uz visvairāk jautājumiem, saņems nelielas balvas, kuras nodrošinās „Erasmus+” projekts „Mums visiem viena pasaule, saudzēsim to!”

Ja kādam ir interesantas idejas, jautājumi vai ieteikumi balvām, priekšlikumus izteikt skolotājai Laimai Baltiņai.

Aicinām darbā pagarinātās dienas grupas skolotāju

Ropažu vidusskola aicina darbā pagarinātās dienas grupas skolotāju.

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība.

Darba laiks no plkst. 14.00 – 19.00.

Sīkāka informācija pa tālruni: 67918208

Ekoskolu zaļais karogs šogad atkal plīvos Ropažu vidusskolā!

117 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170 izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks nākamnedēļ, 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds – www.videsfonds.lvwww.twitter.com/videsfonds

Ekoskolas – www.draugiem.lv/ekoskolas

Ropažu vidusskola un PII Annele darbosies Ekoskolu starptautiskā bioloģiskās daudzveidības projektā

Vairāki desmiti izglītības iestāžu, kas Latvijā darbojas Ekoskolu programmā, iesaistījušās starptautiskā projektā, kas vērsts uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. 

Bioloģiskās daudzveidības projekts fokusēsies uz augiem skolu teritorijās un tuvākajā apkārtnē (piemēram, parkā vai mežā) ar mērķi jauniešos attīstīt spēju būt par vietējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas aizstāvjiem, un sagatavot resursus, kas palīdzētu skolotājiem iekļaut bioloģisko daudzveidības tēmu mācību aktivitātēs. Tiks iesaistītas skolas no 10 valstīm (Vācija, Īrija, Slovēnija, Turcija, Dānija, Spānija, Itālija, Polija un Latvija), kurās tiek īstenota Ekoskolu programma. 

Projektā ietverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos, un praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos. KEW ir mājvieta pasaulē lielākajai un daudzveidīgākajai botāniskajai un mikoloģiskajai kolekcijai. Projekts tiek īstenots ar atbalstu no Toyota kompānijas, bet Latvijas nacionālais koordinators ir Vides izglītības fonds, kas īsteno Ekoskolu programmu Latvijā.

Projekts turpināsies piecus gadus. Tas dod iespēju ilgtermiņa pētījumam, kas parādītu projekta efektu un atspoguļotu pozitīvas uzvedības pārmaiņas un izpratnes pieaugumu. Skolēni tiks iesaistīti projektā pakāpeniski, sākot ar jaunākajiem. 

Par galvenajiem skolu ieguvumiem piedaloties projektā var uzskatīt izpratnes pieaugumu skolēnu vidū par bioloģisko daudzveidību, pieeju metodiskajiem materiāliem, tai skaitā starptautiskai augu sugu datubāzei, praktisku rīcību bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, kā arī potenciālu ilgtermiņa pētniecībai. Latvijā dalībai projektā pieteikušās 64 Ekoskolas.

Informāciju sagatavoja – Ieva Gedzuna 
ieva.gedzuna@zemesdraugi.lv

Projekts tiek īstenots ar finansiālu atbalstu no Toyota Fund for Europe.
Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Vides izglītības
fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens –
Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ (projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/100) ietvaros.

Vides izglītība iet roku rokā ar praktisku rīcību projektā “Ēdam atbildīgi!”

Zaļi domājoši skolotāji no 20 Latvijas skolām (arī no Ropažu vidusskolas un PII Annele) piedalīsies apmācībās par atbildīgu pārtikas patēriņu 18.septembrī, starptautiskās mācību programmas „Ēdam atbildīgi!” ietvaros.

 „Ēdam atbildīgi!” mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Pirmajā projekta gadā izvēlētas 20 pilotskolas, kuru pārstāvji tiksies ar ekspertiem Kaņepes Kultūras centrā, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes, un uzzinātu vairāk par projekta gaitu.

Lasīt tālāk

Tēva diena Ropažu vidusskolā

Aicinām TĒVUS uz Tēva dienu Ropažu vidusskolā!

Piektdien, 11. septembrī, no plkst. 17.00 kopā strādāsim, sportosim, atpūtīsimies. Lūdzam līdzi ņemt darba rīkus rotaļu laukuma labiekārtošanai, pilnveidošanai.

Sīkāka informācija pie skolas saimnieka J. Pētersona (tālr.: 29797107).

Uz tikšanos skolā!

Bērni un skolotāji

Par biedrību “Ropažu vidusskolai”

KĀDS IR BIEDRĪBAS MĒRĶIS?

Sniegt atbalstu Ropažu vidusskolas skolēniem un pedagogiem daudzpusīgai attīstībai, izvirzīto mērķu sasniegšanai, jaunu zināšanu un kompetenču ieguvei.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas gūšanas statuss (reģistrācijas numurs 40008218445)

 

GALVENIE ATBALSTA VIRZIENI:

  • Balvu fonds: skolēniem par īpašiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu darbību skolas pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu rīcību, sniedzot atbalstu līdzcilvekiem, par panākumiem konkursos utt.

Iepriekšējā mācību gadā jau tika apbalvoti 9 skolēni un 1 pedagogs. Šāda prakse tiks turpināta arī šogad.

  • Dalība projektos.

Aktuāli – loku šaušanas ekipējuma iegāde u.c.

Šogad plānots piedalīties ar atbalstu skolas organizētajā projektā „Enerģija”.

  • Praktisks atbalsts klašu eksursiju transporta apmaksai, teātra biļešu iegādei utt. (skolotājiem vai vecākiem nav jānodarbojas ar skaidras naudas vākšanu). Kārtība, kādā tiek veikti maksājumi, izmantojot biedrības “Ropažu vidusskolai” kontu.
  • Iespēja organizēt kursus, lekcijas, radošās vai sporta nodarbības, izmantojot biedrību kā finanšu uzkrāšanas līdzekli.

           Lasīt tālāk>> (vai sadaļā VECĀKIEM UN SKOLĒNIEM / Biedrība “Ropažu vidusskolai”)