Archive for jūnijs, 2015

Pieteikšanās 10. klasē

Ropažu vidusskola aicina pieteikties jauniešus 10.klasē. Piedāvājam Vispārējo vispārizglītojošo programmu ar plašām iespējām apgūt dažādus mācību priekšmetus.

Vidusskolēniem ar labām un teicamām sekmēm piešķir ikmēneša stipendiju.

Interešu izglītība – sports, skolēnu līdzpārvalde, EKO skolu projekts. Ir iespēja darboties starptautiskajos projektos.

Novada robežās tiek nodrošināts skolas transports.

Pieteikties skolas lietvedībā darba dienās no plkst. 9.00 – 14.00.

Tālrunis: 67918487 vai 27796571

 

Sakām paldies!

Jau pats fakts, ka starp 6604 skolēniem no 101 skolas un 38 bibliotēkām Latvijas jauno lasītāju, kas piedalījās lasīšanas Plašā apvāršņa konkursā, finālā iekļuva mūsu skolas divas skolnieces, liecina par abu meiteņu lasītprasmi un prieku, erudīciju un gudrību.

Ropažu novada bibliotēkas darbinieces un Ropažu vidusskolas skolotāji saka paldies Kristiānai Zukulei (3.kl.) un Rotai Gundegai Klētniecei (4.kl.) par ieguldīto darbu visa konkursa laikā un izturību spraigajā fināla norisē. Vēlam meitenēm arī turpmāk būt čaklām un gudrām lasītājām!

Elita Strazdiņa

Iznākusi grāmatas „Leģendas par mīlestību” 2. daļa

Var uzburt pasauli no rieksta

Un zvaigznes kaisīt debesīs,

Bet tomēr tas reiz saies sviestā,

Kas mīlestību nenesīs.

/ N.Beļskis/

       Gluži tāpat kā zinātnieki, inženieri, izgudrotāji – visi tie, kas rūpējas par materiālām vērtībām, šai pasaulei vajadzīgi arī sirds izglītības veicinātāji un mīlestības sludinātāji – tie, kas rūpējas par cilvēka garīgumu, dvēseles izaugsmi, vērtību izpratni un pilnveidošanu – rakstnieki, dzejnieki, mūziķi, mākslinieki. Par tādiem noteikti reiz kļūs ne viens vien mūsu skolas skolēns.

       Rakstītveicināšanas konkursa „Pasakas par mīlestību” ietvaros iznākusi Latvijas skolu skolēnu sarakstīto pasaku grāmatas 2.daļa.

Arī šoreiz ir novērtēts mūsu skolas skolēna darbs, un 2. grāmatas lappusēs starp 12 citu autoru darbiem lasāma 4.a klases skolnieces Denijas Narogas   skaistā pasaka par mīlestību.

Apsveicam Deniju ar pirmo publikāciju!

Elita Strazdiņa