Archive for maijs, 2015

Skolēnu autobusu kustības grafiks jūnijā

Jūnijā (vēl divas nedēļas) kursēs skolēnu autobuss pēc īpaša grafika:

Augšciema stacija – pagrieziens uz Remīni – Ropaži  plkst.8.30

Kākciema centrs – „Imantas”- Ropaži plkst. plkst. 9.00

Tumšupe – Zītari – Ropaži plkst.9.25

 

Mājās plkst.14.00 Tumšupe – Augšciems – Kākciems

 

Uz Ferrāru, kam nav nekāda sakara ar Ferrari

Boloņa, Verona, Paduja, Venēcija, Florence – pazīstamas vietas gan no vēstures studijām, gan atceroties daudzus Šekspīra darbus. Atklājums mums, trim skolotājām, – Ferrāra , skaista viduslaiku un Renesanses sajūtu pilna pilsētiņa stundas braucienā no Boloņas – Emilia-Romagna apgabala centra Itālijā. Vēl pārsteigtākas mēs bijām uzzinot, ka nekādu Ferrari nebūs (piedodiet, mazliet būs gan).

No 10. līdz 16.maijam skolotājas Baiba Lukaševiča, Iveta Lapiņa un Ramona Poga devās uz Itālijas pilsētu Ferrāra, lai tiktos ar Erasmus+ projekta “Only One World, Don’t Waste It” partneriem un pārrunātu projekta gaitu, lai novērtētu darbības pirmo gadu un lemtu par turpmāko sadarbību.

Projekta skolu koordinatori nolēma, ka galvenais projekta ieguvums ir projekta atvērtība, aktīva sadarbība ar vietējām pašvaldībām, ar vecākiem. Veiksmīgas ir izdevušās tikšanās Spānijā, Bulgārijā un Latvijā. Skolēni un skolotāji ir daudz mācījušies viens no otra, uzzinājuši par citu tautu kultūru un vēsturi; esam apguvuši dažādus veidus, kā izmantot nolietojušās lietas otrreiz; esam iedrošinājuši viens otru būt atbildīgiem par dabas resursu saudzēšanu.

Skolu pārstāvji secināja, ka turpmāk nepieciešama ciešāka komunikācija skolēnu starpā. Rudenī skolēniem dosim iespēju uzturēt kontaktus, izmantojot Skype. Tā mūsējie veidos sarunu tiltu ar Ferrāras Tehniskās koledžas audzēkņiem.

Piecu dienu laikā iepazināmies ar reģiona vēsturiskajiem objektiem. Ferrārā mūs iepriecināja viduslaiku un Renesanses laika tipiskās ieliņas. Izstaigājām Lielo pili (Castella Estense). Sāpīgi bija redzēt 2012.gada zemestrīces sekas – sienu un griestu zīmējumi bija nolīmēti ar maziem papīra gabaliņiem, lai aizsargātu zīmējumus no tālākas plaisāšanas. Pašlaik pietrūkstot līdzekļu restaurācijai.

Vienu dienu veltījām burvīgas pilsētiņas Komakkio (Comachio) apskatei. Tās valdzinājums ir kanāli, kas ļauj izbaudīt mierīgāku atmosfēru kā Venēcijā. Iespaidīga ir arī 9 gs.celtā Pompozas abatija.

Paguvām ieskatīties Palio de Ferrara atklāšanas pasākumā – karogu metēju sacensībās; vērojām Ferrari parādi Tūkstoš jūdžu brauciena posmā Ferrārā un antīko auto parādi; apbrīnojām, kā divas reizes nedēļā vakaros no astoņiem līdz desmitiem pilsētas baznīcu draudžu komandas mēģina uzvedumu Palio de Ferrara noslēguma pasākumam maija beigās. Komandu sastāvā galvenokārt bija skolu jaunieši.

Rudenī darbība projektā sāksies ar jaunu sparu. Mums priekšā vēl daudz uzdevumu un vairākas vizītes.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Projekta koordinatore

Baiba Lukaševiča

IMG_1476 IMG_1574 IMG_1622 IMG_1658 IMG_1781 IMG_1818

Izmaiņas skolēnu autobusu kustības grafikā

 26. – 29.maijs

Otrdien – 26.05., trešdien – 27.05

 • Tumšupe – 15.00
 • Kākciems – 15.00
 • Augšciems – 15.20

Ceturtdien – 28.05.

 • Tumšupe – 14.00
 • Kākciems – 14.00
 • Augšciems – 14.20

Piektdien – 29.05.

 • Tumšupe – 12.00
 • Kākciems – 12.00
 • Augšciems – 12.20

 

 

 

 

Ropažu novada jaunieti, piesakies un piedalies vienā no divām starptautiskajām jauniešu apmaiņām Igaunijā vai Austrijā!

Ropažu novada pašvaldība piedāvā Ropažu novada jauniešiem piedalīties vienā no divām starptautiskajām jauniešu apmaiņām:

13-17 gadus veciem jauniešiem (Ropažu novada jaunieši – vismaz 2) „Happy Lifestyle” Igaunijā (27. jūlijs līdz 5. augusts);

18-28 gadus veciem jauniešiem (Ropažu novada jaunieši – 6) „The Sound of Europe” Austrijā (19. – 26. jūlijs).

Sīkāku informāciju par projektiem skatīt pielikumos – „Happy Lifestyle” Igaunijā un „The Sound of Europe” Austrijā .

Kas attiecas uz finansiālo pusi:

 •    Naktsmītnes projekta laikā tiek nodrošinātas;
 •    Ēdināšana trīs reizes dienā projekta laikā tiek nodrošināta;
 •    Par ceļa izdevumu atmaksu* (Latvijas dalībniekiem):
 •    13-17 gadus veciem jauniešiem à „Happy Lifestyle” Igaunijā līdz 80 EUR vienai personai;
 •    18-28 gadus veciem jauniešiem à „The Sound of Europe” Austrijā līdz 170 EUR vienai personai;
 •    Ceļojuma apdrošināšanas polisi sedz paši dalībnieki par saviem līdzekļiem.

* Maija domes sēdē (27.05.) tiks lemts par finansiālu atbalstu ceļa izdevumu segšanai visiem Ropažu novada jauniešiem, kas ņems dalību šajās jauniešu apmaiņās.

Lai iekļautu pēc iespējas vairāk Ropažu novada jauniešus programmas aktivitātēs, kā arī nodrošinātu programmas ”Erasmus+” redzamību, pēc projekta dalībnieks apņemas:

 •   nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 •   sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās individuāli vai kopā ar citiem jauniešiem (saviem draugiem / paziņām un / vai kādu organizāciju, piem., Alia Visio Ropaži) noorganizēt aktivitāti / pasākumu (vismaz 10 Ropažu novada jauniešiem), kas sevī iekļauj arī dalīšanos ar jauniešu apmaiņā iegūto pieredzi / zināšanām / prasmēm utt.

Tāpat jāatceras par:

 •    atskaites (forma tiks nodrošināta) iesniegšanu ne vēlāk kā 10 dienas pēc atgriešanās no projekta;
 •    segto izmaksu apliecinājumu (biļetes) iesniegšanu ne vēlāk kā 10 dienas pēc atgriešanās no projekta.

Nekavējies un piesakies vienai no jauniešu apmaiņām, aizpildot pieteikuma anketu (angļu valodā, jo abu projektu sarunvaloda būs angļu valoda):

 •    13-17 gadus veciem jauniešiem „Happy Lifestyle” Igaunijā ;
 •    18-28 gadus veciem jauniešiem „The Sound of Europe” Austrijā .

 

Nosūti pieteikuma anketu Ropažu novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistam uz e-pastu: sandris.krumins@ropazi.lv.

Pieteikšanās termiņš – 24. maijs!

Rezultāti būs zināmi 28. maijā – katram, kurš pieteiksies, tiks individuāli nosūtīta atbilde.

Sandris Krūmiņš

Jaunatnes lietu speciālists

Atskats uz Valodu nedēļas notikumiem skolā

Valodu nedēļas mērķi:

Izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, zināšanu apgūšanā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā.

1.Veidot skolēnu atbildīgu attieksmi pret savu dzimto valodu.

2. Pievērst uzmanību Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumam.

3. Rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru.

         Valodu nedēļas pasākumi ir aizritējuši, un mēs, valodu skolotāji, esam apkopojuši konkursu, viktorīnu, olimpiāžu rezultātus un teikuši paldies visiem to dalībniekiem, apbalvojuši veiksmīgākos, zinošākos un čaklākos. Esam uzmanīgi apskatījuši zīmējumu izstādes un, iesaistot žūrijā arī vidusskolēnus, izvērtējuši skolēnu pašsacerēto dzejoļu kvalitāti, atzīmējot radošākos autorus.

Viktorīna „Es lasu.Tu lasi. Mēs lasām.” 4.-6. klašu grupa:

5.a klase – 1.vieta

6.b klase – 2.vieta

5.b klase – 3.vieta

Atzīmējams ir arī jaunāko dalībnieku – abu 4. klašu cīņas spars un labie rezultāti.

Viktorīna „Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām.” 7.- 8. klašu grupa:

8. klase – 1.vieta

7. klases 1.komanda – 2.vieta

7. klases 2.komanda – 3.vieta

4. klašu latviešu valodas olimpiāde skolā:

Polīna Ieva Zīriņa (4.a) un Aleksejs Vancāns (4.b) – 1.vieta

Andris Velmeris (4.a) un Edgars Čodors (4.b) – 2.vieta

Elīza Bretšteina (4.a) un Rota Gundega Klētniece ( 4.b) – 3.vieta

Pierīgas skolu olimpiādes:      

Pateicība par piedalīšanos latviešu valodas un sociālo zinību olimpiādē

Polīnai Ievai Zīriņai un Aleksejam Vancānam

Diploms par izcīnīto 2.vietu krievu valodas olimpiādē

Vadimam Antonovam

Skolēnu pašsacerēto dzejoļu konkurss:

Rebeka Kolgānova (4.b) – 1.vieta

Anete Muceniece (4.a) – 2.vieta

Elīza Bretšteina (4.a) – 3.vieta

Skolēnu zīmējumu izstāde „Raiņa un Aspazijas dzeja”:

Katras klases sniegums bija neatkārtojams (skatīt galerijā)., tāpēc atzinības vārdus saņēma visi dalībnieki no 1. – 7. klasei.

9.– 12. klašu skolēni tikās ar aktrisi, latviešu kinofilmas„Pūt, vējiņi”galveno varoni Esmeraldu Ermali.

Pie tējas tases tika risinātas sarunas par dzīvi, kino, par cilvēku attiecībām, mērķiem, karjeras veidošanu, par citām vērtībām.

Paldies visiem saka Valodu metodiskās grupas skolotāji:

Lidija Markeviča, Elita Strazdiņa, Iveta Lapiņa, Ārija Bukeviča, Baiba Lukaševiča, Silvija Kantāne, Ilze Lindberga un Aija Kukule.

Izskanējis Māmiņu dienas koncerts Ropažu vidusskolā

Gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt,

Tu esi tik gaiša un maiga.

Māmiņa mīļā, tev saku –labrīt!

Un pieglaužu vaigu pie vaiga.

          Mātes diena – vieni no jaukākajiem svētkiem, kurus svinam reizē ar dabas atmošanos, saules siltumu, gaismu. Ne velti māte tautasdziesmās un dzejā salīdzināta ar sauli, ar maigu, tīru sniegu, ar ābeli. Māte ir katra cilvēka pirmās Mājas, dzīvības aizsākums, turpinājums, ceļš.

    Ropažu vidusskolā ik gadus tie ir Mīlestības svētki, kad māmiņām un vecmāmiņām bērni dāvina paši sevi – savus labos darbus, mīļus vārdus un apskāvienus. Prieks ir abpusējs.

       Skolotāju kolektīvs novēl, lai visu mūsu skolēnu māmiņām laba veselība, priecīga sirds un mīļi, paklausīgi bērni!

Foto  – Galerijā

Mainīts skolas autobusu kustības saraksts 7. un 8.maijā

Ceturtdien, 7.maijā:

 • no skolas Kākciems 15.00 / uz skolu no Bajāriem 17.40;
 • no skolas Tumšupe 15.00 / uz skolu no Tumšupes 17.30;
 • no skolas Augšciems 15.25 / uz skolu no Augšciema 18.10.

Pēc koncerta mājās Tumšupe, Kākciems ap 20.20, Augšciems ap 20.45.

 

Piektdien, 8.maijā:

 • 14.45 Tumšupe;
 • 15.10 Augšciems;
 • 15.45 Kākciems;
 • 19.10 visos virzienos.

Ceļš sākas ar ideju

              Eko skolas gada tēma “Transports”. Tomēr transports nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas, ja nav ceļa! Tādēļ radās doma izpētit, kā no idejas, ka nepieciešams ceļš, rodas ceļš!

          2.b un 3.b klases skolēni š. g. 21. aprīlī devās izzinoši pētnieciskā ekskursijā uz “Ceļuprojekts” biroju Rīgā. Tur mūs sagaidīja šis firmas projektu koordinātors Māris Broks.

          Visi klausījāmies Māra Broka stāstījumu – prezentāciju, kā idejas īstenojas ceļu būvē. Uzzinājām, kādi profesiju pārstāvji ir iesaistīti šajā procesā, kādas zināšanas un prasmes jāapgūst skolā, apzinājām ceļu veidus un materiālus, no kā tos būvē. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā un uzdeva sev interesējošus jautājumus.

          Tālāk sekoja tiltu nodaļas vadītāja Mārtiņa Taureņa un būvinženiera Jāņa Blūmiņa stāstījums un demonsrējumi par tiltiem.

          Pēc stāstījuma sekoja ekskursija pa biroja telpām. Visinteresantākā bērniem šķita Ģeoloģijas laboratorija, kuru izrādīja vadītāja – laborante Inta Siliņa. Šajā nodaļā veic ģeoloģisko izpēti: būvmateriālu – smilts, grants, grunts un dolomīta paraugu izpēti u.c. Skolēniem ļāva prakstiski padarboties – paskaldīt, sasmalcināt iežu paraugus, paskatīties, kā tie izskatās mikroskopā, sijāt granti dažāda lieluma un smaguma sietos.

          Izzinoši pētnieciskā ekskursija projektēšanas konsultatīvajā firmā “Ceļuprojekts” noritēja augstā, profesionālā līmenī, tā bija labi noorganizēta, saplānota un pārdomāta.

 

Solvita Liepiņa

DSC01868 (Large) DSC01872 (Large) DSC01886 (Large) DSC01936 (Large) DSC01964 (Large)

Jaunieši ir ne vien mūsu nākotne, bet arī tagadne

    23.-24. aprīlī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) jau sesto gadu pēc kārtas aicināja uz Briseli 16-17 gadu vecus jauniešus no visām Eiropas Savienības valstīm, lai piedalītos pasākumā “Jūsu Eiropa, Jūsu lēmumi” (“Your Europe, Your Say”). Šogad Latviju pārstāvēja 3 skolēni no Ropažu viduskolas. Dalība šajā pasākumā jauniešiem dod unikālu iespēju tikties klātienē ar augstām amatpersonām, iepazīt EESK darbu un to, kādā veidā tiek apspriesti un pieņemti lēmumi, kas ietekmē ikvienu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Tāpat skolēniem ir iespēja iepazīties ar sava vecuma jauniešiem no visām ES dalībvalstīm un kopā diskutēt un darboties dažādās radošajās darbnīcās.

    Lai labāk sagatavotos pasākumam un debatēm Briselē, vispirms Ropažu vidusskolu apmeklēja viens no EESK Latvijas pārstāvjiem Andris Gobiņš, kurš vidusskolēnus iepazīstināja ar EESK struktūru, lēmumu pieņemšanas kārtību, ar Latvijas pārstāvju darbību EESK. Īpaši interesanti šķita atšķirīgie ieteikumi sadarbībai ar dažādu valstu pārstāvjiem.

    Pirmajā dienā Briselē (23. aprīlī) vispirms bija iespēja iepazīties ar pašu pilsētu – vēsturisko un apburošo vecpilsētu ar bīnumskaisto rātslaukumu un Čurājošā puisēna statuju, kā arī pilsētas moderno apbūvi, kurā pamatā darbojas dažādas ES institūcijas.

    Pēcpusdienā visu dalībvalstu pārstāvji piedalījās publiskās debatēs “Optimistiska Eiropa, kādu mēs vēlamies veidot”. Ar savu klātbūtni mūs pagodināja EESK prezidents Anrī Maluss (Henri Malosse) un Beļģijas vicepremjers Didjē Reinders (Didier Reynders). Debašu mērķis bija diskutēt par dažādiem veidiem, kā saglabāt optimismu mūsdienu pasaulē, kad notiek tik daudz dažādu nelaimju, kā, piemēram, karadarbība Ukrainā un bēgļu bojāeja Vidusjūrā. Vairākkārt tika izteikts viedoklis, ka nacionālajā un starptautiskajā politikā vairāk ir jāiesaista jaunieši, jo tie bieži vien uz dzīvi raugās pozitīvāk un optimistiskāk nekā vecāki cilvēki. Tāpat jaunieši daudz brīvāk komunicē savā starpā par dažādām tēmām, un viens no daudzu nelaimju cēloņiem ir komunikācijas trūkums, nespēja vai negribēšana sazināties, pārrunāt problēmas un meklēt iespējas kopīgi tās risināt. Tika uzsvērtas mūsdienu iespējas jauniešiem piedalīties dažādos projektos, kuros var iegūt jaunas prasmes un jaunu pieredzi. Spilgtākais citāts: “Jaunieši, jūs esat ne tikai mūsu nākotne, bet jūs esat arī mūsu tagadne, un jūs varat būt gan savas pašreizējas dzīves, gan nākotnes veidotāji.”

    Pasākumu “Jūsu Eiropa, Jūsu lēmumi” atklāja EESK viceprezidente Džeina Morise (Jane Morrice), piedalījās arī dažādu valstu pārstāvji un citu ES institūciju pārstāvji. Pēc plenārsēdes visiem dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīties, kopā veicot dažādus atraktīvus uzdevumus un darbojoties radošajās darbnīcās.

    24.aprīļa sesiju atklāja EESSK prezidents Anrī Maluss. Dalībniekus uzrunāja arī Eiropas Jaunatnes foruma ģenerālsekretārs, organizācijas “Starptautiskā demokrātija” pārstāvji un citi. Visi runātāji arī šoreiz akcentēja jauniešu iespēju ietekmēt dažādus lēmumus, tikai jābūt uzņēmīgiem un nedrīkst padoties pie pirmās neveiksmes. Dažādās ES institūcijās jaunākie pārstāvji pamatā ir vecumā no 40 līdz 46 gadiem. Tātad jauniešiem ir iespēja ar laiku samazināt ierēdņu vidējo vecumu, tomēr ir jāsaprot, ka neviens ierēdnis labprātīgi savu vietu neatdos gados jaunākam kolēģim. Jaunietim pašam būs jāpierāda savs pārākums, lai ieņemtu kādu atbildīgu amatu.

    Viens no svarīgākajiem notikumiem bija visu 28 skolu mājas uzdevumu prezentācija “Jaunas jauniešu idejas demokrātiskākai Eiropai nākotnē”. Daudzu valstu pārstāvji izteica aicinājumu ļaut piedalīties gan nacionālo parlamentu, gan Eiropas parlamenta vēlēšanās no 16 gadu vecuma, tādējādi ļaujot jauniešiem agrāk iesaistīties politiskajā dzīvē un agrāk uzņemties politisko atbildību.

    Pēcpusdienā darba grupās jaunieši izstrādāja ieteikumus EESK, lai uzlabotu savu nākotni. Otrajā pēcpusdienas sesijā tikai jauniešiem bija iespēja balsot par izstrādātajiem ieteikumiem, lai tālāk virzītu trīs labākos. Visvairāk balsu saņēma ieteikums rūpēties par dabas aizsardzību visdažādākajos veidos, lai arī nākamās paaudzes varētu dzīvot nepiesārņotā apkārtējā vidē.

    Otrajā vietā iekļuva ieteikums uzlabot jauniešu nodarbinātību, jo nav iespējams atrast darbu bez pieredzes, bet nav arī iespējams iegūt pieredzi bez darba.

    Trešais ieteikums ir saistīts ar izglītības kvalifikācijas starptautisku saskaņošanu un atzīšanu, kas mūsdienās ir svarīgi ļoti daudziem jauniešiem.

    Vizīte Briselē noslēdzās ar kopīgu ballīti Briseles Tramvaju muzejā. Pēc maltītes Maltas un Rumānijas pārstāvji rādīja savas nacionālās dejas, kā arī mācīja deju soļus visiem pārējiem. Tam sekoja svinga paraugdemonstrējumi, kas pārauga kopīgā dejošanā.

    Visi jaunieši atzinīgi novērtēju iespēju piedalīties šajā pasākumā un izteica gatavību iesaistīties arī citos līdzīgos projektos. Vienam skolēnam pēc šī brauciena radās doma nākotnē kļūt par politiķi, bet visiem paliek lieliskas atmiņas, jauna pieredze un daudz jaunu draugu.

Video: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.36176