Archive for aprīlis, 2015

Prieks par paveikto!

     Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir radošs un prieka pilns pasākums visai Latvijai. Tas ir laiks, kurā bērni un jaunieši dzied, dejo, muzicē, radot svētkus ikvienam cilvēkam.

     No sirds priecājamies, ka Ropažu vidusskolas tautisko deju kolektīvs “Pūpolītis” ir iekļauts XI Skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieku sarakstā!

     Apsveicam dejotājus, viņu vecākus un kolektīva vadītāju Ramonu Pogu!

No sēkliņas līdz mežam

     Nu jau pierasts, ka katru pavasari Ropažu vidusskolas ekoaktīvisti un skolēni dodas uz mežu, lai stādītu kokus. Parasti mēs devāmies uz skolai tuvākajiem izcirtumiem, kur mežsarga uzraudzībā notika stādīšanas darbi.

     Šogad radās jauna iespēja un nolēmām to izmantot. Mūsu skolas skolotājs F. Svirskis ir SIA Rīgas meži vides izglītības projekta „Zaļā klase” vadītājs un piedāvāja iesaistīties šajā projektā. To labprāt pieņēmām , jo vēlējāmies ne tikai stādīt kociņus , bet arī vairāk uzzināt, kā aug stādiņi, kur kokus izmanto un daudz ko citu.

Stāsta 5. klases Māra:

21.aprīlī devāmies uz Turkalnes mežiem. Mēs tur stādījām eglītes ar tādiem jokainiem aparātiem, kā caurules. Sastādījām apmēram 1500 stādus. Kad bijām kārtīgi pastrādājuši, braucām uz kokaudzētavu „Norupe”. Tā nav tikai kokaudzētava, tur ir arī kokapstrāde. Mums pastāstīja un parādīja, kā iegūst sēklas, kā tās sēj, audzē, laista. Mēs bijām siltumnīcā, kur bija 36,6 grādi. Man patika viss, jo bija interesanti, jautri un es jūtos labu darbu paveikusi!

Linda no 6. klases:

Mežsargs mums izstāstīja, kā jāstāda. Bridām pa brikšņiem. Sadalījāmies pāros- viens strādāja ar stādīšanas aparātu, bet otrs meta caurulītē eglīti un stingri piemīdīja. Tas tomēr nav nemaz tik viegli, bet pēc stādīšanas jutos ļoti gandarīta!

Ritvars no 8. klases:

Bija forši! Manuprāt, visiem tas stādīšanas darbs patika, jo pēc tam jutāmies dabai draudzīgāki. Arī kokaudzētavā izstāstīja interesantas lietas. Gaidu nākošo gadu!

Foto attēlus var skatīt GALERIJĀ

Skolēn, Tev ir iespēja vasarā strādāt atalgotu darbu Ropažu novadā. Piesakies līdz 3. maijam!

Ropažu novada pašvaldība aicina Ropažu novada jauniešus (vecumā no 15-20 gadiem), kas iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs – izmantot iespēju vienu mēnesi vasarā strādāt atalgotu darbu Ropažu novada pašvaldībā (apsaimniekošana), Ropažu vidusskolā, Zaķumuižas pamatskolā, Ropažu Kultūras un izglītības centrā vai Pirmskolas izglītības iestādē „Annele”.

Ropažu novada dome ir apstiprinājusi līdzfinansējumu dalībai NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Lai realizētu iespēju Ropažu novada jauniešiem (vecumā no 15-20 gadiem) strādāt atalgotu darbu vasarā, pirms Ropažu novada pašvaldības pieteikuma iesniegšanas NVA, nepieciešams noskaidrot – cik, kurā mēnesī un kur tieši Ropažu novada jaunieši vēlas strādāt no piedāvātajām iespējām (skatīt tabulu).

VIENS jaunietis vasarā algotu darbu NVA un Ropažu novada pašvaldības atbalstītajā pasākumā var strādāt VIENU mēnesi.

 

Nr. Pašvaldība/ pašvaldības struktūrvienība Profesija Darbavietu skaits pa mēnešiem Kopā
1-30.06. 1.-31.07. 1-31.08.
1. Pašvaldības apsaimniekošana Labiekārtošanas strādnieks 3 3 3 9
2. Ropažu vidusskola Teritorijas dekoratīvo stādu apsaimniekotājs 2 2 2 6
3. Zaķumuižas pamatskola Labiekārtošanas strādnieks 2 2 2 6
4. Ropažu KIC Kultūras pasākumu organizators 2 2 4
5. PII „Annele” Skolotāja palīgs 2 2 4
    Kopā 11 9 9 29

 

Īsumā par NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”:

1. Pasākuma mērķis?

Veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi;

2. Kas var piedalīties pasākumā?

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 3. Kad pasākums tiks organizēts?

No 2015.gada jūnija līdz augustam.

4. Kas skolēnam tiek nodrošināts?

 • darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • darba vadītājs – viens darba vadītājs vada ne vairāk kā 10 skolēnu darbu;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

5. Kāds ir skolēna darba laiks?

 

 • skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā atbilstoši nedēļas darba grafikam (darba likuma 132.pants);
 • skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā (darba likuma 131.pants).

 

 Skolēn, izvēlies – kurā mēnesī un kur tieši vēlies strādāt.

Kad esi izdarījis izvēli – informē par to Ropažu novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistu uz e-pastu: sandris.krumins@ropazi.lv.

Termiņš – 3. maijs!

 Sandris Krūmiņš

 Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas

Jaunatnes lietu speciālists

T: +371 20 38 39 48

E: sandris.krumins@ropazi.lv

W: http://www.ropazi.lv/?ct=jauniesi_ropazi

Mācību priekšmetu atklāto stundu diena

29.aprīli Ropažu vidusskolā tiek rīkota mācību priekšmetu atklāto stundu diena.

Vecākiem šajā dienā, iepriekš piesakoties, ir iespēja apmeklēt sava bērna stundas un pēcpusdienā tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Pieteikties pa tālruni: 67918207

Skolas administrācija

 

Ropažu vidusskolas jaunieši meklēs iespējas, kā labāk ietekmēt politiķu lēmumus Eiropā

2015. gada janvārī Ropažu vidusskola tika izvēlēta kā Latvijas pārstāve dalībai starptautiskā seminārā par jauniešu iespējām iesaistīties Eiropas Savienības politikā un ietekmēt politiķu lēmumus, kas skar ikviena ES iedzīvotāju intereses. Starptautiskā semināra mērķis – aicināt jauniešus aktīvāk iesaistīties sociālajā dzīvē.

No 23. līdz 25. aprīlim trīs Ropažu vidusskolas 11. klases skolēni un viens skolotājs piedalīsies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rīkotajā pasākumā „Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” Briselē. Šajā pasākumā piedalīsies jaunieši un skolotāji no visām ES dalībvalstīm.

Fēlikss Svirskis,

Ropažu vidusskolas direktora vietnieks

Valodu nedēļas programma

„Valoda nevar būt bez domas,

Doma var būt bez valodas.”

(Rainis.)

 

Pirmdiena, 13. aprīlis – visas dienas garumā (un arī turpmāk) tiek veidota skolēnu radošo darbu un zīmējumu izstāde; plkst. 16.00 Ropažu Kultūras centra Mazajā zālē tikšanās ar aktrisi Esmeraldu Ermali, Baibiņas lomas tēlotāju G.Pieša mākslas filmā „Pūt, vējiņi!”. Piedalās 9.-12.klašu audzēkņi. Laipni tiek aicināti visi interesenti. Būs silta tēja un kafija.

 

Otrdiena, 14. aprīlis – viktorīna „Es lasu. Tu lasi. Mēs lasām…”

4.-6.klašu skolēniem.

Norises vieta un laiks – KIC Mazā zāle, plkst.14.00; pasākumā iesaistās visa klase, komandu sacensībās – 5 dalībnieki no katras klases.

Pierīgas novadu krievu valodas olimpiāde 7.klasēm.

Piedalās Vadims Antonovs un Dana Beļakova.

Skolas latviešu valodas olimpiāde 4. klasēm (mācību stundu laikā)

Trešdiena, 15.aprīlis –radošo darbu izvērtēšana

Ceturtdiena,16.aprīlis – viktorīna „No maza topi liels…” 7.-8.klašu skolēniem.

Norises vieta un laiks – KIC Mazā zāle, plkst.14.00; pasākumā iesaistās visa klase, komandu sacensībās – 5 dalībnieki no katras klases.

Pierīgas novadu alternatīvā olimpiāde 4. klasēm. Piedalās Polīna Ieva Zīriņa (4.a) un Aleksejs Vancāns (4.b).

Kas lācītim vēderā?

11.klases veselības mācības stundu ietvaros devāmies uz veikalu, lai pētītu pārtikas produktu sastāvu un tā piedevas. Meklējām tā saucamās e-vielas, it īpaši tās, kuras negatīvi ietekmē cilvēka veselību. Daudz e-vielu atradām importa cepumos un saldumos, kā arī, gāzētajos un krāsainajos dzērienos. Secinājām, ka mums katram būtu rūpīgāk jāpievērš uzmanību tam, ko iegādājamies.

Iesakām, pirms likt produktu grozā, mirkli padomāt par tā uzturvērtību un ja nav pārliecība par to, tad labāk izlasīt tā marķējumu! Iesakām, pēc iespējas vairāk, izvēlēties Latvijas produktus un mazāk produktus ar gariem e-vielu sarakstiem.

 Labs e-vielu špikeris ir atrodams interneta vietnē www. lasipirmsed.lv

 Labu veselību vēlot,

 Ilvars Ieviņš

Veselības mācības skolotājs

 Šī procesa gaitā tapa arī neliels video:

 https://youtu.be/2hmCzNcAsoA

Plašā apvāršņa konkurss jaunajiem lasītājiem

Zelta sietiņš, sudraba stīgas,

Dimanta sēkliņas  sijājamas.

Kurš cauri skatās sietiņa acīm,

Redz visu pasauli dimantos mirdzam. /Rainis/

2015.– Raiņa un Aspazijas gads.

      Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi rīko

„ Plašā Apvāršņa konkursu” Latvijas jaunajiem lasītājiem. Tā galvenais temats: Raiņa un Aspazijas darbi, aktualizēti mūsdienu skolēnu lasīšanas pieredzē.                                      

     Mūsu skolas metodiskais centrs sadarbībā ar novada bibliotēku aicināja šajā konkursā piedalīties tos 1.- 6. klašu skolēnus, kuriem patīk lasīt, dalīties idejās un domās, uzzināt ko jaunu, rakstīt, radoši darboties un fantazēt.

     Prieks, ka mūsu skolā vienmēr atrodas bērnu pulks, kas labprāt iesaistās lasīt un rakstīt veicināšanas pasākumos. Tie ir bērni un jaunieši, kuriem ar mācību grāmatām nepietiek, kuri atklājuši un turpina atklāt daudz tālākus, plašākus apvāršņus tur – aiz skolas mācību stundu, aiz māju sienām. Tie ir bērni, kuri piedzīvojumus un pārdzīvojumu rod ne vien reālajā apkārtnē vai internetā, bet ļaujas arī burvīgiem ceļojumiem literatūras – pasaku, stāstu, lugu un dzejas – pasaulē, attīstot un pilnveidojot sevī dzimtās valodas lietošanas prasmi, iztēli, domāšanu, zināšanas, pieredzi, lasīšanas, runāšanas, rakstīšanas prasmes un citas nozīmīgas vērtības.

       Konkursa 1.kārta notika novada bibliotēkā 30. martā.

Paldies visiem čaklajiem 1. kārtas dalībniekiem :

 1. Marta Zukule – 5.a
 2. Eva Guļevska – 5.a
 3. Asnāte Gulbe – 5.a
 4. Daniela Justīne Zvilna – 5.b
 5. Ilvita Liepiņa – 5.b
 6. Elīna Sargūna – 3.a
 7. Kristiāna Zukule – 3.a
 8. Edgars Čodors – 4.b
 9. Arvīds Kļaviņš – 4.b
 10. Adrija Bleidele – 3.a
 11. Katrīna Liepiņa – 3.a
 12. Elīza Bretšteina – 4.a
 13. Rota Gundega Klētniece – 4.b
 14. Adriana Lozinska – 2.b
 15. Rebeka Kolgānova – 4.b
 16. Kristiāna Kubile – 4.b
 17. Denija Naroga – 4.a
 18. Alise Priedeslaipa – 3.b
 19. Samanta Ķīna – 4.b
 20. Agnese Bleidele – 6.b
 21. Lauma Seisuma – 6.b

Konkursa 1. kārtas uzvarētāji:

1 .vieta

Kristiāna Zukule – 3.a   un Rota Gundega Klētniece – 4.b

2. vieta

Daniela Justīne Zvilna – 5.b  

Katrīna Liepiņa – 3.a

Kristiāna Kubile – 4.b

3. vieta

Marta Zukule – 5.a

Eva Guļevska – 5.a

Asnāte Gulbe – 5.

Elīna Sargūna – 3.a

1.kārtas uzvarētājas Kristiāna un Rota 7.aprīlī tikās ar citu Latvijas skolu dalībniekiem konkursa 2. kārtā Salaspilī. Guvušas daudz lielisku iespaidu, abas radošās un atraktīvās meitenes savā vecuma grupā uzvarēja arī konkursa 2. kārtā, līdz ar to iegūstot tiesības startēt finālā maija mēnesī Rīgā.

Apsveicam Kristiānu Zukuli un Rotu Gundegu Klētnieci!

Konkursa dalībniekiem gribu novēlēt, lai tās dimanta sēkliņas – mūsu tautas gara bagātības, par kurām savā dzejolī runā Rainis, iekrīt katra dvēselē, ieaudzējot tajā patiesu cieņu un mīlestību pret savas tautas kultūras vērtībām, un gudrību pašiem tās radīt.

Elita Strazdiņa

Par šo konkursu var lasīt arī LNB mājas lapā: http://www.lnb.lv/lv/plasa-apvarsna-konkursa-2-karta-turpinas-balvos