Archive for marts, 2015

Balto stārķu monitorēšana

Ropažu novada Ekopadomes sēdē vienojāmies, ka piedalīsimies Balto stārķu monitorēšanā – vērosim un uzskaitīsim Baltā stārķa ligzdas Ropažu novadā.

Prezentācija un motivācijas nodarbības par Balto stārķu monitoringu – to, kā tas tīri praktiski notiek un kāpēc tas nepieciešams notiks 2015. gada 31. martā.

10:00 – Zaķumuižas pamatskolā, Zaķumuižā

11:30 – PII “Annele” – Ropažu Kultūras un izglītības centra lielā zāle

13:15 – Ropažu vidusskolā, Ropažu Kultūras un izglītības centra lielā zāle

Informāciju sniegs Latvijas ornitoloģijas biedrības Baltā stārķa monitoringa vadītāja Dr. biol. Māra Janaus.

Pielikumā priekštatam saite uz video ar Māru Janaus un pasākuma aprakstu par stārķu ligzdu monitoringu

https://www.youtube.com/watch?v=mBikoqkdnlM

http://www.multinews.lv/?id=2571

http://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/5897-ari-skoleni-pievienosies-balta-starka-verotaju-pulkam

Inga Koleča

Erasmus+ Ropažos

Marta mēneša pēdējā nedēļā Ropažu vidusskolā notika starptautisks pasākums: starpskolu stratēģiskā projekta “Only One World, Don’t Waste It” (Tikai viena pasaule, nepiesārņo to) mācību tikšanās Ropažos. Mūsu uzdevums: uzņemt 7 valstu pārstāvjus, pavisam kopā 23 skolotāji un 23 skolēni, organizēt projektā definētos pasākumus: “ Atkritumu otrreizēja izmantošana”, “Mežs un saimnieciskā darbība”.

Piecu dienu laikā mēs nodarbinājām ciemiņus no rīta līdz vakaram. Tikšanās ar skolas kolektīvu kopējā rītā; mazs koncerts; tikšanās ar vietējo pašvaldību; radošās darbnīcas, kurās piedalījās arī mūsu čaklās pensionāres un vecāku pārstāvji; “Oglītes” koncerts; vēstures nodarbība “Rodenpoys” puišu vadībā; iepazīšanās ar atkritumu enerģijas izmantošanu “Getliņos”; īsa ekskursija pa Rīgu; aktivitāte “No sēklas līdz mēbelei” kokaudzētavā/kokzāģētavā “Norupe”; iepazīšanās ar bērnudārzu “Annele”, mūzika un mākslas skolu “Rodenpoys”, ar idejām, kā darboties āra klasē; starptautisks mačs futbolā, kuru organizēja skolēni; iespēja baudīt vēso un mitro Latvijas pavasari Siguldā; un, protams, noslēguma ballītes skolēniem un skolotājiem.

Ko ciemiņi teica, pirms devās prom:

  • Mūsu skola ir ļoti skaista.
  • Mēs esam laimīgi, jo mums apkārt ir skaista daba, miers, klusums, putnu balsis, dabas skaņas.
  • Mūsu skolēniem ir fantastiskas iespējas nodarboties ar viņiem interesējošām lietām un tas neprasa no vecākiem lielus finansiālos līdzekļus.
  • Mūsu skolēni ir KLUSI un ļoti organizēti, viņi ir brīvi, viņi jūt, ka mēs viņiem uzticamies.
  • Mēs mākam strādāt komandā.
  • Ropaži ir maza zaļa saliņa apkārt esošo mežu ielokā.
  • Rīga ir burvīga pilsēta zaļumu ieskauta, jo, tiklīdz izbraucām no pilsētas, tā 30 minūtes autobuss brauca tikai pa mežu.
  • Mēs esam sagādājuši ciemiņiem grūtu uzdevumu nākotnei – būs neiespējami noorganizēt kaut uz pusi tik pilnvērtīgu tikšanos.

Paldies vecākiem, kas uzņēma viesstudentus, jo nebija viegli saskaņot individuālās vēlmes ar iespējām!

Paldies pašvaldībai par atbalstu transporta un citu aktivitāšu nodrošināšanā, paldies šoferīšiem par raitu autobusu ritējumu!

Paldies Kultūras centra darbiniekiem par telpu nodrošinājumu un veiksmīgu koordināciju.

Paldies vietējam organizācijām un uzņēmumiem, iepazīstinot viesus ar sevi, paēdinot, radot mājīgu atmosfēru!

Paldies visam Ropažu vidusskolas kolektīvam – gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, par darbošanos projekta aktivitātēs, par skolas ikdienas darba nodrošinājumu ekstrēmos apstākļos!

Visiem tā mums bija laba pieredze plašu pasākumu organizācijā. Mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmākā projekta darbībā.

Baiba Lukaševiča

Projekta koordinatore Ropažu vidusskolā

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu

Vairāk nekā četrdesmit ārvalstu ciemiņi Ropažos

Ropažu vidusskolā šonedēļ valda patīkami satraukta gaisotne – visu šo nedēļu – no 23. līdz 27. martam – Ropažu vidusskolā viesosies vairāk nekā četrdesmit ciemiņi no programmas „Erasmus +” skolu stratēģiskās partnerības projekta „Tikai viena pasaule, nepiesārņosim to” 7 dalībvalstīm – Bulgārijas, Rumānijas, Spānijas, Turcijas, Itālijas, Grieķijas un Francijas.

Projekta nosaukums liecina par to, ka tā mērķi lieliski saskan ar Ropažu vidusskolas aktīvo darbību starptautiskajā Ekoskolu programmā, tādēļ mūsējiem ir ko rādīt citiem un ar ko palepoties.

Pirmdienas rīts Ropažu vidusskolā sākās ar kopīgo rīta stundu Ropažu Kultūras un izglītības centra lielajā zālē, kur ar skaistu koncertu tika svinīgi sagaidīti sabraukušie ciemiņi. Ropažu vidusskolas skolēni viesiem parādīja, cik talantīgi un daudzpusīgi ir mūsu skolēni – viņi dzied, dejo – gan tautas dejas, gan krāšņās sporta dejas, breiko, spēlē klavieres un dara daudzas citas lietas. Un ne mazāk atraktīvi ir arī mūsu skolas skolotāji, kuri prot gan spēlēt klavieres, gan skaisti uzdziedāt.

Šodien Ropažu vidusskolas skolotāji un skolēni iepazina Ropažu vidusskolu un tās skolēnus, kā arī tikās ar Ropažu novada domes vadību – Ropažu novada domes priekšsēdētāju Zigurdu Blauu, domes priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un komunālajos jautājumos Induli Līdaci, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju Ingrīdu Amantovu un deputātiem – Klaudiju Terēzu Hēlu un Vladislavu Šlēgelmilhu, un pašvaldības pārstāvjiem, lai mazliet vairāk iepazītu vietu, kur viņi viesojas un kur darbojas viņu kopprojekta sadarbības partneri.

Viesu vidū ir arī Rumānijas Brailas reģiona Silistea ciema mērs Ilie Efteme, ar kuru Ropažu novada domes vadībai bija arī individuāla tikšanās. Viesis no Rumānijas tika iepazīstināts ar Ropažu novada pašvaldības administrācijas ēku, sporta kompleksu „333” un tā darbību. Viesi apmeklēja Zaķumuižu, kur apskatīja energoefektivitātes pasākumus realizējušās daudzdzīvokļu mājas un apmeklēja Zaķumuižas pamatskolu. Viesi iepazina novadu ar videi draudzīgo elektromobili, kuru pašvaldība iegādājusies un lieto KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu M 1 kategorijas elektromobili” ietvaros.

Turpmākajās dienās viesi piedalīsies dažādās radošajās darbnīcās, iepazīsies ar latviešu tautas folkloras mantojumu folkloras kopas „Oglīte” izpildījumā, tiksies ar vēstures rekonstrukcijas kluba „Rodenpoys” puišiem, kā arī apmeklēs dažādus interesantus un izzinošus objektus gan novadā, gan arī ārpus tā.

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Ropažu vidusskola Bulgārijā

No 23.- 27. februārim projekta Erasmus+ “Tikai viena pasaule, nepiesārņosim to” ietvaros Ropažu vidusskolas delegācija viesojās Bulgārijas mazpilsētā Sandanski. Projektā piedalās astoņas valstis- Itālija, Francija, Spānija, Grieķija, Bulgārija, Rumānija, Turcija un Latvija. Projekts tiek īstenots ar Eiropas savienības līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir- visu astoņu dalībvalstu kopējiem spēkiem meklēt risinājumus dažāda rakstura ekoloģiskajām problēmām un šos risinājumus sekmīgi integrēt un pielietot katras skolas darbībā.

Ropažu vidusskolu projektā pārstāvēja trīs pedagogi – B. Lukaševiča, I. Ķeķe, U.Urtāns un trīs skolnieces- J. Maskale, L. Krote, E. Pitkēviča. Skolēni tika nodoti ģimenēm, kurās tie dzīvoja visu šo laiku.

Sandanski ir tipiska mazpilsēta Bulgārijas dienvidos, 20 km attālumā no Grieķijas- Bulgārijas robežas, ar aptuveni 28 000 iedzīvotājiem. Pilsētu no visām pusēm ieskauj gleznainie Pirinas kalni un visā pilsētas garumā to divos krastos dala Bistricas upīte. Pilsēta savu nosaukumu 1949. gadā ieguvusi pateicoties nacionālajam varonim, revolucionāram JanamSandanskim, kurš 19./20. gs. mijā cīnījās par Bulgārijas un Maķedonijas neatkarību.

No Bulgārijas puses šajā projektā piedalījās Hristo Botev pamatskola, 1.- 8. klase, skolā mācās 620 skolēnu. Projekta nolikums paredz, ka apmaiņas programmas skolēni dzīvo šīs skolas audzēkņu ģimenēs, tādējādi gūstot unikālu pieredzi komunikācijā svešvalodā un padziļināti izprotot konkrētās tautas tradīcijas un kultūru.

Projekta programmas plānojums paredzēja veselu virkni uzdevumu kā skolēniem, tā skolotājiem. Skolēniem bija jādarbojas radošajās studijās, jāveido suvenīri no atkārtotai pārstrādei paredzamiem izejmateriāliem, jāizstrādā projekta logo, jāpiedalās sportiskās aktivitātēs, jāiepazīstas ar reģiona dabas un kultūrvēsturiskajām vietām. Jāapmeklē pilsētas vēstures muzejs, Pirinas dabas parks, netālo Melnikas muzeja pilsēta, pasaules slavenās pareģes un zintnieces Vangas atdusas vieta. Pēdējā dienā bija ekskursija augšup Pirinas kalnos uz kalnu ciematu Papina Laka un tā lepnumu- ūdenskritumu. Katra delegācija Sandanski skolas dārzā atstāja vēstījumu par viesošanos- iestādot koku. Jāpiebilst, ka citu valstu pedagogi ļoti atzinīgi novērtēja mūsu skolnieču veidotos projekta logo.

Lai labāk paskaidrotu skolnieču iespaidus par dalību projektā, lūdzu viņām uzrakstīt savus iespaidus:

Tā bija neaizmirstama pieredze. Tā bija ļoti laba iespēja iepazīt Bulgārijas dabu un kultūru, kā arī iepazīties ar citu valstu skolēniem. Iespēja dzīvot svešā ģimenē, pilnīgi citā valstī lika man skatīties uz lietām savādāk un izbaudīt katru minūti Bulgārijā.

Visspilgtāk atmiņā iespiedušies skaistie rīti, mākoņi bija tik zemu, ka pat aizsniedza kalnu virsotnes. Manuprāt, visskaistākā vieta Bulgārijā ir Rupite. Skaistā gaišreģes Vangas piemiņas vieta un Svētā Petka baznīca radīja neparasti mierīgu atmosfēru. Katru pēcpusdienu bija iespēja arī pastaigāties pa vietējo pilsētas parku un iepazīt Sandanski apkārtni. Ekskursijas, dejas, dažādas sporta aktivitātes, tradīciju, kultūras iepazīšana un jauni cilvēki – nebija laika garlaikoties! Mana uzņemošā ģimene, skolas skolēni un skolotāji bija ļoti pretimnākoši un draudzīgi. Šī lieliskā iespēja palīdzēja pilnveidot arī angļu valodas zināšanas un komunikācijas spēju.

(Evija)

 

Es dzīvoju privātmājā ar meiteni no Spānijas. Mēs bijām divas vienā ģimenē. Ģimenē diena, kad aizlidojām, bija diezgan emocionāli smaga, jo skumu pēc ģimenes.

Emocijas bija dažādas brīžiem satraukums, bailes un neziņa, bet pārsvarā labas emocijas. Bija interesanti iepazīties ar dažādiem cilvēkiem un personībām no dažādām valstīm. Iepazināmies ar pilsētu un kalniem. Skats kalnos bija pasakains. Novēlu katram šādu iespēju, jo es ieguvu  lielisku pieredzi!

(Linda)

Man ļoti patika kalni, tie ir tik augsti un skaisti. Nesaprotu, kāpēc tur ir miskastes, jo visapkārt bija atkritumu kaudzes. Skola bija ļoti liela, mūsu skola ir nedaudz omulīgāka, mīlīgāka un mazāka. Sporta zāle mums ir lielāka un skaistāka. Sporta laukums ārā bija no asfalta. Ģimene, kurā dzīvoju, bija jauka un mīļa, par mani ļoti rūpējās. Ja man piedāvātu vēl kaut kur lidot, es noteikti piekristu, jo bija forši iepazīties ar jauniem draugiem un, protams, lidot.

Mana atziņa: es novērtēju to, kas man ir, un to, kas ir svarīgākais, sapratu, cik svarīgi ir mācīties kādas valodas. Bija ļoti jauki. Mums paveicās ar draugu kompāniju un ar jautrākajiem skolotājiem.

(Justīne)

Uģis Urtāns

Ropažu vidusskolas skolotājs

Deju kolektīvam “Pūpolītis” I pakāpes diploms!

         Ropažu vidusskolas tautisko deju kolektīvs „Pūpolītis” 13. martā Mālpilī piedalījās Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu atlases skatē, gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

     Nopietnā gatavošanās, regulārās nodarbības un skolēnu centība ir palīdzējuši sasniegt labus rezultātus. Saņēmām žūrijas vērtējumu 42,2 punkti. Esam iekļauti A grupas deju kolektīvu grupā un saņēmām I pakāpes diplomu.

        Paldies skolēnu vecākiem un skolas vadībai par atbalstu.

Kolektīva vadītāja Ramona Poga

Atnes nevajadzīgo plastmasas maisiņu mums!

Ropažu novada pašvaldība kopā ar novada izglītības iestādēm, Ekoskolām: pirmsskolas izglītības iestādi „Annele”, Ropažu vidusskolu un aktīvajiem iedzīvotājiem iesaistījusies Lielās Talkas izsludinātajā konkursā „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Konkursa ietvaros kā viena no aktivitātēm būs: izmantojot vecos, vairs nevajadzīgos plastmasas maisiņus, no tiem tiks darināta praktiska, otrreiz izmantojama lieta – spilvens/ krēsls mūsu zaļajam projektam – Āra klasei.

Lai aktivitāte varētu notikt, ļoti lūdzam Jūs caurskatīt savu māju plauktus un atvilktnes, pagrabus un pieliekamos, atrast visus nevajadzīgos plastmasa maisiņus, kurus paredzēts izmest, un atnest tos mums, uz Ropažu novada Kultūras un izglītības centru Sabiedrisko attiecību daļu (Sporta iela 2, k.2, Ropaži, 2. stāvā).

Plastmasas maisiņus varat nodot arī PII “Annele” un Ropažu vidusskolā Ekoskolas koordinatorei, skolotājai Silvijai Kantānei. 

Maisiņi var būt visvisādi: krāsaini, apdrukāti un vienkrāsaini, pavisam mazi un pavisam lieli, biezi un plāni, caurspīdīgi un ne tik caurspīdīgi. Tie pilnīgi noteikti var būt arī maizes maisiņi, kas noteikti ir katrā mājā! Vienīgais nosacījums – tiem jābūt tīriem un sausiem. Lūdzu atrodiet, atbalstiet un atnesiet mums izejmateriālus interesanta objekta veidošanai. Un pajautājiet arī saviem draugiem un kaimiņiem!

Lūdzam Jūs pacensties šo izdarīt ātri un operatīvi – pirmo apjomu mums nepieciešams savākt jau līdz 12. martam, bet arī pēc tam plastmasas maisiņi mums būs noderīgi!

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa 

Ciemos Mežciema pamatskolā

         27.februāra vakarā Mežciema pamatskola mūs sagaidīja skaista, kopta un viesmīlīga. Dežūrējošie skolēni laipni un priecīgi mūs gaidīja uz skolas kāpnēm, iepazīstināja ar sevi, ar skolu. „Man patika Mežciema skolēni – labsirdīgi un ļoti pieklājīgi, tik draudzīgi,” atzīst Agnese.

      Skolēnu pašpārvalde šajā skolā darbojas aktīvi un ir ļoti daudzskaitlīga – tajā ir vairāk nekā 15 bērnu un jauniešu. Visi viņi bija klāt pasākumā, lai iepriecinātu viesus ar interesantu, pašu veidotu teātra izrādi.

      Mežciema pamatskolas skolēnu domes pārstāvji ļoti saistošā un plašā prezentācijā rādīja un stāstīja par savu darbu – par sadarbību, veiksmēm un turpmākajām iecerēm. Dažādas atzīmējamas dienas, konkursi, viktorīnas, prāta spēles, sporta pasākumi, tikšanās, sekmju statistikas veidošana, dienasgrāmatu pārbaudes, projekti, sadarbība ar citu skolu pašpārvaldēm – ir tikai daļa no visa, ko paguvuši paveikt un par ko stāstīja un rādīja mūsu laikabiedri – Mežciema pamatskolas skolēni. Pateicoties skolēnu pašpārvaldes aktīvam darbam, Mežciema skolēni tikuši pie stilīga skolas skapīša katram skolēnam. Kā viņi to panāca? Skolēnu dome organizēja akciju – vairākas dienas no rīta nosverot katra skolēna skolas somu un pierādot, ka somu svars pārsvarā neatbilst atļautajam, ka skolēnu somas ir par smagām un tas, savukārt, negatīvi ietekmē skolēnu veselību. Varbūt mēs no viņiem šo ideju varam aizgūt?

     Par savas skolas skolēnu pašpārvaldes darbu stāstīja arī Pļavnieku pamatskolas pārstāvji. Nelielu ieskatu mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes darbā sniedza Samanta un Amanda (9.kl.)

     Katra skola bija sagatavojusi interesantu priekšnesumu. Mūsu 6. klašu skolēnu izdomātais un atraktīvi pasniegtais, jestrais un humora pilnais priekšnesums, kas noslēgumā visus klātesošos iesaistīja jautrā dejā, tika uzņemts ar neviltotu sajūsmu un sirsnīgiem aplausiem.

Pasākuma organizatori bija pārdomājuši it visu – bija omulīga atmosfēra un interesants noformējums zālē, dažādi knifiņi, kas ļāva atraisīties ikvienam ciemiņam un veicināja savstarpēju sadraudzību starp tiem, kas pirms mirkļa bija svešinieki.

      „Mums ļoti palika atmiņā pati skola – mājīga un liela, skolēnu veidotā rakstnieku siena literatūras kabinetā, daudzie zaļie augi katrā stāvā,” stāsta Samanta.

    Mums patika prāta spēles un daudzveidīgie, aizraujošie uzdevumi, kurus profesionāli bija sagatavojusi Mežciema pamatskolas skolēnu dome savas jaukās skolotājas Ingas vadībā.

       Secinājumi: Mežciema skolā ir darbīgi un radoši bērni un jaunieši, viņiem patīk tas, ko viņi dara. Viņu vadītājs, 9.klases skolnieks, ir harizmātiska personība, kas prot iesaistīt un aizraut pārējos. Mums patika šis brauciens! Guvām pieredzi un daudz jaunu ideju. Pasākums bija ļoti pozitīvs.

Mežciema pamatskolā viesojās 6., 7.un 9.klašu skolēni:

Elvis, Agnese, Kristiāna, Deivs, Undīne, Demija, Samanta, Amanda, Dinārs, Anrijs, Kitija

Skolēnus pavadīja un skolēnu pārdomas apkopoja: skolotājas Elita Strazdiņa un Aija Kukule