MĪLESTĪBA NEKAD NEBEIDZAS

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,

Pacel acis: gaisma mirdz.

Tomēr skaistākais no visiem –

Mātes svētums, Mātes sirds.

/Valda Mora/

„Nav nekā aizkustinošāka pasaulē par mīlestības vārdiem, kurus bērni velta saviem vecākiem”- tā Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks 9. maija vakarā ievadīja Mātes dienai veltītu koncertu kultūras centra lielajā zālē.

    Skolēni bija cītīgi gatavojušies sagādāt prieka mirkli saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Ar mīlestību, aizrautību un arī nelielu satraukumu bērni un jaunieši skandēja dzeju, demonstrēja raitu dejas soli, runāja mīlestības vārdus, dziedāja skanīgas dziesmas, spēlēja teātri. Māmiņas varēja aplūkot arī bērnu darinātu rokdarbu izstādi.

   Ir jauki šie kopā būšanas mirkļi, kopā svinēti svētki, kad dienu steigā varam apstāties un ļauties mīlestības gaisotnei, kas ieskauj mūs visus – lielus un mazus. Kas liek apstāties, apjēgt un saprast – vislielākā vērtība šajā dzīvē ir tā, ka mēs viens otram ESAM.

    Paldies visām māmiņām un citiem skatītājiem par siltajiem un sirsnīgajiem aplausiem, paldies bērniem par centību un tik aktīvu dalību svētkos! Skolotājiem – par ieguldīto darbu un to, ka šādi svētki skolā var notikt.

     Lai mums pietiek spēka vienmēr sargāt un saudzēt vienam otru, un zināt – mīlestība nekad nebeidzas!

 

                                                                                        Elita Strazdiņa