“Ministriem skolotāju algas”

     12.maijā Rīgu pieskandināja skolotāju balsis, svilpieni, taurēšana, plaukstu sišana. Iespaidīgi plakāti pedagogu rokās aicināja valdību atdot krīzes sākuma posmā izglītības darbiniekiem atņemto finansējumu. Dažāda līmeņa izglītības iestāžu darbinieku 7000 pārstāvji pauda satraukumu par valdības attieksmi pret jaunatni, jo tikai motivēti skolotāji spēj sekmīgi pildīt savu galveno pienākumu- izglītot jauno paaudzi.

     Daži Ropažu vidusskolas skolotāji pievienojās gājiena dalībniekiem. Baudījām pedagogu vienotības sajūtu, atbalstījām arodbiedrības prasības par adekvātu valdības attieksmi pret izglītības darbinieku veikumu, lai jaunatne vēlētos palikt Latvijā, mācīties, strādāt un dzīvot mūsu valstī.

 

Ropažu vidusskolas skolotāja

Baiba Lukaševiča