Archive for aprīlis, 2014

Ielūdzam māmiņas un vecmāmiņas

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,

Pacel acis: gaisma mirdz,

Tomēr skaistākais no visiem –

Mātes svētums, mātes sirds.

/Valda Mora/

 Mīļās māmiņas un vecmāmiņas!

Aicinām uz Mātes dienas veltītu pasākumu

9.maijā plkst. 18.00

Ropažu novada KIC lielajā zāle.

 

 

Valsts svētku ieskaņa Ropažu vidusskolā

     30. aprīlī Ropažu vidusskolā notika 1. un 4. maijam veltīts pasākums, kurā piedalījās RSU profesore Dr. Ilga Kreituse, kas aktualizēja šo datumu nozīmi Latvijas un visas pasaules vēsturē:

  • 1. maijs – Darba svētki, Satversmes Sapulces sasaukšanas diena, Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā;
  • 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

     Profesore uzsvēra, ka Darba svētkus mēs varam svinēt, arī cītīgi strādājot, taču valsts svētkus nevajadzētu izmantot, lai paveiktu nepadarītos darbus, bet priecāties par iespēju dzīvot brīvā, neatkarīgā Latvijā.

     Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks savukārt teica, ka visi maija svētki ir savā starpā saistīti un liek aizdomāties arī par tiem notikumiem, kas šobrīd notiek pasaulē. Brīvība un neatkarība nav nekas pašsaprotams, bet par to nepārtraukti ir jācīnās.

     Priecīgus svētkus!

 

Valoda, valodiņa…

     Ropažu vidusskolā no 7. – 11. aprīlim notika Valodu nedēļa „Valoda, valodiņa…”. Tās mērķis bija rosināt skolēnus praktiskā darbībā domāt par valodas lietojuma daudzveidību.

     Valodu nedēļas formāts bija nosacīts, jo jau martā vidējā vecuma skolēni (4.-8.klase) iesaistījās radošo domrakstu konkursā jaunajiem lasītājiem „Kā atmodināt Saulcerīti…”, savukārt 5.-9.klašu skolēni varēja iejusties kādas grāmatas lomā un vēstīt, kādu redz pasauli grāmatas acīm.

     Tematiskās nedēļas ietvaros piecas dienas katram 5.-12.klašu skolēnam bija iespēja apliecināt savu erudīciju un radošumu konkursā par dažādu valodu, galvenokārt angļu, krievu un latviešu, lietojuma iespējām, piemēram, raksturot emogrammas, minēt mīklas un interpretēt sakāmvārdus un parunas trīs valodās.

     Lai pilnveidotu publiskās runas prasmes, 5.-6.klašu skolēni piedalījās Dzejas lasījumā, un atkal trīs valodās, bet noslēguma dienā 11.aprīlī notika erudīcijas konkurss 5.-9.klašu audzēkņiem, kurā sacentās trīs zinošākie pārstāvji no katras klases. Skolotājas Baibas atraktīvi vadītā konkursa stunda aizritēja nemanot, jo arī skatītāji tika iesaistīti pasākuma norisē.

     Paldies visiem, visiem aktivitāšu dalībniekiem, paldies 10. klases meitenēm, kuras palīdzēja organizēt erudīcijas konkursu, paldies visiem, kuri joprojām tic – valoda spēj paveikt brīnumus.

Skolas Valodu MIG

Dzejas lasījumu dalībnieki (Large)

Dzejas lasījumu konkursa dalībnieki

 

Konkursa “Kā atmodināt Saulcerīti?” 1.kārta

-Atmodināt Saulcerīti ir – atmodināt sevī labo. –

/Elizabete Vimba- 6.kl./

     Kā ik gadus, arī šogad Ropažu vidusskola sadarbībā ar novada bibliotēku piedalās lasīšanas un rakstīšanas projektos. Šogad skolēni tika aicināti piedalīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras centra organizētā projekta „Grāmatas iet uz bibliotēku” domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Konkursā iesaistījās 5.un 6.klašu skolēni (skolotājas Elita Strazdiņa un Lidija Markeviča). Paldies visiem bērniem, kuri centās, domāja, fantazēja un rakstīja!

     Ir noslēgusies konkursa 1.kārta. Visi 1.kārtas uzvarētāji saņem iespēju piedalīties karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”- Rīgā 2014.gada 8.septembrī Starptautiskajā rakstpratības dienā, piedalīties svētkos, saņemt balvas, parādīt savas spējas. Vairāk informācijas par šo pasākumu skolēni var saņemt mūsu novada bibliotēkā pie Agneses.

1.kārtas uzvarētāji:

1.Elvis Bērziņš – 5.kl.

2. Dāvis Sargūns – 5.klase

3. Ivonna Dzene – 6.klase

4.Elizabete Vimba – 6.klase

5.Kristiāna Pinkovska – 5.klase

6.Vadims Antonovs – 6.klase

7.Anna Bretšteina – 5.klase

8.Reinis Velmeris – 5.klase

9.Laura Zutere – 6.klase

10.Patrīcija Granta – 5.klase

11.Linda Krote – 5.klase

12.Annija Varslavāne – 6.klase

13.Lauma Seisuma – 5.klase

14.Annija Vīgante – 6.klase

15.Viktorija Lajevska – 5.klase

16.Atis Stankevičs – 6.klase

17.Demija Vucāne – 5.klase

18.Agnese Bleidele – 5.klase

19.Deivs Upīte – 6.klase

20.Evelīna Kaže – 5.klase

     1.kārtas uzvarētāju darbi ir nosūtīti vērtēšanai konkursa 2.kārtā reģionālajā līmenī. Veiksmīgāko darbu autori (2.kārtas uzvarētāji) varēs ieraudzīt savu domrakstu kopīgā grāmatā, kas kalpos kā jauna Latvijas Nacionālās bibliotēkas leģenda, tā būs autoru iespēja ierakstīt savu vārdu un ideju vēsturē.

     Ko mums katram nozīmē – atmodināt Saulcerīti? Esam tik dažādi, un tieši tāpēc interesants ir katra rakstītāja domu gājiens un vēstījums par šo tematu.

     Ar konkursantu darbiem varēs iepazīties Ropažu vidusskolas mājas lapas sadaļā ”Skolēni raksta”.

Elita Strazdiņa

 

 

 

Draudzības pasākums

     24.aprīlī Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas 6.klašu skolēni tikās krievu valodas nodarbībā Zaķumuižas pamatskolā. Pasākumu gatavoja krievu valodas skolotājas Ārija Bukeviča un Māra Priede. Skolēniem bija jāparāda savas zināšanas, veicot dažādus uzdevumus. Tika izveidotas komandas, kurās bija abu skolu skolēni. Skolēni parādīja labas krievu valodas zināšanas.

     Pasākums notika draudzīgā gaisotnē. Nodarbības laikā varēja vērot, ka skolēni prot sadarboties ne tikai ar saviem klasesbiedriem, bet arī ar vienaudžiem no kaimiņu skolas.

     Līdzīgu pasākumu šīm klasēm organizēsim arī Ropažu vidusskolā.

Krievu valodas skolotājas:

Ārija Bukeviča un Māra Priede

*******************

     Ceturtdien pēc otrā garā starpbrīža mūsu klases skolēni brauca uz Zaķumuižas pamatskolu piedalīties krievu valodas pasākumā.

     Sākumā likās, ka būs grūti izpildīt uzdevumus. Izrādījās, ka tas ir interesanti un diezgan viegli, mēs ātri tikām galā. Pasākuma beigās katru komandu iepriecināja ar konfektēm.

     Vispār ar Zaķumuižas 6.klases skolēniem sadarboties ir patīkami un viegli. Viņi ir ļoti saprotoši un draudzīgi.

 

     Ropažu vidusskolas 6.klases skolniece

Dana Beļakova

IMG_1787 (Large) IMG_1789 (Large) IMG_1790 (Large) IMG_1791 (Large) IMG_1792 (Large) IMG_1794 (Large) IMG_1796 (Large) IMG_1798 (Large) IMG_1812 (Large) IMG_1825 (Large) IMG_1828 (Large)

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komiteja informē:

Pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, Prot. Nr.5 saistošie noteikumi Nr.2, „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā” – brīvpusdienas (1 ēdienreize- pusdienas), piešķir daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 18 vai 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.), ja:

1. visi ģimenes locekļi ir deklarēti Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

2. bērni apmeklē Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes (Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola un PII Annele).

 Lai saņemtu brīvpusdienas, jāiesniedz rakstisks iesniegums Ropažu novada Sociālajā dienestā.

 

 

 

Karlsons lido!

12.aprīlī , trešo klašu skolēniem, bija īpašs kultūras pasākums. Baleta izrāde „Karlsons lido” Nacionālajā Operā.

Daudzi skolēni, šo teātri apmeklēja un baleta izrādi skatījās, pirmo reizi. Tāpēc interesants šķita viss; gan greznā zāle, milzīgā skatuve, orķestris un orķestra „bedre”, izrādes varoņu skaistie tērpi un brīnums par dejošanu uz pirkstgaliem.

Izrāde ir sagatavota bērniem saprotamā dejas valodā. Tas patiesi bija skaists un emocionāls piedzīvojums!

Šī baleta komponists Juris Karlsons teicis – „To mīlestību, kuru bērnībā saņemam no saviem vecākiem, mēs vēlāk meklējam savās atmiņās un sapņos. Un brīži, kad šīs ilgas piepildās, ir kā brīnišķīgi svētki – no gaisa birst konfektes un skan visskaistākās melodijas.”

Aigars – Man ļoti patika mūzika. Tā bija mierīga un pozitīva. Es vēlētos vēlreiz braukt uz Nacionālo Operu.

Jānis D. – Man ir iespaids par baleta teātri, jo pie durvīm bija ļoti skaists izskats. Es arī nākošreiz gribu braukt skatīties baletu.

Polīna – Man patika viss kas tur bija. Kad es ieraudzīju Karlsonu, man uzreiz domās parādījās doma, ka tas Karlsons izskatās pēc „Alises brīnumzemē” cepurvilka.

Andris – Man patika zāles rotājumi un krēsli. Un vēl man patika orķestra „bedre”.

Jānis K. – Man patika kā Karlsons ar Brālīti izjokoja Bokas jaunkundzi. Bet viskrāšņākās bija beigas, kuras man ļoti patika.

Vanesa – Man vislabāk patika zagļi, Karlsons un Brālītis. Patika, jo bija arī smieklīgi fragmenti. Piemēram, kā tā Bokas jaunkundze staigāja.

Tomass – Man patika kā Karlsons kopā ar brālīti dejoja. Un vēl man patika, kā visas konfektes dejoja kopā ar orķestra pavadījumu.

Sonora – Man ļoti patika Karlsons un viņa triki. Bokas jaunkundze bija ļoti interesanta, jauka un smieklīga. Man patika izrāde, ļoti.

Denija – Mani apbrīnoja tie nostieptie pirkstgali uz kuriem viņas stāvēja. Un tās melnbaltās modeles ar izsmalcinātajiem tērpiem. Un konfektes. Pie tām bija arī mana mīļākā konfekte.

 

Skolotāja Ina Baiža

DSC09196 (Medium) DSC09200 (Medium) DSC09202 (Medium) DSC09210 (Medium) DSC09213 (Medium) DSC09217 (Medium)

 

Lieldienu ieskaņas pasākums

17.aprīlī Ropažu vidusskolā notika Lieldienu ieskaņas pasākums sākumskolas skolēniem. Bērni ar aizrautību darbojās trīs darbnīcās.

Olu rotāšana, tīšana un satīšana, krāsošana un vārīšana lielā katlā virs ugunskura. Olu rotāšanai bija sarūpētas visvisādas zālītes, puķītes, lapiņas, sūnas un ķērpji, krāsaini dzīpari, graudi, putraimi, sīpolu mizas. Olas, šo prasmju un iemaņu apgūšanai, sarūpēja vietējā ražotne „Rasas” un tās vadītājs Aigars Kleins. Bet izcili skaisto katlu – KIC darbinieki. Olas rotāt un vārīt palīdzēja vecmāmiņas Aina Uzuleņa un Mudīte Erciņa. Par palīdzēšnu, atbalstu, smaidu un mīļu vārdu – visiem PALDIES !

Pīrāgu cepšana notika kafeinīcas „Pie Jāņa” konditorejas cehā. Pateicamies Judītei Ūdrei par šo iespēju, bērniem darboties neierastā vidē. Mazos pīrāgu cepējus mīļi sagaidīja un darboties palīdzēja, ceha saimniece Ingrīda Kučika un jaukās, rosīgās vecmāmiņas – Zigrīda Kociņa, Vija Fokina un Mirdza Ragele. Mīļš PALDIES ! Ātri vien, cits pēc cita, uz lielajām pannām gūla bērnu gatavotie pīrādziņi.

Kamēr pīrādziņi krasnī krāsojās zeltaini, sporta skolotāja Ļena aicināja bērnus dažnedažādās aktivitātēs. Staigāšana ar garajām koka kājām, lekšana maisos, bubiņu spēles, šūpošanās. Visiem bija jautri un interesanti!

Savukārt KIC telpās bērnus sagaidīja īstas meistardarbnīcas un to vadītājas – Astrīda Alksne, Marija Cinīte un Jolanta Roze. Ar patiesu rūpību, radošu izdomu, pacilātā gaisotnē, tapa interesanti un skaisti Lieldienu olas groziņi. PALDIES! Mums ļoti patīk mūsu groziņi!

Pateicamies arī atsaucīgajiem un rosīgajiem palīgiem, mūsu skolas absolventēm – Katrīnai Ķeķei un Agitai Pudovai.

Un protams, vislielākais PALDIES pašam „ GALVENAJAM ZAĶIM”, šī pasākuma organizētājam un vadītājam, skolotājai – Indrai Ķeķei!

Šis bija viens no jaukākajiem pēdējo gadu pasākumiem!

Visu vēroja un citiem līdzi priecājās, skolotāja Ina Baiža

Fotoreportāža  apskatāma sadaļā GALERIJA.

 

Lielā Talka Ropažu vidusskolā

Cien. vecāki, vecvecāki!

Ļoti Jūs gaidīsim š. g. 26. aprīlī uz Lielo Talku Ropažu vidusskolā no plkst. 9.00!

Paredzamie darbi:

• rotaļu laukuma uzlabošanas darbi;

• solu uzstādīšana pie āra klases;

• labiekārtošanas darbi ap āra klasi;

• skolas autobusa apļa apstādījumu veidošana.

Veidosim savu vidi skaistāku sev un saviem bērniem! Uz tikšanos!

Informācija- 27796568- Silvija

 

Ekopadome un skolas kolektīvs

 

 

Par finansiālo atbalstu Kartinga skolas “333” audzēkņiem

Nolikuma mērķis – atbalstīt un stimulēt bērnu un jauniešu sportisko aktivitāti, stimulēt sportisko spēju un talantu attīstīšanu, vienlaicīgi sekmējot mācības skolā. Stimulēt un atbalstīt bērnus un jauniešus, kuriem ir talants tehniskajā sporta veidā, bet ģimenei nav pietiekamu finansu līdzekļu kartinga skolas mācību izdevumu segšanai, ņemot vērā kartinga trases un skolas atrašanos tieši Ropažu novadā.

Finanšu atbalsta pretendenti ir bērni un jaunieši no 8 līdz 16 gadu vecumam, ar vēlmi un talantu piedalīties tehniskā sporta veida kartinga skolā, uzrādot labas sekmes pamatizglītībā un nepietiekamiem ģimenes ienākumiem.

NOLIKUMS