Archive for decembris, 2013

Mācību pusgada noslēgums Ropažu vidusskolā

Pienākusi 2013. gada pēdējā skolas diena. Skolēni gaida sava darba novērtējumu – liecības. Dažiem paveicies labāk, citiem lielais Slinkums panākumiem aizlicis kāju priekšā.

Lai saprastu, kādas ir skolas bērnu izjūtas, dažus no viņiem uzrunāju.

Otrā stāva gaitenī un mācību kabinetos bieži var sastapt 5. klases skolēnus; jautāju, kā viņiem izdodas būt tik disciplinētiem. Skanēja pārliecinoša atbilde: „Mums ir vismīļākie vecāki un vislabākie skolotāji. Mēs stundās ne tikai lasām un rakstām, bet spēlējam teātri un smejamies. Mēs visi esam labi draugi.”

Jautāju Madarai, labākajai matemātiķei no 10. klases, vai patīk nākt uz skolu.

„No rītiem nāk miegs un negribas celties, bet dienas gaitā kļūstu priecīgāka, jo man ir draudzīgi klasesbiedri un es spēju gūt labus rezultātus mācībās,” atbild Madara.

9. klases skolniece Solvita, kura kopā ar Arianu palīdz mācīties arī saviem klasesbiedriem, domā, ka mūsu skolā katram ir iespēja veidot savu karjeru, vienmēr uzlabot savus mācību sasniegumus, vajag tikai vēlēties.

Savukārt Laura un Alvis no 10.klases ir pārliecināti, ka vidusskola ir nepieciešama, lai turpinātu studijas augstskolā.

Vidusskolniecei Lindai ir emocionāls vērtējums – skola dod pozitīvu enerģētisko lādiņu.

8.b klases skolniece Zanda Zelma Lece, kas visus patīkami iepriecināja ar augstāko vidējo atzīmi 8. – 12. klašu grupā, atzinīgi novērtē skolotāju darbu: „Viņiem nav bezpersoniskas attieksmes, viņi vēlas, lai bērni visu iemācītos pēc iespējas labāk.”

Citi 8.b klases skolēni atzinīgi novērtē interesantos pasākumus un ar nepacietību gaida Lielo karnevālu, kas notiks februārī.

11. klases meitenes Zane un Katrīna pēdējā skolas dienā savas domas pauda vēstulē:

„Septembra sākumā vēl likās, ka šie 4 mēneši būs kā mūžība, bet, lūk, – pirmais mācību pusgads jau beidzies! Liels paldies visiem skolotājiem par to, ka bija iecietīgi, saprotoši un spēja novērtēt skolēnu mācību sasniegumus atbilstoši katra prasmēm. Paldies, ka skolotāji pieņēma mūsu ne vienmēr labo uzvedību.”

Kā skolēniem veicies un vai ieguldītais mācīšanas un mācīšanās darbs ir devis pozitīvus rezultātus?

Šajā semestrī vairāk nekā 5 daļa vai 22 procenti Ropažu vidusskolas skolēnu saņēma liecības, kurās ir tikai labi un teicami vērtējumi. Ja arī 1. klases skolēnu mācību sasniegumus vērtētu ballēs, teicamnieku un labinieku skaits būtu krietni lielāks.

2013./2014. mācību gada 1. semestra teicamnieki (8-10 balles).

2.a klase

• Aleksandrovs Roberts

• Aukšmukste Anna

• Bleidele Adrija

• Brice Nikija

• Egle Magdalēna

• Ilgaža Kerija

• Klišāns Kristaps

• Liepiņa Katrīna

• Šimkūns Ervīns Ralfs

2.b klase

• Eglītis Ronalds

• Janovska Rūta

• Juriņenoka Krista

• Pomjalova Karīna

• Rozenbaums Marko

• Tālbergs Intars

3.a klase

• Bretšteina Elīza

• Kviesītis Jānis Mārtiņš

• Muceniece Anete

• Pelēķe Rūta

• Roze Rimants

• Velmeris Andris

3.b klase

• Čodors Edgars

• Vancāns Aleksejs

4.a klase

• Klišāne Nikola

6. klase

• Vimba Elizabete

2013./2014. mācību gada 1. semestrī labi un teicami vērtējumi (7 – 10 balles).

2.a klase

• Grāmatiņa Anete Santa

• Mužika Patrīcija

• Sargūna Elīna

• Zvilna Selīna Elizabete

2.b klase

• Albova Enija

• Matjuškina Evelīna Estere

• Paseks Ronalds

• Priedeslaipa Alise

3.a klase

• Daukšta Jānis

• Dreismane Anna

• Grāvītis Aigars

• Jubele Sonora

• Knīss Kristofers Tomass

• Liase Lana

• Niedra Vanesa

• Zīriņa Polīna Ieva

3.b klase

• Klētniece Rota Gundega

• Kļaviņš Arvīds

• Kubile Kristiāna

4.a klase

• Bērziņš Pauls Dāvis

• Guļevska Eva

• Ilgažs Markuss

• Jaunslaviete Māra

4.b klase

• Liepiņa Ilvita

• Tukišs Aleksis

• Uzulēņa Kadrija

• Zuters Mārtiņš

• Zvilna Daniela Justīne

5. klase

• Kleins Niklāvs

• Tukiša Jogita

• Velmeris Reinis

6. klase

• Zutere Laura

7. klase

• Pitkēviča Evija

• Roze Jānis Mārtiņš

• Suveizda Eduards

8.b klase

• Lece Zanda Zelma

Vecākajās klasēs skolēniem mācību satura apjoms ir liels, jāapgūst daudz dažādu zinātņu pamatus, tāpēc uzslavu ir pelnījuši arī tie, kuriem ir tikai viens „gandrīz labi” vērtējums (6), bet pārējos mācību priekšmetos tas ir no 7 līdz 10 ballēm. Tādi skolēni ir Klāvs Šķerbergs (8.a) un Toms Gusars (11.).

Lai visiem silti un jauki Ziemassvētki!

Lai brīvlaikā izdodas uzkrāt daudz spēka un pozitīvās enerģijas, ar ko uzsākt mācību gada 2. semestri!

Laima Baltiņa, direktora vietnieces izglītības jomā aizvietotāja

 

 

 

Kopīgi radīts Brīnums

     Sadarbība – tas nozīmē partnerattiecības kāda mērķa īstenošanā. Tā bagātina visus sadarbības partnerus.

     Ziemassvētki ir īstais brīdis un laiks, kad brīnumu un prieku var radīt visi kopā – skolēni, skolotāji un vecāki. Kad nav svarīga taisnāk vai šķībāk nodziedāta nots dziesmā, izteiksmīgi vai mazāk izteiksmīgi norunāts dzejolis, raitāks vai nedaudz sajucis dejas solis, bet svarīgs ir kaut kas daudz lielāks un nozīmīgāks – svētku gaidīšanas brīnums, visu iesaistīšanās, līdzi darbošanās prieks, gatavošanās un visbeidzot – kulminācijas mirklis – uzstāšanās – kad mīlestība staro no skatuves uz zāli un no zāles uz skatuvi. Tāda, vārdos neizsakāma, bet zālē skaidri sajūtama vecāku un bērnu savstarpējas mīlestības aura ieskāva mūs visus pasākumā, kurā pirmo reizi daudzu gadu laikā bija iesaistījušies visi skolas skolēni, viņu skolotāji un arī vecāki – darinot brīnišķīgus tērpus un dzīvojot līdzi visu, vairāk nekā 200, dalībnieku gaitām muzikālās pasakas par Sprīdīti interpretācijā Ziemassvētku izrādē mūsu skolā.

     Sakām paldies idejas un scenārija autoram un mūzikas skolotājam Dainim Krauklim, skolas direktoram Pēterim Saleniekam, kura pārliecība par darāmo, līdzsvarotība, miers un atbalsts ir svarīgi ļoti, ļoti daudziem, paldies visiem skolotājiem, kas iesaistījās, palīdzēja un līdzdarbojās, paldies vecākiem par lieliski darinātiem dalībnieku tērpiem, sirsnīgajiem aplausiem un labajiem vārdiem pēc pasākuma un, protams, paldies visiem mūsu skolas jaukajiem skolēniem!

     Visi kopā mēs spējam radīt Brīnumu – gan acīm skatāmu, ausīm baudāmu, bet visvairāk, kā jau Ziemassvētkos, izjūtamu ar sirdi. Pozitīva sadarbība liek drošu pamatu veiksmei un mīlestībai. Lai tā nekad nebeidzas mūsu skolā!

     Lai gaiši un mīļi Ziemassvētki visiem, visiem!

 

Elita Strazdiņa

 

Vai bija vērts?

     Tāds nosaukums ir pasākumam, kas notiek Ropažu vidusskolā jau ceturto reizi. Tas ir zināšanu un erudīcijas pasākums, kas notiek sadarbībā ar e – apmācības portālu Uzdevumi.lv, Swedbanku un mūsu skolas absolventiem. Konkursā vienmēr ir stingra žūrija un balvas – viss kā pienākas.

     6. decembra pēcpusdienā skolā valda patīkams satraukums- ciemos brauc 9. klašu skolēni un skolotāji no četrām skolām – Ulbrokas vidusskolas, Zaķumuižas un Tīnūžu pamatskolas, Upesleju pamatskolas.

     „Man ļoti patika tas, ka bija vairākas skolas, ka bija mani vienaudži. Bija interesanti, bet grūti uzdevumi,” tā pasākumu vērtē Daniels. Bet Solvita piemetina: „Es sapratu, ka komandas darbs ir ļoti svarīgs. Mēs salikām galvas kopā un labi pastrādājām – viegli nebija, jo uzdevumi bija ļoti dažādi. Galvenais- labi, interesanti, atraktīvi kopā pavadīts laiks, iepazīti jauni cilvēki. Esmu gandarīta!”

     „Šis pasākums bija ļoti interesants. Cilvēki –gan mūsu skolas, gan ciemiņi bija ļoti draudzīgi, atsaucīgi un ieinteresēti. Mēs jutāmies labi mājinieku lomā- palīdzējām 12. klases meitenēm ciemiņus iepazīstināt ar mūsu skolu, kavējām viņiem laiku, interesanti sarunājoties. Palīdzējām un kopīgi darbojāmies piedāvātajās darbnīcās – gatavojām rotājumus no dabas materiāliem. Bija forši!” labprāt savās izjūtās dalās Eva.

     Tradīcija turpinās, bet pasākuma forma mainās. Jā, šogad cilvēkiem, kas nedarbojās komandā, uzdevumu risināšanas laikā bija iespēja pastrādāt darbnīcās. Līdz ar to atmosfēra nebija pārāk oficiāla, nebija arī sasprindzinājuma un garlaikošanās, varēja iemācīties pagatavot rotājumus, padarboties ar ieročiem jaunsargu uzraudzībā un pacienāties ar tēju un maizītēm.

     Paldies visiem labajiem, čaklajiem un izdomas bagātajiem skolas cilvēkiem – skolotājiem un skolēniem, kas māk un vēlas veidot savu un citu dzīvi interesantu!

 

Ropažu vidusskolas devītie

 

 

Kad svētvakars pār zemi staigā…

 

Kad svētvakars pār zemi staigā,

Tik tīrs un gaišs top tevī viss,

Kā asara uz Dieva vaiga,

Ko Viņš par tevi raudājis.

 

 Par to, kas manī nenokārtots,

Par to, kas tevī smags un grūts,

Stāv dvēsle Debess Tēva vārtos,

Un visiem piedošanu lūdz.

Vēl vienu es tev vēlēt gribu,

Kad klusa nakts pār zemi snieg,

Lai šonakt pati mīlestība

Uz tavas galvas roku liek.

 /Valda Mora/

 

Tautas bumbas turnīrs zēniem

3.decembrī Mārupes sporta kompleksā notika sporta spēles „Tautas bumbā” zēniem. Turnīrā piedalījās 18 Pierīgas skolu komandas. Pirmajā posmā tās tika sadalītas trijās grupās pa sešām, un pa divām labākajām vienībām iekļuva finālturnīrā par 1.–6. vietu.

Apakšgrupās uzvaras visās piecās spēlēs guva Carnikavas pamatskolas, Ādažu vidusskolas un Jaunmārupes sākumskolas puiši, kuriem finālturnīrā piepulcējās otro vietu ieguvēji no Mārupes, Ropažu un Ulbrokas vidusskolām.

Jaunmārupes zēnu komanda guva uzvaras pilnīgi visās spēlēs un godam nopelnīja pirmo vietu. Otro vietu ieņēma Ādažu vidusskolas komanda, trešajā vietā ierindojās Ulbrokas vidusskolas skolēni, bet ceturto vietu ieguva Ropažu vidusskolas komandas zēni.

Tautas bumbas turnīrs zēniem bija pēdējais Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu turnīrs. Jaunajā gadā sacensības atsāksies ar volejbola turnīriem divās vecuma grupās puišiem un meitenēm.

Vietu sadalījums:

1.vieta                JAUNMĀRUPES sākumskola

2.vieta                ĀDAŽU vidusskola

3.vieta                ULBROKAS vidusskola

4.vieta                ROPAŽU vidusskola

5.vieta                CARNIKAVAS pamatskola

6.vieta                MĀRUPES vidusskola

7.vieta                BABĪTES vidusskola

8.vieta                VANGAŽU vidusskola

9.vieta                KRIMULDAS vidusskola

10.vieta              SAULKRASTU vidusskola

11.vieta              BERĢU mūzikas un mākslas pamatskola

12.vieta              MĀRUPES pamatskola

13.vieta              ZAĶUMUIŽAS pamatskola

14.vieta              Vidusskola PATNIS

 15.vieta             MĀLPILS vidusskola

16.vieta              INČUKALNA pamatskola

17.vieta              MĀLPILS internātpamatskola

18.vieta              SIDGUNDA – Mālpils vidusskola

 

Apstājies un ieklausies!

    Reiz vīru pulks šķūnī krāva sienu, kad pēkšņi viens no viņiem pamanīja, ka ir pazaudējis pulksteni. Draugi tūlīt pārtrauca darbu, un visi sāka to meklēt. Meklēšana pārvērtās par līksmu atpūtu. Viņi jokodamies pārmeklēja siena kaudzi, tomēr pulksteni neatrada. Noguruši viņi izlēma iziet ārā ieelpot svaigu gaisu.

     Kāds jauns puisis, kas bija vērojis viņu pūles, iegāja šķūnī un drīz vien atsteidzās ar pulksteni rokā.

–          Kur bija pulkstenis? – vīri jautāja.

–          Šķūni, – viņš atbildēja.

–          Nevar būt! – vīri brīnījās. – Tik ilgi meklējām un neatradām. Kā tu to atradi?

–          Tas bija vienkārši. Es apstājos, brīdi mierīgi pastāvēju un uzmanīgi klausījos, līdz sadzirdēju pulksteņa tikšķus, un tad izņēmu to no jūsu savandītās siena kaudzes.

     Arī Adventa laiks aicina ikvienu apstāties no lielās dzīves steigas un ieklausīties:

–          ieklausīties, ko saka Tev Dievs;

–          ieklausīties – ko saka Tev sirds;

–          ieklausīties – ko saka Tev apkārtējie cilvēki.

Lai ikvienam izdodas apstāties, ieklausīties un sadzirdēt PATIESĪBU!

Mierīgu Adventa laiku vēlot –

                                                          skolotājs Ilvars

Mācīties ir interesanti?

     Mācīties patiešām ir interesanti, ja vien tas nenotiek tikai un vienīgi no mācību grāmatas un tikai skolas solā. Doties radošos izziņas meklējumos, lai atklātu vēl nezināmo un nostiprinātu zināšanas par jau iepazīto 28.novembra rītā 4.- 6. klašu 80 skolēniem piedāvāja visu četru klašu audzinātājas: Kristīne Maskale (4.a kl.), Elita Strazdiņa (5.kl.), Ārija Bukeviča (6.kl.) un Aija Kukule (4.b kl.).

     Rīcības dienu ietvaros skolēni sociālo zinību stundās apguva videi aktuālo atkritumu šķirošanas tēmu, mācījās teorētiski, zīmēja bukletus, kas tika izvietoti dažādās Ropažu iestādēs, lai mudinātu cilvēkus pievērst uzmanību šai problēmai.  Tad sekoja Lāčplēša diena, kurā skolēni iepazina Brīvības pieminekļa tapšanas ceļu fotoattēlos un stāstos, pētīja bareljefus un ciļņus, uzzināja skulptūru grupu nosaukumus, nozīmi un jēgu.

     Satiekoties savā metodiskajā grupā, 4.- 6. klašu audzinātāji nolēma sagādāt skolēniem iespēju iepriekš gūtās zināšanas nostiprināt, papildināt un vērst dziļumā mācību ekskursijas laikā. Skolotājas Kristīnes matemātiskās un organizatora spējas ļāva sastādīt ekskursijas plānu tā, ka katra no četrām klasēm ieguva maksimālas iespējas realizēt savas izziņas vajadzības divās vai pat trijās nodarbībās, iekļaujoties atvēlētajā laikā – 3 stundās. Abas 4. klases kopā apmeklēja nodarbību „Iepakojums un vide” Dabas muzejā, tad 4.a klase devās  tuvumā  apskatīt Brīvības pieminekli, bet  4. b klase – uz Dailes teātri, lai piedalītos nodarbībā „Vai pazīsti eiro banknotes un monētas? ‘’. 6.klase iepazinās ar Vecrīgas arhitektūru, apskatīja Brīvības pieminekli un piedalījās nodarbībā „Iepakojums un vide”, par to saņemot sertifikātu. Bet 5.klases skolēni dalās iespaidos paši:

     Apskatījām Brīvības piemineklī iekaltos tēlus un skulpturālās grupas, daudzas kompozīcijas atpazinām no skolotājas jau iepriekš stāstītā un fotogrāfijās redzētā. Taču tuvumā viss izskatījās saprotamāk, skaidrāk un skaistāk. Izstaigājām arī Brīvības piemineklim blakus esošo Bastejkalniņu, skolotāja parādīja mums piemiņas akmeņus kinooperatoriem Andrim Slapiņam un Gvido Zvaigznem, un pastāstīja par 1991.gada notikumiem Bastejkalna tuvumā. (Elvis)

     Dabas muzeja nodarbībā „Iepakojums un vide” bija interesanti klausīties par iepakojumu vēsturi, par to, cik ilgi var mētāties atkritumi, ieraudzīt, kādi izskatās atkritumu pārstrādes produkti, uzzināt, kā un  kur tos izmanto u.c. Tur bija ļoti daudz dažādu paraugu no katra iepakojuma veida un norādes, kā šķirot, kā pārstrādāt visu. Nodarbības beigās spēlējām spēli un ieguvām sertifikātu  par šīs izglītojošās programmas apguvi”. (Anrijs)

     Pēc  lieliskās nodarbības Dabas muzejā devāmies uz Saules muzeju, kur piedalījāmies nodarbībā par Visumu un uzzinājām: Kā radies Visums? Kā piedzima Saule? Kas notiek zvaigznes iekšienē? Kā rodas gaisma? Kādi bija seno acteku saules dievi? Kopīgi meklējām atbildes uz šiem jautājumiem, uzzinājām daudz jaunu faktu, redzējām desmitiem dažādu sauļu darinājumu, izkrāsojām katrs savu saulīti un paņēmām līdzi par piemiņu. Tas ir vienīgais pasaulē muzejs par Sauli, iesakām turp aizbraukt katram!(Elvis)

     Mācīties dažādi patiešām ir interesanti! – pēc šādas aktīvi, saturīgi un radoši pavadītas dienas tā domāja gan 4. – 6. klašu skolēni, gan viņu audzinātājas, gan vecāki, kas brauca līdzi un bija neaizstājami palīgi skolēnu organizēšanā.

Elita Strazdiņa