Archive for novembris, 2013

RSU pateicas Ropažu vidusskolas pedagogiem

Cienījamie Ropažu vidusskolas pedagogi!

Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) saka jums paldies par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām.

2013./2014.akadēmiskajā gadā studijas RSU ir uzsākusi jūsu absolvente Jana Irša studiju programmā “Ortozēšana – protezēšana”.

Universitāte ir atvērta jūsu ierosinājumiem un jaunām idejām, kas veicinātu mūsu sadarbību arī turpmāk. Novēlu labu veselību un nezūdošu enerģiju, īstenojot mūsu kopējos mērķus!

Ar cieņu,

Rīgas Stradiņa universitātes rektors

profesora Jānis Gardovskis

Pilns vēstules teksts:

Rīgas Stradiņa universitāte

 

Sveicam Latvijas 95. gadadienā!

Mums jāskatās tai laikā,

kad mūsu vēl nebija,

lai redzētu to laiku,

kurā mūsu nebūs vairs.

Laiks kaut ko pateica.

Laiks kaut ko pieteica.

Laiks kaut ko noliedza

un tālāk iet….

Piecelies, paskaties, dzirdi un sadzirdi ……

/O.Vācietis./

 

 

 

 

Latvijas dzimšanas dienas ballīte sākumskolā

13. novembrī Ropažu vidusskolas sākumskolas klases pulcējās kultūras centra zālē uz ballīti par godu Latvijai. Pasākumu vadīja ciemiņš- bija atlidojis Karlsons no Zviedrijas!  Pasākuma laikā viņš uzzināja daudz interesanta par Latviju, jo skolēni bija sagatavojuši gan dziesmas, gan dejas, gan rotaļas, gan dzejoļus. Arī Karlsons ciemos bija ieradies ar pārsteigumiem.  Katra klase saņēma dāvanā maisiņu ar Latvijas mīlestības ogām, un piedalījās  lielās  „tortes” izrotāšanā. Dzīvot draudzīgā pulkā- tas ir jauki! Par to pārliecinājās visi pasākuma dalībnieki. Lai mūsu Latvijā visi bērni būtu laimīgi!

Indra Ķeķe

Latvija esam mēs paši

      Latvijas nedēļas ieskaņā  4. – 6. klašu skolēni iesaistījās vairākās aktivitātēs.

    Lāčplēša dienas rītā daļa skolēnu  (pēc izvēles) devās uz Ropažu kapiem,  lai iedegtu svecītes, pieminot Irākā bojā gājušo kareivi, ropažnieku, mūsu skolas bijušo audzēkni  Gintu Bleiju, bet daļa  bērnu vēlējās noskatīties dokumentālu filmu,  gūstot  priekšstatu par  jaunsargu organizāciju un tās darbību Latvijā. Bildēs un stāstos skolēni  atklāja vēl neizzināto par Brīvības pieminekli  un  līdzpārdzīvoja  neatkarīgas   Latvijas valsts  tapšanas līkumotos ceļus emocionālā īsfilmā „Latvija esam mēs paši”. 

   4. – 6. klašu skolēni skolotājas Vairas Leces vadībā iekārtoja arī savu radošo darbu izstādi „Mana Latvija’’, kuru  ikviens var apskatīt skolas 2. stāva vestibilā.

                                                                                                                Skolotāja  Elita Strazdiņa

 

DSC_0420 modified

 

 

Mārtiņdienas tirgus

Rīcības dienu noslēgumā Eko padome aicināja visus iesaistīties ikgadējā Mārtiņdienas pasākumā – Mārtiņdienas tirgū realizējot dzīvē devīzi „ Ēd un dzīvo zaļi.’’

 1. – 6.klašu skolēni  parādīja patiešām  lielisku izdomu, sarūpējot un darinot ēdamas un neēdamas visnotaļ skaistas, veselīgas un ekoloģiski tīras mantas. Tirgū netrūka ne pašu audzētu, pašu  rokām ceptu un vārītu, interesanti un ar izdomu noformētu gardumu, ne skaistu rotaslietiņu un citu darinājumu. Tirgus pulcēja lielus un pavisam lielus, mazus un ļoti mazus apmeklētājus: visu apbrīnot, nogaršot, apskatīt un iepirkt bija ieradušies arī skolēnu  ģimeņu pārstāvji – mammas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi, mazie un lielie brāļi un māsas. Vidusskolēni un skolotāji visus apmeklētājus bez maksas cienāja ar svaigi spiestām augļu un dārzeņu sulām.  Kā jau tirgū – netrūka arī čigāna un čigānietes, muzikantu un dziedātāju, kas visus klātesošos aicināja gan uzdziedāt, gan  kopīgi uzdancot kādu jestru danci. Dārzi  ir nokopti, raža novākta un veselīgi  krājumi ziemai sagatavoti. Gaidīsim Ziemassvētkus!

                                                                                                                         Elita Strazdiņa

LATVIJAI – 95

Mūsu moto “Laiks. Cilvēks. Liktenis”.

11.novembrī Lāčplēša dienā audzinātāja stundās tikšanās ar karavīriem, absolventiem un gājiens uz Ropažu kapiem (4.-6.kl.), pieminot Irākā bojāgājušo, mūsu absolventu – dižkareivi Viestura ordeņa lielkrusta komandieri Gintu Bleiju.

Visus Latvijas nedēļas pasākumus skatīt mājas lapas kalendārā.

E-apmācības portāls Uzdevumi.lv saka paldies Ropažu vidusskolas skolotājiem

Četru gadu laikā Ropažu vidusskolai un e-apmācības portālam Uzdevumi.lv ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Šonedēļ vairāki mūsu skolas skolotāji saņēma atzinības rakstus par ieguldīto darbu portāla attīstībā 2012./2013. mācību gadā un par aktīvu jauno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā.

Iepriekšējos divus gadus Ropažu vidusskolas skolotāji izvērtēja portālā Uzdevumi.lv izstrādātos mācību materiālus savā mācību priekšmetā. Pagājušā gadā šim mērķim bez maksas tika pieslēgts PROF pakalpojums jaunāko klašu skolēniem. Pateicoties skolotāju atsauksmēm, Uzdevumi.lv komanda varēja uzlabot mācību satura kvalitāti un rast jaunas idejas portāla pilnveidošanai.

Uzdevumi.lv vadība izsaka pateicību skolotājām Ramonai Pogai, Vinetai Šķerbergai, Ingrīdai Ginovskai, Kristīnei Maskalei, Silvijai Kantānei, Laimai Baltiņai un Gundegai Ganiņai.

Foto: Vineta Šķerberga ar audzināmo 2.b klasi. Neraugoties uz to, ka pagājušā gadā šie skolēni bija vēl pavisam maziņi, skolotāja atrada veidu, kā izmantot tehnoloģijas mācību procesā. Kopā ar Ramonas Pogas klasi pagājušajā gadā pirmklasnieki izpildījuši 3992 uzdevumus.

Ropažu skolēni jau sākumskolā uzzina, ka datorā var ne tikai spēlēties, bet arī mācīties.

Uzdevumi.lv virslietotājs Ropažu vidusskolā: Laima Baltiņa

Rīcības dienu plāns

4. novembris

plkst. 8.30- kopīgais skolas rīts – Ekoskolu Globālās Rīcības dienu Latvijā atklāšana k/c

no 4. novembra – 7. novembrim

plakātu (1.-4. kl.) un bukletu (5.-12.kl.) veidošana ar informāciju par atkritumu šķirošanu Ropažu novadā

7. novembrī – akcija

„ES ZINU KĀ UN DARU TĀ, LAI LABĀK NĀKOTNEI”- skolēni savus veidotos plakātus un bukletus dala novada iedzīvotājiem, dodas uz dažādām iestādēm, sociālajiem centriem, multifunkcionālajiem centriem un informē cilvēkus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Šī akcija aptver visu Ropažu novadu.

8. novembris – Mārtiņdienas gadatirgus

„DZĪVOJAM UN ĒDAM ZAĻI”-

pasākums notiek k/c plkst. 12.00:

  1. tirgu atklāj PII ”Annele” folkloras kopa;
  2. tirgošanās (tirgojas 1.-6. klases);
  3. svaigi spiestas sulas piedāvā vecāki un skolotāji;
  4. tirgus jampadracis (spēles, atrakcijas, rotaļas) – vidusskola;
  5. radošās darbnīcas – 7.-9. klases un vecāki.

 Laipni visi gaidīti!

Ekopadome

Mācību ekskursija uz Getliņiem

24. oktobrī Ropažu vidusskolas Ekoaktīvs un vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Getliņu atkritumu poligonu, kur uzzināja par šī apsaimniekošanas uzņēmuma darbību. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumu un apbrīnoja mūsdienu zinātnes un tehnikas sasniegumus. Daudziem vidusskolēniem tas lika aizdomāties par izglītības nepieciešamību mūsdienu darba tirgū.

 

Ekskursijā redzēto var apskatīt sadaļā EKOskola