Skolēni prot mācīties patstāvīgi

 Ropažu vidusskolā jau ceturto gadu izmanto e – apmācības portālu Uzdevumi.lv. Portāls ir kļuvis par nozīmīgu palīglīdzekli mācību procesā visu klašu skolēniem. Portālā skolēni lasa skolas programmā iekļautos teorijas materiālus, risina uzdevumus un pilda zināšanu pārbaudes testus.
 Pagājušajā mācību gadā portālā Uzdevumi.lv bija reģistrējušies 208 Ropažu vidusskolas skolēni, kā arī  107 absolventi un 30 skolotāji, kuri pavisam kopā izpildīja 41248 uzdevumus. Ja tiktu nolemts izdrukāt katru uzdevumu uz vienas lapas, tad izdrukāto papīru kaudze būtu vairāk nekā 4 metrus augsta. Vislielākais atrisināto uzdevumu skaits 2012./2013. mācību gadā bija 9b. klases skolniecei Zanei Bērziņai (1511 uzdevumi) un 3b. klases skolniecei Nikolai Klišānei (1466 uzdevumi).
 Lai apmācība būtu efektīvāka, Uzdevumi.lv ir pieejams maksas pakalpojums PROF. Ar PROF pieslēgumu skolēns var  redzēt uzdevuma pareizo atbildi, iepazīties ar detalizētiem uzdevuma risinājuma soļiem, redzēt savas nopelnītās atzīmes katrā mācību priekšmetā. Tas palīdz sekot līdzi savam progresam.
 Portālā skolēns var sarakstīties ar skolotāju, lai paskaidrotu savu iesniegto atbildi, uzdotu jautājumu vai palūgtu atsūtīt vēl vienu mājas darbu, ja iepriekšējā darbā nav veicies.
  Pateicoties Ropažu pagasta padomes sapratnei un materiālajam atbalstam, šogad maksas pakalpojums PROF ir pieejams par brīvu visiem Ropažu vidusskolas skolēniem un skolotājiem. Septembra mēnesī vecāko klašu skolēni jau aktīvi risina uzdevumus. Jaunāko klašu skolēni ar vecāku un audzinātāju atbalstu vēl mācās, kā datoru un internetu lietderīgi izmantot savu mācību rezultātu uzlabošanā un zināšanu papildināšanā.
 Ropažu vidusskolas Uzdevumi.lv virslietotājs Laima Baltiņa