Mācīties peldēt ir tik aizraujoši!

 Jau informējām, ka šogad, pateicoties skolas vadības un pašvaldības atbalstam, ir lieliska iespēja ikvienam 3.-4. klašu skolēnam iemācīties peldēt, pareizi uzvesties ūdenī, veikli un prasmīgi sevi apkopt pirms un pēc peldes, cienīt līdzcilvēkus, divas reizes nedēļā instruktores vadībā piedaloties peldēšanas nodarbībās Inčukalna baseinā. Katrā nodarbībā higiēnas un drošības ievērošanu kontrolē medmāsa. Pateicība skolas, vecāku un bērnu vārdā par brīvprātīgo darbu Ainai Uzuleņai un Benitai Ceplītei, kuras brauc līdzi, palīdz meitenēm pareizi sagatavoties peldēšanai un pēc nodarbības saposties, izžāvēt, sakārtot garos matus, jo visām meitenēm ir skaistas galvas rotas. Atpakaļceļā bērniem labi garšo Kitijas mammas sarūpētie āboli.
 „Man ļoti patīk mācīties peldēt. Tikai trešo reizi aizbraucu uz baseinu un man jau sāk izdoties peldēšana. Mācīties peldēt ir tik aizraujoši!”saka Ilvita Liepiņa no 4. klases.
 Arī Ralfs domā, ka peldēšana ir interesanta: „Man patīk peldēt. Sūdzību nav.”
 „Kad ir pienākusi tā diena, nevaru vien sagaidīt, kad braukšu uz baseinu. Turklāt, tas ir bez maksas. Esmu ļoti priecīga, ka varu iemācīties pareizi peldēt,” teic ceturtklasniece Kadrija.
 4. klases audzinātāja Aija Kukule