Kur mīlestība mīt

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt….
    Ar šiem L. Vāczemnieka vārdiem savu uzrunu sāka skolas direktors Pēteris Salenieks Starptautiskajā Veco ļaužu dienā Ropažu kultūras centrā. Sirsnību un priekpilnus mirkļus Ropažu vidusskolas kolektīva vārdā senioru publikai dāvāja vidusskolēni un skolotāji.  Katrīna Bērziņa runāja dzeju, bet  skanīgu sveicienu  dziesmā klātesošajiem veltīja mūsu jaunekļi un skolas vīrieši: skolēni Matīss Baumanis, Matīss Karu, Kārlis Bleija, Edgars Rūtens, Arno Bumbieris, skolotāji  Ilvars Ieviņš, Dainis Krauklis, Artis Bogdāns un skolas direktors Pēteris Salenieks.

    Lai mūsu novada vecajiem ļaudīm laba veselība un nezūdošs dzīvesprieks!

Skolotāja Iveta Lapiņa