Archive for septembris, 2013

Sveicam mūsu skolu 77. dzimšanas dienā!

2013. gada 30.septembrī

Ropažu Izglītības un kultūras centrā

notika AUDZINĀŠANAS STUNDA „ZELTAINA KĻAVA, KUR SAVU SIRDI SIET …”,

veltīta mūsu skolas dzimšanasdienai.

Es tev, skola, dāvāšu šo dzejoli

Kā koka vijoli.

Citi tev dāvās dziesmu – kā svecītes liesmu.

Vēl  citi dāvās novēlējumu

Kā šokolādes saldējumu.

Cik jauka ir diena!

Gaiss kā no piena,

Svinēsim kopā!

Vai visi ir labā omā?

                                           / Laura Zutere /

 

 

 

Starpnovadu sākumskolas EKO pasākums Ropažu vidusskolā

Starpnovadu sākumskolas EKO pasākums –alternatīvā olimpiāde
      „Daba māca” – 24. septembrī Ropažu vidusskolā
Ropažu vidusskolas skolotājas Ramonas Pogas ideja –sadarboties, mācīties interesantā vietā, pētīt dabā, secināt – izdevās! Uz mūsu skolu atbrauca 1.-4. klašu komandas no :

 

  • Mālpils novada vidusskolas
  • Ulbrokas vidusskolas
  • Zaķumuižas pamatskolas

     Nav tik svarīga skolēnam atzīme un „ķeksis”, kā arī skolām sacensība par augstāko vērtējumu ballēs. Pats svarīgākais šajā pasākumā bija ikviena bērna prieks, sadarbības prasmes, iespēja mācīties dabā! Un tas izdevās. Bērni apvienojās komandās no katras skolas pa vienam pārstāvim un  uzsāka alternatīvo olimpiādi, startējot  EKO stacijās:

  • Latviešu valodā
  • Matemātikā
  • Dabas zinībās
  • Sociālajās zinībās
  • Vizuālajā mākslā
  • Sportā

     Ļoti interesanti veidoti bija katras komandas mājas darbi-instalācijas. Tās tagad priecē visu bērnu acis Ropažu vidusskolas vestibilā. Siltuma, radošuma,  vēlējumu pilnas bija apdāvināšanās dāvanas, kuras tapa uz vietas radošajā darbnīcā –  katrai skolai  EKO veiksmes koks. Ļoti interesantas bija rotaļas-spēles , stafetes, kuras vadīja sadarbības skolas kolēģes.
      Katru EKO staciju veidoja un uzdevumus sagatavoja Ropažu vidusskolas 1.-4. klašu skolotājas: Ramona Poga, Ina Baiža, Vineta Šķerberga,Ingrīda Ginovska, Solvita Liepiņa, Aija Kukule, Vaira Lece, Kristīne Maskale, Ļena Suveizda, Indra Ķeķe, Aija Dzene.
      Organizēt dienu talkā nāca EKO skolas padomes bērni:  Niks Velmeris, Ariana Kutovska, Elīna Pekša, Solvita Kapitanska, Endrija Krūze, Daniels Smirnovs, kā arī 12.klases puiši Matīss Karu un Uldis Kukulis.
      Skolas direktora vārdu uzmundrināti, šo dienu pavadījām bagāti. Katra bērna veikums tika novērtēts ar ATZINĪBAS RAKSTU, skolas apbalvotas ar diplomiem. Noslēgumā gardi kliņģeri un pasākuma organizatores skolotājas Ramonas un  EKO skolas vadītājas Silvijas Kantānes „paldies” vārdi ikvienam par sadarbību un ielūguma vārdi turpmākajai sadarbībai!
                                                                                           Skolotāja Aija Kukule

Pienāk rudens, un dzejas sāk krist kā lapas……

23. septembris. Aiz loga lietus mijas ar sauli, jau no paša rīta iezīmējot debesīs spilgtas varavīksnes loku un iepludinot tajās krāsainas mākoņu ēnas.
Septembris – dzejas mēnesis.  Godinot J. Raiņa piemiņu un turpinot Latvijas Dzejas dienu tradīciju, arī Ropažu vidusskolā skan, raisās, ritinās, gleznojas un spēlējas dzeja.
 „Ja es būtu Dievs, es paņemtu pasauli klēpī un samīļotu..
Ja rokas kļūtu spārni – pārklātu pāri un no vētrām pasargātu… „-  
ar šo Dināra Gulbja dziesmu Dzejas pasākumu mūsu skolas  4. – 6. klašu skolēnu grupā ievada 5. klases zēni un meitenes.
Vai viegli atbildēt uz jautājumiem: Kur dzīvo dzeja? Kas ir dzejnieks?
Pasākuma dalībnieki raduši interesantas atbildes :  
dzeja dzīvo dvēselē,
puķupodā,     skolēnu raibajās somās,
skolotājās,  mammas  rokassomiņā,  dzejnieka bikšu kabatā,
koku galotnēs, visu cilvēku sirdīs, ūdens glāzēs, putnu dziesmās,
pilsētā uz ielas, upes dzelmē, krāsainās pļavās, vasaras saules staros,  
grāmatās, skolās, koku dobumos, mūsu valodā, sapņos, gudrajā domā,
sirdī, putnu ligzdā, upes krastā, pašos cilvēkos, dārzā pie puķēm,
mežā uz celma, uz akmens, uz garā trotuāra, dziesmās,
vējā, mākoņos, mūzikas klasē,  tepat mājās.
         4.a,  klases skolēni izvēlējušies katrs savu mīļāko dzejoli, ilustrējuši to un pasākumā norunā klausītājiem. Bērni strādājuši čakli un centīgi.
         4. b klase iepriecina klausītājus ar pašu sacerētiem dzejoļiem un pašu izveidotu, ilustrētu Dzejas grāmatiņu. Dažas rindas no grāmatiņas, kuru bērni dāvina skolai:
Atnāk rudens, un dzejas sāk krist kā lapas…
Vai  redzi? Re! Garām paskrēja dzeja
Klusi, klusi..( Ilvita)
Saule kalna galiņā ar tām zelta maliņām,
Spīdi spoži visu dienu, nepamet tu mani vienu!
Saule vakarā kad riet, man uz gultu laiks ir iet. (Ralfs)
        5. klases  dalībnieki runā Viktora Kalniņa (Vika) dzeju no grāmatas „Aiz stūra”. Piektklasnieku atmiņā vēl  dzejnieka Vika viesošanās mūsu skolā pirms diviem rudeņiem. Skolēni guvuši savas atziņas, iepazīstot Vika dzeju: koki ir mūsu pasaules, zemeslodas zaļās buras, kuras ļauj mums būt dzīviem, Taču mums visiem, visai cilvēcei jākļūst gudrākai, lai savus brāļus kokus iemācītos novērtēt, saudzēt un audzēt. Mums vairāk jāmīl savu pasauli un jānostājas pret meliem, vienaldzību un bezjēdzību.  Piektklasnieki šo aicinājumu izdzied un izrunā dziesmā:
Ja es būtu Dievs, es paņemtu pasauli klēpī un samīļotu,
Pasaule kļūst maza kā bērns, kas tikai grib, lai to mīl….(D.Gulbis)
Piektās klases skolēni dāvina pārējiem savu zīmējumu un dzejas atziņu izstādi
(2.stāva sākumskolas klašu gaitenī).
       6. klases skolēni veidojuši katrs savu Dzejas koku – to uzzīmējot un zaros ierakstot, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākais, kas tajā mīt.
Dažiem tie ir : vārdi, kas saskan, mūzika, prieks, mundrums.
Citiem: klusums, iedvesma, valodas bagātināšana, izdoma, smarža, enerģija.
Vēl citiem dzeja saistās ar iespēju saskatīt un izteikt vārdos laimi, mīlestību, labsirdību, pārsteigumu, brīnumu.
6. klases skolēni runā pašu izvēlētu dzejas autoru darbus, bet savu Dzejas koku dārzu izvieto izstādē.
      Pasākuma noslēgumā uzmundrinošus vārdus skolēniem velta skolas direktors, izsakot ne vien uzslavu, bet arī dažus noderīgus padomus, ko turpmāk jācenšas apgūt dzejas izpildītājiem un runātājiem, lai gūtu pilnīgāku kontaktu ar klausītājiem zālē. Jo runāt dzeju – tas nav tāpat vien. Tā ir māksla, ko pamazām apgūst. Paldies literatūras skolotājiem un klašu audzinātājiem:  Kristīnei Maskalei un Ingrīdai Ginovskai, Aijai Kukulei un Silvijai Kantānei, Lidijai Markevičai un Ārijai Bukevičai par ieguldījumu darbā ar skolēniem!

                                                                                                 Pasākumu vadīja skolotāja Elita Strazdiņa

Olimpiskā diena 2013

“Olimpiskā diena 2013” šajā gadā notiks 27.septembrī plkst.10:00 ar  rīta vingrojuma kompleksu, kuru tiešraidē pārraidīs radiostacija “StarFM”  un televīzijas kanāls LTV7. Vingrošanas mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Šī gada pasākuma devīze Latvijā ir “Esam sportiska ģimene”. “Ģimene ir tā, kas katram palīdz atrast pareizo ceļu ne tikai sportā, bet arī mācībās un dzīvē,” tā uzsver LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. “Ģimene ir tā, kas ierosina un motivē ar savu personisko piemēru nepagurt un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo sasniegumu. Sports nenozīmē tikai ambiciozu mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu Olimpiskajās spēlēs. Sports – tas ir kopā būšana un kopā jušana”.

“Olimpiskā diena 2013” rīta vingrošanas komplekss. Noskaties šeit

“Olimpiskās dienas 2013” aktivitātes Ropažu vidusskolā var aplūkot foto galerijā.

 

 

Peldēšanas nodarbības

Jau no 13.septembra mūsu skolas 3.un 4. klašu bērni sporta stundu ietvaros apmeklē peldēšanas nodarbības Inčukalna baseinā trenera vadībā. Peldēšanas nodarbības un ceļu uz Inčukalnu pilnībā apmaksā Ropažu navada dome.

“Zaķumuižas” ūdens

Skolā visiem ir brīvi pieejams dzeramais ūdens “Zaķumuiža”, kuru  piegādā Sia “Markol”.  Sākumskolas bērniem dzeramā ūdens statīvi ir ievietoti  klašu telpās.  Ūdens statīvus Sia “Markol” dod bez maksas. Ūdeni skola iepērk par pazeminātu cenu un skolēniem vienreizlietojamās glāzes skola dod bez maksas.

KAD TU DZEJO, VĀRDI DEJO

2013. gada 23.septembrī 1.stundas laikā

 literārs pasākums 4. – 6. klašu skolēniem

 KAD TU DZEJO, VĀRDI DEJO

 Izdomā, izdziedi, saceri, izspēlē, uzglezno, norunā

  DZEJU!

 (Katras klases uzstāšanās laiks 5 – 10 minūtes)

 

 

Dzeja runā un veido attiecības

„Kad tu lasi, tu liec dzejai dzīvot”, tā par dzejnieku uzrakstītās dzejas attiecībām ar lasītāju 11. septembra rītā Ropažu vidusskolas skolēniem un skolotājiem teica dzejnieks Edvards Hiršs no Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš tiekoties ar skolēniem runāja par to, kas ir dzeja, kā to lasīt un uztvert, un kāpēc tā ir vajadzīga.Tikšanās ar dzejnieku noritēja angļu valodā, kas neapšaubāmi uzlabo mūsu skolēnu zināšanas un prasmes angļu valodā, kas bija jāliek lietā, lai spētu sekot līdzi sarunai un stāstījumam.

 

Edvards Hiršs Latvijā Dzejas dienu pasākumu ietvaros ieradies no Čikāgas, viņa vizīti Latvijā organizējusi Amerikas Savienoto valstu vēstniecība Latvijā. Dzejnieks jau paguvis paviesoties dažās Latvijas iestādēs, tostarp arī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Edvards Hiršs Latvijā nav pirmo reizi, jo, kā izrādās, viņa vectēvs ir latvietis un savulaik dzīvojis Rīgā. Pirms diviem gadiem dzejnieks Rīgu apmeklējis pirmoreiz,  lai atrastu vietas un atmiņas par vidi, kurā savulaik dzīvojis viņa vectēvs, kurš dzejniekam bijis ļoti tuvs un nozīmīgs cilvēks.

Sarunā ar skolēniem dzejnieks lasīja dažus no saviem dzejoļiem, kā arī labprāt dalījās savā personiskajā pieredzē, sajūtās un pārdomās par dzeju, kā arī par savu gadiem ilgo ceļu topot par dzejnieku. „Ja tu gribi rakstīt dzeju, tā visupirms ir jālasa. Tas ir tāpat, kā ar basketbolu. Tu nevari iemācīties tikai spēlējot, ir arī jāskatās un jāmācās, kā spēlē citi, kā tas notiek”, sacīja Hiršs. Tieši lasot, viņš esot atradis lietas, kas atstājušas milzīgu ietekmi un iespaidu:

„Dzeja ir iespēja likt sajūtām dzīvot uz papīra, likt tām būt nozīmīgām un tuvām arī vēl kādam citam – kādam, ko tu nemaz nepazīsti. Tas ir pārsteidzoši un aizraujoši. Dzeja veido attiecības starp lasītāju un autoru.

Dzejas lasīšana ir ļoti individuāls un intīms process, un tā jālasa, kad esi viens, noslēdzies, norobežojies no visa apkārtējā. Kas notiek tad, kad tu lasi dzeju? Tu esi viens, tomēr kopā ar kādu citu (ar autoru). Ar kādu, ko nepazīsti. Un dzeja runā. Runā ar tevi pašu.

Mums vajag lasītājus, jo tie dod jēgu mūsu dzejai. Mums vajag jūsu domas, sajūtas, pieredzi, jo tas viss veido dzejas dvēseli.

Šobrīd pasaulē dominē mārketings. It visur saskatāmi mēģinājumi pārdots. Dzeja ir kaut kas ārpus mārketinga. Tas ir nevis peļņai, bet gan garam un dvēselei.”

Noslēgumā dzejnieks kā piemiņu par savu viesošanos Ropažos un kā izziņas materiālu skolēniem skolai dāvināja dažas paša sarakstītās grāmatas par dzejniecību, par ko Ropažu vidusskolas skolotājas dzejniekam izteica sirsnīgu pateicību.

(Informācijas avots www.ropazi.lv)

434 modified 442 modified 441 modified 438 modified 433 modified 428 modified

Tēvu diena Ropažu vidusskolā

Arī šogad Ropažu vidusskola aicina visus entuziastiskos, čaklos, atsaucīgos un pretimnākošos tētus ar saviem bērniem un ģimenēm iesaistīties un piedalīties kopīgā Tēvu dienas svinēšanā.

Lai kopīgiem spēkiem taptu viens no Ropažu unikālākajiem projektiem – Āra klase, arī šogad ikvienu aicinām uz kopīgu darbošanos Tēvu dienas talkā. Kopīgiem spēkiem palīdzēsim izgatavot ozolkoka galdus āra klasei, kā arī, ja izdosies, dosimies plēst laukakmeņus āra klases segumam.

Šis gads Latvijā aizrit Dziesmu svētku zīmē. Viens no šo svētku  galvenajiem vadmotīviem ir vārdi no viedās un dzīvesgudrās latviešu tautas dziesmas – Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji.  Āra klase ir projekts, kura realizēšanā aktīvi un mērķtiecīgi iesaistījušies Ropažu vidusskolas skolēnu vecāki, nežēlojot ne naudu, ne laiku. Tas ir viņu pamatīgais ieguldījums mūsu bērnu izglītības attīstībā.

Pēc talkas gan lieliem, gan maziem talciniekiem būs iespēja baudīt gardu ugunskura zupu.

Tiekamies 7. septembrī pulksten 9:00 pie Ropažu vidusskolas!